Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Список використаних джерел. 1. Проценко О.Л. Доцільність переходу підприємств до моделі екологічно-орієнтованого менеджменту / /Фінансовий менеджмент
1. Проценко О.Л. Доцільність переходу підприємств до моделі екологічно-орієнтованого менеджменту / /Фінансовий менеджмент. – 2009. - №3(6). – С. 65-68.

2. Клиновий Д. В., Пепа Т. В.Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навч. посіб. [Електронний ресурс]// За наук. ред. Л. Г. Чернюк. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 728 с.- Режим доступу до навчального посібника: http://ebooktime.net/book_178.html

3. Рошкевич В.Ф. екологічний бізнес як інноваційна форма підприємництва // Економічний простір. – 2011. - №56/1. – С. 280-287.

4. Мамлеева Я.В. Роль природообустройства в обеспичение устойчевого развития и функционирования екосистем // Материалы международной научно-практической конференции // Московский государственный университет природоустройства. – Москва. – 2006. – [Електронній ресурс]. – Режим доступу//http^//www.msuee.ru/science/1/sb-06/files/2_79_sb_06/html

5. Коренюк П.І. , Лукянчикова О.В. Екологічне оподаткування та екологічне підприємництво // Механізм регулювання економіки. – Сумський державний університет. – 2010. - №4

6. Брискін В. В. Математичні моделі маркетингу// Під ред. В. В. Брискіна// К.: ВО «Наука», Сибірська видавнича фірма, 1992. - 160 с.

7. Петруніна В.Ю. Екологічний менеджмент в системі ринкової конкурентоспроможності підприємства // Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата наук. – Дніпропетровськ . – 2008. – 21 с.

8. Павлов В.І, Рижков О.Ф., Полінчук О.П. Впровадження екологічно чистого виробництва як основа сталого просторового розвитку . – [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_4/50.pdf

9. Національна концепція впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні (проект).- Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2005.- 24 с.

10. Кравців В.С. Регіональна економічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації).- НАН України. Інститут регіональних досліджень.- Львів, 2007.

11. Харченко, М.О. Проблеми та перспективи впровадження екологічно чистого виробництва в Україні // Вісник СумДУ – 2011. – № 2. – С. 176-182.

12. Популярність органічних продуктів на світовому споживчому ринку. [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.dialogs.org.ua/

13. Пішеніна Т. І. Зарубіжний досвід становлення системи безпеки радіоекологічного комплексу , Українська практика // . – [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/zarub%D1%96zhnii-dosv%D1%96d-stanovlennya-sistemi-bezpeki-rad%D1%96oekolog%D1%96chnogo-kompleksu-ukra%D1%97nska-praktika

14. Новак У. П. роль екологічного чинника у формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Інноваційна економіка. – 2012. - №28. – С. 101-104. Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_2/101.pdf

15. Звіт про конкурентоспроможність України 2010: Назустріч економічному зростанню і процвітанню. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/feg.org.ua

16. Федулова Л.І. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової — К.: Либідь, 2004. - 448 с. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13680428/menedzhment/vprovadzhennya_sistemi_ekologichnogo_menedzhmentu_pidpriyemstvi

17. Сайт ЗАТ «Оболонь» . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obolon.ua/ukr/

18. ЗАТ «Оболонь» Матеріал вільної енциклопедії Вікіпедії . – [Електронний ресурс].–Режимдоступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%29

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 159. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия