Студопедия — Тақырыптық - күнтізбелік жоспар . Физика 7- сынып
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар . Физика 7- сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары Сағат саны   Барлығысағ Мерзімі Әдебиеттер, әдістемелік құралдар Үй тапсырмасы
теория практика
І тоқсан    
Кинематика негіздері            
1. Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі.Салыстырмалы механикалық қозғалыс. §1            
2. Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары. §2,3            
3. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу. §4            
4. Түзусызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық жән еорынауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орынауыстыруы. §5            
5. Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi. §6            
6. Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы. §7            
7. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалық озғалысы. §8,9            
8. № 1 лабораториялық жұмыс. Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.            
9. Практикалық жұмыс№1 Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері            
  Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері            
Динамика негіздері            
  Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi. §10            
  Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса. §11,12            
  Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi. §13,14            
  Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.§15            
  Динамика негіздері тарауына есептер шығару*.            
  Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы. §16,18            
  Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы. §17,18            
  Практикалық жұмыс№2 Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері.            
ІІ тоқсан    
  №2 лабораториялық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.            
  Практикалық жұмыс №3. Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.            
Сақталу заңдары   1+1 4+1      
  Денеимпульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелержүйесі. Импульстің сақталу заңы. §19,20            
  Реактивтi қозғалыс. §21 (К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).            
  Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану. §22,23            
  Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері              
  Практикалық жұмыс№4 Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.            
Тербелістер және толқындар   4+1 12+1      
  Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. §24,25            
  Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс. §26,28            
  Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды. §27            
  Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы. §29            
  Механикалық және электромагниттік тербелістерге есептер шығару.*            
  Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың магнит өрісіндегі айналуы).            
  №3лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.              
ІІІ- тоқсан    
  Практикалық жұмыс №5 Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.            
  Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті. §30            
  №4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.            
  Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс§31-35            
  Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы. §36,37            
  Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.            
Астрономия негіздері            
  Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары.§38            
  Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі. §39,40,41            
  Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе. §42,43,44            
  Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау. §45,46              
  Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.            
  Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»            
Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар   1+1 7+1      
  Жылулық сәулелену. (Абсолют қарадене.Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары. §47            
  Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.§48            
  Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.§49,50            
  Рентген сәулелері. §51            
  Радиактивтілік. §52            
  Атом құрылысына есептер шығару*.            
  Бақылау жұмысы №5.Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар            
  Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі. §53            
IV тоқсан    
Атом ядросы.            
  Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері. §55            
  Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивтіыдыраузаңы. §56,57,58,59            
  Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары. §60            
  Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)* Радиактивті сәулелерден қорғану. §61,62,63            
  Практикалық жұмыс№6 Жартылай ыдырау периодын есептеу            
  Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы            
Жалпылаусабақтары            
  Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар.§64            
  Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.            
Лабораториялық практикум            
Жалпы            

Лабораториялық жұмыс - 4 Бақылау жұмысы - 6 Практикалық жұмыс - 6 Лабораториялық практикум -8

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар. Физика 7- сынып
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Практикалық бағытта оқытуды жүзеге асыру үшін | 

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 2135. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия