Студопедия — Тақырыптық - күнтізбелік жоспар . Физика 7- сынып
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар . Физика 7- сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары Сағат саны   Барлығысағ Мерзімі Әдебиеттер, әдістемелік құралдар Үй тапсырмасы
теория практика
І тоқсан    
Кинематика негіздері            
1. Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі.Салыстырмалы механикалық қозғалыс. §1            
2. Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары. §2,3            
3. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу. §4            
4. Түзусызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық жән еорынауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орынауыстыруы. §5            
5. Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi. §6            
6. Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы. §7            
7. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалық озғалысы. §8,9            
8. № 1 лабораториялық жұмыс. Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.            
9. Практикалық жұмыс№1 Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері            
  Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері            
Динамика негіздері            
  Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi. §10            
  Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса. §11,12            
  Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi. §13,14            
  Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.§15            
  Динамика негіздері тарауына есептер шығару*.            
  Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы. §16,18            
  Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы. §17,18            
  Практикалық жұмыс№2 Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері.            
ІІ тоқсан    
  №2 лабораториялық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.            
  Практикалық жұмыс №3. Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.            
Сақталу заңдары   1+1 4+1      
  Денеимпульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелержүйесі. Импульстің сақталу заңы. §19,20            
  Реактивтi қозғалыс. §21 (К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).            
  Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану. §22,23            
  Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері              
  Практикалық жұмыс№4 Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.            
Тербелістер және толқындар   4+1 12+1      
  Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. §24,25            
  Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс. §26,28            
  Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды. §27            
  Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы. §29            
  Механикалық және электромагниттік тербелістерге есептер шығару.*            
  Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың магнит өрісіндегі айналуы).            
  №3лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.              
ІІІ- тоқсан    
  Практикалық жұмыс №5 Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.            
  Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті. §30            
  №4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.            
  Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс§31-35            
  Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы. §36,37            
  Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.            
Астрономия негіздері            
  Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары.§38            
  Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі. §39,40,41            
  Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе. §42,43,44            
  Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау. §45,46              
  Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.            
  Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»            
Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар   1+1 7+1      
  Жылулық сәулелену. (Абсолют қарадене.Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары. §47            
  Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.§48            
  Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.§49,50            
  Рентген сәулелері. §51            
  Радиактивтілік. §52            
  Атом құрылысына есептер шығару*.            
  Бақылау жұмысы №5.Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар            
  Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі. §53            
IV тоқсан    
Атом ядросы.            
  Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері. §55            
  Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивтіыдыраузаңы. §56,57,58,59            
  Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары. §60            
  Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)* Радиактивті сәулелерден қорғану. §61,62,63            
  Практикалық жұмыс№6 Жартылай ыдырау периодын есептеу            
  Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы            
Жалпылаусабақтары            
  Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар.§64            
  Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.            
Лабораториялық практикум            
Жалпы            

Лабораториялық жұмыс - 4 Бақылау жұмысы - 6 Практикалық жұмыс - 6 Лабораториялық практикум -8

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар. Физика 7- сынып
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Практикалық бағытта оқытуды жүзеге асыру үшін | 

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 2240. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия