Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Література. 1. Конституція України від 28.06.19996, № 254 к/96-ВР
1. Конституція України від 28.06.19996, № 254 к/96-ВР

2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001. № 2542-ІІІ.

3. Закон України «Про державний бюджет України на відповідний рік».

4. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» від 30.06.1999 р. № 783

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР.

6. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV

7. Алєксєєв І.В., Ярошкевич Н.Б, Чушак-Голобородько А.М Бюджетна система:Навчальний посібник. – К.:Хай-Тек-Прес», 2008 – 376 с.

8. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч. посібник / За ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002.- 368с.

9. Бюджетна система: Навчальний посібник/ За ред.. Л.А.Амелянович.- Х.: ВД»ІНЖЕК», 2004.

10. Бюджетна система України: Навч. посібник / Булгакова С.О. – К.: Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2003 – 288 с.

11. Бюджетний менеджмент: Підручник/ В.Федосов, В.Опарін,

Л.Сафонова, та інші. за заг. ред.. В.Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864с.

12. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посібник. – К.: ВАТ «Поліграфкнига». – 2004. – 478 с.

13. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.:НІОС. – 2002. – 608 с.

14. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки– К.: Знання-Прес, 2002.– 214с.

15. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. – К.:Наук. думка, 1999. – 303 с.

16. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-те вид.,Л.: Вид-во «Львів» Банківського інс-ту НБУ, 2002. – 566 с.

17. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

18. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – к.: Знання, 1999. – 487 с.

19. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2002. – 256 с.

20. Мунтіян В.І. Оборотний бюджет: світовий досвід та можливі шляхи реформування в Україні. – К.: Вид. центр «Просвіта», 1996. – 240 с.

21. Олонь У.Г. Доходи бюджету України: Теорія і практика: Монографія. – К.:КНЕУ. – 2003. – 580 с.

22. Опарін В.М. та ін. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисц. – 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.

23. Опарін В.М. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення // Фінанси України. – 2004, № 6. – С.27-32.

24. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.

25. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навч.-метод. посіб для сам. вивч. дисц. – К.КНЕУ, 2000. – 208 с.

26. Паранчук С.В., Романів Є.М., Червінська О.С. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: вид-во Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 268 с.

27. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с.

28. Петренко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. – К.: Кондор, 2003, - 282 с.

29. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ «НІОС». – 1998. – с 224.

30. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Підручник. – К.:НІОС. – 2000.

 

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 262. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия