Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОГО ВОЛОКНА


1. Фізіологічні властивості нервових волокон :

1) збудливість - здатність приходити в стан збудження у відповідь на подразнення;

2) провідність - здатність передавати нервові збудження у вигляді потенціалу дії від місця подразнення по усій довжині;

3) рефрактерність (стійкість) - властивість тимчасова різко знижувати збудливість в процесі збудження. Нервова тканина має найкоротший рефрактерний період. Значення рефрактерності - оберігати тканину від перезбудження;

4) лабільність - здатність реагувати на подразнення з певною швидкістю. Лабільність характеризується максимальним числом імпульсів збудження за певний період часу (1 с) в точній відповідності з ритмом подразнень, що наносяться.

Нервові волокна не є самостійними структурними елементами нервової тканини, вони є комплексним утворенням, що включає наступні елементи, :

1) відростки нервових клітин - осьові циліндри;

2) гліальні клітини (нейроглія);

3) сполучнотканинну (базальну) пластинку.

Головна функція нервових волокон - проведення нервових імпульсів. Відростки нервових клітин проводять самі нервові імпульси, а гліальні клітини сприяють цьому проведенню.

За особливостями будови і функціями нервові волокна підрозділяються на два види: немієлінізовані (безм’якушеві) і мієлінізовані (м’якушеві). М’якушеві чуттєві і рухові волокна входять до складу нервів, що постачають органи чуття і скелетну мускулатуру, а також є і у веґетативній нервовій системі. Безм’якушеві волокна в людини розташовані в симпатичній нервовій системі. Звичайно до складу нерва входять як м’якушеві, так і безм’якушеві волокна.

 

 

 

Немієлінові нервові волокна не мають мієлінової оболонки. Їх діаметр 5-7 мкм, швидкість проведення імпульсу 1-2 м/с. Мієлінові волокна складаються з осьового циліндра, покритого мієліновою оболонкою, утвореною Шваннівскими клітинами. Осьовий циліндр має мембрану і аксоплазму. Мієлінова оболонка перебуває на 80 % з ліпідів, що мають високий омічний опір, і на 20 % з білку. Мієлінова оболонка не покриває суцільно осьовий циліндр, а уривається і залишає відкритою ділянки осьового циліндра, які називаються вузловими перехопленнями (перехоплення Ранв’є). Довжина ділянок між перехопленнями різна і залежить від товщини нервового волокна: чим воно товще, тим довше відстань між перехопленнями. При діаметрі 12-20 мкм швидкість проведення збудження складає 70-120 м/с.

Залежно від швидкості проведення збудження нервові волокна діляться на три типи: А, В, С.

Найбільшою швидкість проведення збудження володіють волокна типу А, швидкість проведення збудження яких досягає 120 м/с, тип В має швидкість від 3 до 14 м/з, тип С - від 0,5 до 2 м/с.

Не слід змішувати поняття "Нервове волокно" і "нерв". Нерв – комплексне утворення, що складається з нервового волокна (мієлінового або немієлінового), пухкої волокнистої сполучної тканини, що утворює оболонку нерва.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 5073. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия