Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Структура реферату
1. Титульна сторінка (назва міністерства, якому підпорядкована установа; назва закладу; назва кафедри, на якій виконано ро­боту; назва дисципліни; тема реферату; назва виду документа (реферат); посада (студент) та номер групи, у якій навчається автор; прізвище, ім'я, по батькові автора; місце і рік написання).

2. План.

3. Текст, який складається зі вступу, основної частини, висновків.

4. Список використаної літератури.

Автореферат– короткий письмовий виклад наукового твору самим автором, найчастіше – автореферат дисертації. Призначення авторе­ферату – ознайомити наукових працівників з методикою дослідження, результатами й основними висновками дисертації.

Практичні завдання

Завдання 1. Запишіть текст анотації відповідно до норм сучасної літературної мови. Укажіть на характер помилок.

Ця стаття рекомендується фахівцям, які бажають досягти успіху в своїй діяльності. Дуже корисна буде та інформація котру дає не тільки автор, а й авторитетні підприємці, які користуючись своїм досвідом допомагають реалізувати себе. Але не тільки хороші знання і досвід допоможуть у формуванні власного іміджу, потрібно дбати і про психологічне здоров'я і про зовнішній вигляд. За допомогою чітко сформованої активної життєвої позиції і знання про самопрезентацію, вміння нею користуватися, допоможуть Вам досягти успіху в житті.

Завдання 2. Відредагуйте анотацію. Виправлення обґрунтуйте

Ломакович С. В., Панченков А. О., Лук'янчук Т. О., Радишевська М.І., Маленко О.О., Терещенко В.М.,Яковлева А.М. Українська мова і література //-2009. 308 с.

Навчальний посібник складається із матеріалів, які допоможуть випускникам загально-освітніх навчальних закладів на високому рівні підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання знань з української мови і літератури. Надано опорні конспекти, що містять основні відомості з розділів, що входять до Программних вимог ЗНО-2012, приклади тестових завдань із відповідями і коментарями, демонстраційний варіант тексту.

Призначається для випускників загально-освітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються вступати до вищих навчальних закладів.

Посібник містить опорні конспекти, тестові завдання по темах і зразок тексту у форматі 2012 року. Структура посібника дозволяє повторити весь теоретичний курс, закріпити навики, виконати тестові, задачі, потренуватися заповнювати бланк відповідей, ефектно підготуватися до ЗНО.

Завдання 3. Перекладіть анотацію українською мовою.

Качество и производительность абразивно-алмазной обработки: учеб. пособие / А.В. Якимов, Ф.В. Новиков, Г.В. Новиков. - О.: ОГПУ, 2009. - 212 с.

В учебном пособии даны технологические методы повышения режущей способности кругов и улучшения качества поверхностного слоя. Предложены методы управления процессом шлифования. Установлена взаимосвязь производительности и точности обработки. Изложенный материал дает исчерпывающую характеристику физических и термодинамических явлений, протекающих в зоне контакта круга.

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и инженеров-механиков.

Завдання 4. Напишіть анотацію до наукової статті вашого фаху, складіть її тези, використовуючи цитати та виписки.

Завдання 5. Складіть короткий реферат (до 850 знаків), обравши тему на стор.24 (Завдання 5).

ТЕМА 6

СТАТТЯ ЯК САМОСТІЙНИЙ НАУКОВИЙ ТВІР

(2 години)

План

1. Поняття про статтю: сутність наукової статті як різновиду наукової апробації; класифікації статей.

2. Структура та етапи підготовки статті. Оформлення статті.

Стаття– 1) науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті; 2) самостійний розділ, параграф у юридичному документі, описі, словнику.

Наукова стаття- один із видів наукових публікацій, де подаються кінцеві або проміжні результати дослідження, висвітлюються пріоритет­ні напрямки розробок ученого, накреслюються перспективи подальших напрацювань. У ній поєднуються аналіз, опис, критичне осмислення стану дослідження проблеми. У тексті статті робляться посилання на використану літературу. Обсяг наукової статті – 6-22 сторінки, тобто 0, 35-1 др. арк. (10-40 тисяч знаків).

Необхідними елементами мають бути:

- постановка проблеми у загальному вигляді, її зв'язок з науко­вими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення певної проблеми і на які спирається автор;

- виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки цього дослідження;

- накреслення перспектив подальших розвідок у цьому напрямку.

Оформлення статті залежить переважно від вимог друкованого органу, куди її подано.

Наукові статті виконують дослідницьку функцію (подають наукові результати), презентаційну (представляють дослідника в науковому товаристві), оцінну (оцінюють стан наукових досліджень з певної проблеми) та комунікативну (слугують засобом спілкування дослідників).Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1580. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия