Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Для студентів заочної форми № 2
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
№ з/п Назва теми Кількість годин
1. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) 1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Загальні види ті форми трудового договору (контракту). Правова характеристика окремих видів трудових договорів. Контракт – особлива форма трудового договору. 2. Порядок укладання трудового договору (контракту). Порядок оформлення та ведення трудової книжки. Випробувальний строк. 3. Порядок зміни умов трудового договору. Атестація та відсторонення від роботи: порядок їх застосування. 4. Правові підстави для припинення трудового договору (контракту). Особливості правового регулювання припинення трудового договору за загальними підставами. 5. Правові підстави та порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника. 6. Правові підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. 7. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового комітету. 8. Порядок оформлення звільнення. Вихідна допомога.   РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 1. Поняття та загальні види робочого часу: а) нормальна тривалість робочого часу; б) скорочений робочий час; в) неповний робочий час та його види; г) надурочний робочий час – його особливості; д) нічний робочий час. 2. Відхилення від норм робочого часу, особливості їх правового регулювання. 3. Види режимів робочого часу. Облік та контроль використання робочого часу. 4. Поняття та загальні види часу відпочинку: · перерви протягом робочого дня; · міжзмінні перерви; · щотижневі перерви; · святкові та неробочі дні; 5. Поняття, види та порядок надання працівнику відпусток.   НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 1. Нормування праці, поняття та види норм. 2. Поняття та структура заробітної плати. 3. Державно-правове та договірне регулювання оплати праці. 4. Тарифна система: поняття та структурні елементи. 5. Загальні форми та системи оплати праці. Поняття та призначення преміальної системи оплати праці. 6. Поняття та правові підстави гарантійних виплат. Правове регулювання основних видів гарантійних виплат та доплат: для працівників, які займають виборні посади; для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу; для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці; для працівників, які були направленні на медичне обстеження. 7. Поняття та правові підстави для компенсаційних виплат. Правове регулювання компенсаційних виплат та доплат: при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; при переїзді працівника з його власної ініціативи; при направленні працівника у службове відрядження; при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі. 8. Обмеження утримань з заробітної плати.   МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 1. Поняття та основні умови настання матеріальної відповідальності. 2. Загальні види матеріальної відповідальності працівників та особливості їх правового регулювання: обмежена матеріальна відповідальність; повна матеріальна відповідальність; підвищена матеріальна відповідальність; колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 3. Порядок визначення та відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником підприємству. 4. Матеріальна відповідальність власника або уповноваженого ним органу за шкоду, завдану майну та здоров’ю працівника. 5. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства про працю.   ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Поняття та методи встановлення трудової дисципліни. 2. Правове регулювання правил внутрішнього трудового рас порядку. 3. Основні види порушень трудової дисципліни та засоби впливу на порушників. 4. Засоби суспільного впливу на порушників трудової дисципліни. 5. Засоби заохочення за сумлінне відношення працівників до трудових обов’язків. 6. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.   ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) 1. Поняття та причини виникнення трудових спорів. 2. Основні види трудових спорів та особливості їх правового регулювання. 3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів (КТС). 4. Порядок та особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах загальної юрисдикції. 5. Порядок та особливості вирішення колективних трудових спорів.  
  Разом

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 291. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия