Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Додаток 2.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ За 2011 рік.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 тис. грн.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1333,2 1023,6
Податок на додану вартість ( 222,2 ) ( 170,6 )
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 1030,3 ) ( 748 )
Валовий:      
прибуток 80,7
збиток    
Інші операційні доходи 128,9
Адміністративні витрати (161,6) ( 185,1 )
Витрати на збут ( 40,2 ) ( 41,1 )
Інші операційні витрати ( 96,4 ) ( 47,3 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток    
збиток ( 88,6 ) ( 2,5 )
Доход від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи 10,5 0,6
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати ( 8,9 ) ( 1,1 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток ( 87 ) ( 3 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток ( 87 ) ( 3 )
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток    
збиток ( 87 ) ( 3 )

I. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи 190,2
Амортизація 185,6 208,5
Інші операційні витрати 378,1
Разом 4154,9 4018,5

II. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

 

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 175. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия