Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Зі скількох стадій складається бюджетний процес?
1. 4

2. 3

3. 6

4. 5

 

53. Бюджетна система України – це:

1. Організація та принципи побудови, функціонування бюджетної системи, взаємозв’язок між окремими ланками

2. Сукупність державного і місцевих бюджетів, яка побудована з урахуванням економічних відносин державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права

3. Організація та здійснення виконання Державного бюджету за доходами

4. Організація та здійснення виконання Державного бюджету за видатками

 

54. Перша стадія бюджетного процесу:

1. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

2. Виконання бюджету

3. Складання проектів бюджету

4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

 

55. Друга стадія бюджетного процесу:

1. Складання проектів бюджету

2. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

3. Виконання бюджету

4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

 

56. Третя стадія бюджетного процесу:

1. Складання проектів бюджету

2. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

3. Виконання бюджету

4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

 


57. Остання стадія бюджетного процесу:

1. Складання проектів бюджету

2. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

3. Виконання бюджету

4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

 

58. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства – це:

1. Бюджетна система

2. Бюджетний устрій

3. Бюджетний процес

4. Міжбюджетні відносини

 

59. Як економічна категорія доходи бюджету виражають:

1. Фінансові відносини що виникають між державою, суб’єктами господарювання та населенням у процесі формування бюджетних фондів

2. Економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів і його використанням за цільовим призначенням

3. Складні економічні відносини між юридичними та фізичними особами, з одного боку, та державою – з іншого

4. Фінансові відносини між фізичними особами

 

60. Доходи бюджету виражають:

1. Економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів і його використанням за цільовим призначенням

2. Складні економічні відносини між юридичними та фізичними особами, з одного боку, та державою – з іншого

3. Фінансові відносини між фізичними особами

4. Економічні відносини, що виникають у процесі формування фондів грошових коштів і надходять у розпорядження органів державної влади та управління

 

61. Єдине систематизоване групування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів – це:

1. Бюджетна політика

2. Бюджетна класифікація

3. Бюджетна система

4. Бюджетний устрій

 

62. Доходи бюджетів залежно від повноти зарахування поділяються на:

1. Поточні та розвитку

2. Капітальні та розвитку

3. Закріплені та регульовані

4. Постійні та раптові

 

63. За частотою появи бюджетні доходи поділяються на:

1. Незвичайні та форс-мажорні

2. Надійні та ненадійні

3. Постійні та раптові

4. Звичайні та надзвичайні

 

64. За методами залучення бюджетні доходи є:

1. Податкові, неподаткові

2. Закріплені та звичайні

3. Податки, збори, платежі

4. Добровільні та обов’язкові

 

65. За розділами, відповідно до Бюджетного кодексу, бюджетні доходи – це:

1. Податки, збори

2. Закріплені та регулювальні

3. Податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти

4. Звичайні та надзвичайні

 

66. За способом зарахування бюджетні доходи класифікуються до:

1. загального та спеціального фондів

2. загального фонду

3. спеціального фонду

4. державного та місцевого бюджетів

 

67. Передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) – це:

1. неподаткові надходження

2. податкові надходження

3. доходи від операцій з капіталом

4. міжнародні трансферти

 

68. Усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження від штрафів і санкцій, крім штрафів за порушення податкового законодавства, а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел – це:

1. податкові надходження

2. неподаткові надходження

3. доходи від операцій з капіталом

4. міжнародні трансферти

 

69. Невідплатні та безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій – це:

1. Податкові надходження

2. Неподаткові надходження

3. Офіційні трансферти

4. Доходи від операцій з капіталом

 

70. Доходи від реалізації основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів – це:

1. Офіційні трансферти

2. Податкові надходження

3. Неподаткові надходження

4. Доходи від операцій з капіталом

 

71. Державний бюджет України складається з двох фондів:

1. Загального та спеціального

2. Загального та зведеного

3. Державного та місцевих

4. Обласного та сільського

 

72. До загального фонду Державного бюджету зараховуються:

1. Бюджетні призначення та видатки за рахунок конкретного призначення джерел надходження

2. Гранти або подарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету

3. Всі доходи та видатки, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду

4. Різниця між доходами та видатками спеціального фонду

 

73. До спеціального фонду Державного бюджету зараховуються:

1. Всі доходи та видатки Державного бюджету України

2. Всі доходи та видатки Зведеного бюджету України

3. Гранти або подарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету

4. Бюджетні призначення та видатки за рахунок конкретного призначення джерел надходження

 

74. До податкових доходів включаються:

1. ПДВ, ПДФО, акцизний податок

2. Доходи від власності, штрафи, санкції

3. Надходження від продажу основного капіталу, землі, нематеріальних активів

4. Офіційні трансферти, доходи від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

 

75. До неподаткових надходжень включаються:

1. ПДВ, ПДФО, акцизний податок

2. Доходи від власності, штрафи, санкції

3. Надходження від продажу основного капіталу, землі, нематеріальних активів

4. Офіційні трансферти, доходи від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

 

76. До доходів від операцій з капіталом відносяться:

1. ПДВ, ПДФО, акцизний податок

2. Доходи від власності, штрафи, санкції

3. Надходження від продажу основного капіталу, землі, нематеріальних активів

4. Офіційні трансферти, доходи від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

 

77. До офіційних трансфертів належать:

1. ПДВ, ПДФО, акцизний податок

2. Доходи від власності, штрафи, санкції

3. Надходження від продажу основного капіталу, землі, нематеріальних активів

4. Доходи від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій на безповоротній основі

 

78. Найбільшим за розміром джерелом формування дохідної частини бюджету є:

1. ПДВ та податок на прибуток підприємств

2. Акцизний податок та податок на прибуток підприємств

3. ПДВ та акцизний податок

4. ПДФО та акцизний податок

 

79. Збільшення доходів державного бюджету має відбуватися за рахунок:

1. Посилення податкового навантаження на економіку

2. Продажу землі

3. Лібералізації податкового законодавства, розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, скорочення нелегального тіньового обігу

4. Продажу основного капіталу

80. Розподіл бюджетних коштів по вертикалі – це розподіл між:

1. Підприємствами та організаціями

2. Блоками галузей

3. Міністерствами та відомствами

4. Територіями

 

81. До політичних факторів впливу на бюджет належать:

1. Величина валового внутрішнього продукту

2. Ефективність діяльності законодавчої і виконавчої влади

3. Мережа лікарень

4. Рівень розвитку важливих галузей науки і техніки.

82. Бюджет держави є складовою ланкою:

1. Місцевих фінансів

2. Державних фінансів

3. Міжнародних фінансів

4. Спеціальних позабюджетних фондів.

83. Видатки бюджету – це:

1. Державні платежі, які здійснюються на поворотній основі

2. Повернення зайво перерахованих платежів з бюджету

3. Повернення помилково зарахованих коштів

4. Кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом

 

84. Видатки бюджету виражають економічні відносини:

1. що виникають у процесі формування фондів грошових коштів і надходять у розпорядження органів державної влади та управління

2. Які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів і його використанням за цільовим призначенням

3. Складні між юридичними та фізичними особами, з одного боку, та державою – з іншого

4. Що виникають у процесі формування фондів грошових коштів і надходять у розпорядження Державній казначейській службі України

 

85. Основні напрями фінансування видатків за рахунок державного бюджету:

1. Кредитування зарубіжних країн

2. Розвиток виробництва, утримання державного апарату, фінансування невиробничої сфери

3. Задоволення потреб окремих громадян

4. Створення інфраструктури

 

86. Єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів – це:

1. Бюджетний устрій

2. Бюджетна класифікація

3. Класифікація доходів

4. Класифікація видатків

 

87. Розподіл видатків за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів визначає класифікація:

1. Функціональна

2. Економічна

3. Відомча

4. Програмна

 

88. За економічною класифікацією видатки групуються за:

1. Ознакою головного розпорядника коштів

2. Функціями, з виконанням яких пов’язані видатки

3. Економічною характеристикою операцій, під час проведення яких здійснюються ці видатки

4. Бюджетними програмами

 

89. За функціональною класифікацією видатки групуються за:

1. Економічною характеристикою операцій, під час проведення яких здійснюються ці видатки

2. Ознакою головного розпорядника коштів

3. Функціями, з виконанням яких пов’язані доходи

4. Функціями, з виконання яких пов’язані видатки

 

90. Функціональна класифікація видатків бюджету застосовується виключно в:

1. Аналітичних і статистичних документах

2. Періодичній пресі

3. Балансах підприємств

4. Внутрішній документації підприємств

 

91. Запровадження нової функціональної класифікації видатків дозволяє:

1. Складати аналітичні документи

2. Проводити порівняльний аналіз використання бюджетних ресурсів в Україні

3. Складати статистичні звіти

4. Здійснювати фінансування бюджетних установ

 

92. Відомча класифікація визначає перелік:

1. Розпорядників коштів 2 рівня

2. Розпорядників коштів 3 рівня

3. Головних розпорядників

4. Розпорядників коштів нижчого рівня

 

93. Програмна класифікація застосовується:

1. Під час формування бюджету за програмно-цільовим методом

2. Фінансування бюджетних установ

3. Фінансування головних розпорядників

4. Фінансуванні розпорядників коштів 3 ступеня

 

94. Бюджетна програма – це:

1. Систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети

2. Систематизований перелік перспективних заходів

3. Перелік заходів із фінансування соціальної сфери

4. Програму розвитку держави

 

95. Розробку, аналіз і відбір бюджетних програм на стадії планування та складання проекту проводить:

1. Розпорядник коштів 2 ступеня

2. Головний розпорядник бюджетних коштів

3. Розпорядник коштів 3 ступеня

4. Профільне міністерство

 

96. Особливістю нової бюджетної класифікації є:

1. Чітке розмежування доходів за статтями

2. Чітке розмежування видатків за економічними ознаками

3. Відповідність міжнародним вимогам

4. Зрозумілість у використанні

 

97. Економічна сутність поточних видатків пов’язана з:

1. Інвестуванням в основний капітал та приріст запасів

2. Капіталовкладеннями за рахунок бюджету в різні галузі виробництва

3. Забезпеченням юридичних осіб бюджетними коштами на їх утримання та фінансування поточних потреб

4. Наданням внутрішніх кредитів

 

98. Економічна сутність капітальних видатків пов’язана з:

1. Забезпеченням юридичних осіб бюджетними коштами на їх утримання та фінансування поточних потреб

2. Інвестуванням в основний капітал та приріст запасів

3. Капіталовкладеннями за рахунок бюджету в різні галузі виробництва

4. Наданням внутрішніх кредитів

 

99. За бюджетними призначеннями головними розпорядниками коштів є:

1. Обласні управління

2. Міністерства

3. Районні фінансові управління

4. Селищні ради

 

100.Принципи бюджетного фінансування поділяються на:

1. Плановості, цільового спрямування коштів, ефективного використання

2. Кошторисне фінансування, бюджетні позики, міжбюджетні трансферти

3. Фінансування з єдиного казначейського рахунка, перерахування коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на рахунки розпорядників коштів

4. Постійного контролю за рухом грошових коштів

 

101. Форми бюджетного фінансування поділяються на:

1. Плановості, цільового спрямування коштів, ефективного використання

2. Кошторисне фінансування, бюджетні позики, міжбюджетні трансферти

3. Фінансування з єдиного казначейського рахунка, перерахування коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на рахунки розпорядників коштів

4. Постійного контролю за рухом грошових коштів

 

102. Методи бюджетного фінансування поділяються на:

1. Плановості, цільового спрямування коштів, ефективного використання

2. Кошторисне фінансування, бюджетні позики, міжбюджетні трансферти

3. Фінансування з єдиного казначейського рахунка, перерахування коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на рахунки розпорядників коштів

4. Постійного контролю за рухом грошових коштів

 

103. Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня у своїй діяльності підпорядкований:

1. Президенту України

2. Головному розпорядникові

3. Кабінету Міністрів України

4. Верховній Раді України

 

104. В основу діяльності Державної казначейської служби України покладено принцип:

1. Єдиної каси

2. Субсидіарності

3. Консолідації

4. Єдності

 

105. Як називається казначейський рахунок, на який зараховуються всі доходи бюджету та з якого розподіляються видатки:

1. Об’єднаний

2. Сукупність

3. Єдиний

4. Власний

 

106. Для обліку операцій за видатками розпорядників коштів призначені рахунки:

1. Особові

2. Зведені особові

3. Поточні

4. Реєстраційні

 

107. Перевищення видатків бюджету над його доходами з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та повернення їх до бюджету – це:

1. Профіцит бюджету

2. Збалансований бюджет

3. Дефіцит бюджету

4. Незбалансований бюджет

 

108. Дефіцит виникає внаслідок:

1. Великої кількості бюджетних програм

2. Недосконалості податкової системи

3. Нестачі бюджетних коштів у порівнянні з потребою в них для фінансування державних витрат

4. Неправильного планування бюджету

 

109. Прийняття бюджетів на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється:

1. Якщо його рівень не перевищує 1% від доходів загального фонду державного бюджету

2. За наявності обґрунтованих джерел його фінансування

3. Якщо його рівень не перевищує 3% від доходів загального фонду державного бюджету

4. Якщо його рівень не перевищує 1% від доходів спеціального фонду державного бюджету

 

110. Перевищення доходів над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету) – це:

1. Бюджетний профіцит

2. Бюджетний дефіцит

3. Державний борг

4. Державний кредит

 

111. Бюджетний дефіцит як економічна категорія має:

1. Приблизний розмір

2. Негативний вплив на економіку

3. Конкретний інтервал дії

4. Позитивний вплив на економіку країни

 

112. Дефіцит бюджету є одним з макроекономічних показників, що характеризують:

1. Якісний рівень виконання бюджету за доходами

2. Якісний рівень виконання бюджету за видатками

3. Якість проведення бюджетної політики

4. Стійкість економічної системи

 

113. Бюджетний дефіцит:

1. Призводить до зменшення зовнішніх зобов’язань держави

2. Призводить до зменшення внутрішніх зобов’язань держави

3. Призводить до залучення міжнародних кредитів за нижчими відсотковими ставками

4. Значно посилює напруження на ринку позичкових капіталів, спричиняє зростання позичкового відсотка

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 838. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия