Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

САМОСТІЙНА РОБОТА.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
№ з/п Назва теми Кількість годин
д/ф в/ф з/ф з/ф № 2
1. Трудове право, як самостійна галузь права. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми та приділити увагу особливостям поняття та предмету трудового права. Визначити особливості регулювання трудових правовідносин. Знайти параметри, які визначають специфіку трудового права та відмінюють його від інших галузей права (цивільного, адміністративного та ін.).  
2. Нормативне та договірне регулювання трудових правовідносин. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Звернути увагу на об’єктивний процес розробки, прийняття та використання нормативних актів у трудовій сфері. Знайти систему джерел та систему законодавства трудового права. Усвідомити твердження про єдність та диференціацію трудового законодавства. Знайти та пояснити діалектику нормативного та договірного способів регулювання трудових правовідносин.  
3. Суб’єкти трудового права. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Усвідомити поняття та зміст суб’єкту трудового права, а також поняття та зміст сторін трудового правовідношення. Відповісти на питання: чи всі суб’єкти трудового права можуть бути сторонами трудового правовідношення?  
4. Система правовідносин у галузі трудового права. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Визначити, у чому істотний зміст трудового правовідношення. Встановити, які правові підстави призводять до виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Розкрити діалектичний зв’язок та взаємодію трудових та інших правовідносин в управлінській, виробничо-трудовій та соціальній сферах діяльності.  
5. Колективний договір та колективні угоди. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми, особливу увагу приділити Закону України «Про колективні договори (угоди)» від 01 липня 1993 року. Усвідомити поняття сторони колективного договору, поняття сторони угоди. Розкрити зміст співвідношення колективного договору та угоди. Необхідно уточнити правове навантаження ст.15 КЗпП України про обов’язкову повідомну реєстрацію колективного договору.  
6. Зайнятість населення та працевлаштування. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми, особливу увагу приділити Закону України «Про зайнятість населення» від 01 березня 1991 року та Закону України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року, провести порівняльній аналіз обох актів. Звернути увагу га змістовну сторону понять «зайнятість» та «працевлаштування». Дайте правовій коментар ст. 493 КЗпП України, включаючи поняття «вивільнення» та «звільнення». Виходячи з загальних положень Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року, – дати правову оцінку гарантій та компенсацій для безробітних.  
7. Трудовий договір (контракт). Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Усвідомити у чому сутність припинення та розірвання трудового договору. Якими параметрами визначається письмова форма трудового договору та у чому сутність контракту? Вивчити порядок укладання трудового договору між двома фізичними особами. Згідно ст.40 КЗпП України власник або уповноважений ним орган має право чи обов’язок здійснити свою ініціативу на звільнення працівника? У чому, на Ваш погляд, правові особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника згідно ст.ст. 38 та 39 КЗпП України? Яку роль відіграють профспілкові та замінюючи їх органи при прийнятті та звільненні працівників? Дайте правову оцінку участі та ініціативи третіх осіб при розірванні трудового договору (контракту).  
8. Робочий час та час відпочинку. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми, особливо Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 року. Дайте чітку правову характеристику скороченого та неповного робочого часу, та особливостей їх правового регулювання. Аналогічно дослідити особливості правового регулювання ненормованого та надурочного робочого часу. Вивчити порядок надання додаткової оплатної відпустки у зв’язку з навчанням працівників у вищих навчальних закладах. Дайте правовий коментар ст.25 Закону України «Про відпустки» – про надання працівнику обов’язкової відпустки без збереження заробітної плати. Аналогічно проаналізуйте ст.26 цього ж Закону – про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін та дайте правову оцінку практики підприємств з цього питання, яка склалася на сучасному етапі.  
9. Нормування та оплата праці. Гарантії та компенсації. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми, особливо Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року. У чому сутність державного та договірного регулювання оплати праці? Дайте правовий коментар ст.22 Закону України «Про оплату праці» про гарантії дотримання прав працівника на оплату його праці. Дайте змістовну характеристику понять: «мінімальна заробітна плата», «прожитковий мінімум», «вартісна величина межи малозабезпеченості». Визначити істотну характеристику змісту гарантій та компенсацій. Привести практичні приклади гарантійних виплат та доплат. Аналогічно зробить відносно компенсаційних виплат та доплат.  
10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Визначте, чи будь-яке завдана працівником матеріальна шкода підприємству є матеріальною відповідальністю? У чому специфіка матеріальної відповідальності у трудовому праві та її відмінність від матеріальної відповідальності у цивільному, адміністративному, кримінальному та інших галузях права? Особливості матеріальної відповідальності підприємства перед працівником у сучасних умовах.  
11. Дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Проаналізуйте зміст понять «трудова дисципліна» та «дисципліна праці». Визначте загальні умови, які сприяють укріпленню трудової дисципліни. Складіть параметри трудової дисципліни та відповідальності, включаючи суспільну відповідальність.  
12. Охорона праці. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Виходячи з загальних положень Закону України «про охорону праці» – необхідно визначити основні форми забезпечення охорони праці. Керуючись Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 р. № 256 «Про затвердження переліку важких робіт та робіт їз шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких заборонено використання праці жінок» – визначте рішення проблеми охорони праці жінок у сучасних умовах. Охорону праці молоді необхідно дослідити у двох напрямках: а) неповнолітня молодь; б) молодь до 28-и років включно. Питання працевлаштування та звільнення неповнолітніх працівників – ст.ст. 196, 197, 198, 199 КЗпП України. Види відповідальності власника або уповноваженого ним органу за порушення конституційних прав, законодавства про охорону праці.  
13. Підготовка та перепідготовка (підвищення кваліфікації) працівників. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. При дослідження основних форм та видів підготовки та перепідготовки працівників необхідно акцентувати увагу на найбільш ефективних параметрах та найбільш повно врегульованих трудовим законодавством. Виділите особливості правового регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах незалежно від рівню акредитації на заочній формі навчання. Яка відповідальність передбачена трудовим законодавством за порушення власником або уповноваженим ним органом конституційних прав працівників, які поєднують працю з навчанням? Вивчити ст. 15. Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року.  
14. Трудові спори (конфлікти). Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Звернути увагу на процесуальну сторону розглядання індивідуальних трудових спорів у Комісії з розгляду трудових спорів та в органах судової влади. Вивчити ст.ст. 17, 22, 23, 24, 28 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою з’ясування наступних принципових положень: а) страйк, як крайній засіб вирішення спору; б) визнання страйку незаконним; в) підстави для заборони проведення страйку, місце та роль у вирішенні цього питання Президенту та Верховної Ради; г) наслідки для учасників проведення незаконного страйку.  
15. Місце та роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємства. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Звернути увагу на основні положення, які визначають правовий статус трудового колективу та його взаємодію з власником або уповноваженим ним органом – з одного боку та окремими працівниками – з другого. Вивчити положення про сутність загальних принципів здійснення трудовим колективом самоуправлінської діяльності.  
16. Професійні спілки та їх роль у виробничо-трудовій діяльності колективу. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми, особливо Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 19 вересня 1999 року. Встановити: чи порушений правовий статус профспілок у зв’язку з відсутністю в них права законодавчої ініціативи? У чому сутність та призначення співпраці профспілкових організацій з державними структурами та роботодавцями? Розкрити основні параметри твердження про незалежність профспілок.  
17. Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. З’ясуйте чіткі параметри, зміст та правове призначення слідуючи понять: а) державний нагляд; б) державний контроль; в) суспільний контроль. Що зближує та що відмінює державний нагляд та державний контроль, включаючи механізм діяльності їх соціальної системи органів. Вивчить основні форми суспільного контролю за дотриманням законодавства про працю. Взаємодія державного та суспільного контролю.  
18. Міжнародне регулювання праці. Вивчити рекомендовану літературу до практичного (семінарського) заняття з цієї теми. Дослідить взаємодію вітчизняного та міжнародно-правового регулювання виробничо-трудової сфери, спираючись на положення ст. 9 Конституції України та ст. 81 КЗпП України, які закріпили пріоритетність міжнародно-правового регулювання трудових правовідносин.  
  Разом

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 289. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия