Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фінансове право України 265


Нарахування громадянам сум земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу.

Податковий обов'язок по земельному податку, а також по орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначений у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Податковий обов'язок по земельному податку, а також по орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначений у новій звітній податковій декларації, у тому числі І за нововїдведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної І комунальної власності громадянами сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Несплата земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності виробниками сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами протягом року, іншими платниками — протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками.

Облік громадян — платників земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і нарахування відповідних сум проводиться щороку станом на І травня.

Від земельного податку звільнені заповідники, ботанічні сади, регіональні ландшафтні, дендрологічні й зоологічні парки, пам'ятки природи, дослідні господарства науково-дослідних установ І учбових закладів; органи державної влади і місцевого самоврядування, органи прокуратури і правозахисні, бю-

Л. К. Воронова

джетні установи тощо. Звільнені від податку спеціалізовані санаторії для реабілітації хворих, дитячі санаторно-курортні й оздоровчі заклади тощо.

§ 3. Єдиний податок

Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва від 3 липня 1998 р. № 727 (нова редакція була прийнята 28 червня І999 р.)1 дозволено суб'єктам малого підприємництва за "їх вибором перейти на сплату єдиного податку. Суб'єктами малого підприємництва вважаються:

— фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю, і з ними (включаючи членів сім'ї) протягом року працюють не більше 10 осіб, а обсяг виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.;

— юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми діяльності і форми власності, в яких середньорічна кількість працюючих не перевищує 50 осіб, а обсяг виторгу не перевищує 1 млн. грн.

Якщо підприємство має відокремлені підрозділи, воно також має право перейти на спрощену систему оподаткування, але при підрахунку виручки і чисельності робітників необхідно враховувати показники всіх підрозділів і філіалів. Однак на єдиний податок можуть переходити тільки юридичні особи, тому підрозділи підприємств, навіть якщо вони є самостійними платниками податків, зробити цей перехід не мають права.

Не мають права переходити на спрощену систему оподаткування:

— суб'єкти підприємницької діяльності, на яких розповсюджується дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;

— довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

— суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких перевищують 25% паї юридичних осіб та засновників, які не є суб'єктами малого підприємництва;

1 Офіційний вісник України. — 1999. — № 26. — Ст. 1230.

Фінансове право України

— фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами та пально-мастильними матеріалами;

— суб'єкти підприємницької діяльності, які проводять діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність,

\ і пов'язану із влаштуванням казино, інших гральних місць

* (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим ви-

;% грашем, проведенням лотерей (у тому числі державних) та

розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або

майновій формі), здійснюють обмін іноземної валюти;

— суб'єкти підприємницької діяльності, які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, Імпортом та оптовим продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів;1

т— суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток і виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, які підлягають ліцензуванню згідно з Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"2;

— особи, що здійснюють спільну діяльність без створення юридичної особи, оподаткування якої регулюється Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Суб'єкти малого підприємництва мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом одержання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Указ Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" закріплює перелік податків і зборів, від сплати яких звільняється суб'єкт малого підприємництва, що сплачує єдиний податок:

1 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" від 25 березня 2005 р. зі змінами і доповненнями.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" від З червня 2005 р. № 2063-ІУ.

Л. К. Воронова

!) податок на додану вартість, крім випадків, коли суб'єкт самостійно приймає рішення бути платником такого податку1;

2) податок на прибуток;

3) податок на доходи фізичних осіб;

4) плата (податок) на землю;

5) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

6) збір на обов'язкове соціальне страхування;

7) збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування;

8) комунальний податок;

9) податок на промисел;

10) збір на обов'язкове пенсійне страхування;

11) збір за видачу рішень на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг;

12) внески до Фонду соціального захисту інвалідів;

13) внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

14) плати за патенти згідно із Законом "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" .

Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації продукції (товарів, послуг), тобто сума коштів, фактично отримана суб'єктом малого підприємництва на поточний рахунок або в касу за здійснення операцій із продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва— фізичних осіб встановлюється місцевими радами за

1 Згідно із п. "в" ст. 9.8. Закону України "Про податок на додану вартість" з доповненнями і змінами, прийнятими Законом України "Про внесення змін до Закону України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, шо встановлені законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду, реєстрація його анулюється за ініціативою податкового органу або цієї особи. Такий платник позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування і зобов'язаний погасити суми податкових обов'язків або податкового боргу з податку на додану вартість.

2 Суб'єкти підприємництва, шо одержали Свідоцтво на право сплати єдиного податку, звільнені від сплати тих податків, які перелічені в Указі, всі останні податки і збори (обов'язкові платежі), про які йде мова в ст.ст. 14 та 15 Закону України "Про систему оподаткування", вони сплачують.

Фінансове право України

місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності. Вона не може бути менше 20 грн. та більше 200 грн. на місяць. Якщо підприємець займається кількома видами діяльності, придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, який не перевищує 200 грн. При використанні найманої праці або членів сім'ї у підприємницькій діяльності, ставка податку збільшується на 50% на кожну особу.

Якщо підприємець здійснює кілька видів діяльності, які оподатковуються за різними ставками, він одержує одне Свідоцтво, а єдиний податок сплачує за більшою ставкою по цих видах діяльності.

Юридична особа самостійно обирає одну з таких ставок єдиного податку: 6% суми виручки від реалізації продукції (без акцизного збору). Податок на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" або 10% виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без акцизного збору, включаючи і податок на додану вартість.

Підприємці, які купують або отримують послуги у суб'єктів малого підприємництва, що сплачують 10 відсотків податку у фізичних осіб, по таких товарах, не мають права на податковий кредит і виділення суми ПДВ і включення її до податкового кредиту.

Подальший продаж таких товарів (робіт, послуг) здійснюють з нарахуванням податку на додану вартість на повну їх вартість.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єкт малого підприємництва подає не пізніше 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації1.

У заяві на одержання Свідоцтва суб'єкт малого підприємництва вказує, яку ставку він обирає (6 чи 10%). Перед переходом на єдиний податок підприємство зобов'язане сплатити всі встановлені законодавством податки та обов'язкові платежі. За календарний рік суб'єкт малого підприємництва може прийняти рішення на перехід до сплати єдиного податку тільки один раз.

1 Порядок переходу на єдиний податок визначений Головною державною податковою адміністрацією у наказі про "Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку" від 29 жовтня 1999 р. № 595 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 44. — Ст. 2197.

 

Л. К. Воронова Суб'єкти малого підприємництва, що переходять на спрощену систему оподаткування, ведуть Книгу обліку та звітності, порядок ведення якої затверджено наказом Державної податкової адміністрації. Державна податкова адміністрація встановлює порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку юридичними особами. Орган податкової служби зобов'язаний протягом десяти робочих днів видати безоплатно свідоцтво про право сплати єдиного податку або дати мотивовану відмову. Юридичні особи, що перейшли на сплату єдиного податку, до 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, подають розрахунки сплати єдиного податку, акцизного збору І податку на додану вартість, якщо вони обрали 6% ставку єдиного податку, а приватні підприємці — фізичні особи також платіжні доручення на сплату єдиного податку з відміткою банку про зарахування коштів. Порядок складання розрахунку сплати єдиного податку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 28 лютого 2003 р. Строк сплати єдиного податку для фізичних і юридичних осіб один: щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця. Крім того, фізична особа—підприємець для переходу на єдиний податок разом із заявою подає платіжний документ про внесення податку не менше ніж за один місяць, тобто фізичні особи єдиний податок сплачують авансом. § 4. Плата за торговий патент Закон України "Про систему оподаткування" включає до складу обов'язкових платежів плату за торговий патент. Плата ця є обов'язковим платежем, але, на наш погляд, не є податком, бо торговий патентце державне свідоцтво, що засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності (або його підрозділу) займатися певними видами підприємницької діяльності1. Об'єктом патентування виступають: торгівельна діяльність за готівку та з використанням інших форм розрахунків; діяльність по обміну готівкових валютних цінностей; діяльність по наданню послуг у сфері ігорного бізнесу. Торговий патент ви- ' Див.: Про патентування деяких видів підприємницької діяльності. Закон України від 26 березня 1996 р. № 98 // Відомості Верховної Ради України, І996. — № 20. — Ст. 82; 1997 р. — № 40. — Ст. 268; 1998 р. — № 30-31. — Ст. — 1983; 2003 р. — № 10-11. — Ст. 86; 2004 р. — № 17-18. — Ст. 250; Налоговое право / Под ред. Н. П. Кучерявенко. — С. 545. Фінансове право України дається на кожне ігорне місце та діяльність по наданню побутових послуг виключно за плату. Патент можуть придбати юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи як резиденти, так і нерезиденти, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення тощо), які займаються перерахованими видами діяльності. Вартість патенту встановлюється на кожний вид підприємницької діяльності. Від цього залежить і строк дії патенту. Патенти на торгівлю бувають короткостроковими (на строк від 1 до 15 днів) та пільговими. Пільгові торгові патенти видаються суб'єктам підприємництва: якщо вони торгують товарами вітчизняного виробництва; реалізують товари щоденного споживання через торгові організації, створені для цієї цілі громадськими організаціями інвалідів, та тими, хто реалізує товари на території військових учбових закладів, виключно товари військової атрибутики і щоденного споживання для військовослужбовців. Без торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності мають право реалізувати: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, масло рослинне; молоко і молочні продукти; продукти дитячого харчування. Законодавство встановлює порядок розподілу коштів, одержаних податковими органами за торгові патенти. Основна сума (до 67%) зараховується до місцевих бюджетів. До видів доходів, які дає спрощена система оподаткування, належить спеціальний торговий патент. Його може придбати суб'єкт підприємницької діяльності замість сплати податків, який займається торговельною діяльністю і наданням послуг за умови, що його дохід від цього не перевищує 1 млн. грн. на рік і якщо сума плати за спеціальний торговий патент не менше, ніж сплатив у бюджет цей платник у попередній бюджетний рік, коли він сплачував податки. Плата за спеціальний торговий патент диференційована залежно від площі, яка використовується підприємцем для здійснення торговельної діяльності. Є пільги (наприклад, торгівля товарами першого вжитку — хліб, борошно або товари для своїх робітників). За порушення вимог законодавства винні притягаються до відповідальності. Для з'ясування цього питання слід вивчити Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 р. та постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження пе-

Л. К. Воронова

реліку територій, на яких у порядку експерименту застосовується спеціальний торговий патент" від 8 червня 1998 р. № 826 // Офіційний вісник України.— 1998. — №.23. — С. 31, зі змінами.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" встановив нові розміри плати за ліцензії, які були встановлені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Ст, 4 тепер викладена в такій редакції:

"Встановити річну плату за ліцензії на виробництво: спирту етилового, коньячого, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного та плодового і алкогольних напоїв — 250 тис. грн., а для підприємств первинного виробництва — 25 тис. грн., тютюнових виробів — 125 тис. грн., спирту-сир-цю виноградного, спирту-сирцю плодового — 250 тис. грн." Плата за ліцензії справляється органом, що її видає, до початку виробництва продукції.

Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них справляється щорічно. Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії. Стаття 15 Закону вміщує значно підвищені розміри плати за ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольних та тютюнових виробів.

Ст. 15 цього Закону тепер викладена в такій редакції:

"Установити розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) вартістю ЗО тисяч євро за кожний рік користування такою ліцензією:

— на кожну особу, що проводить діяльність з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах;

— на кожний пункт тоталізатора — при провадженні букмекер-ської діяльності;

— на кожний електронний сервер — при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

— на кожний гральний зал — при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та Інших

^ азартних ігор. Ліцензія на провадження діяльності з орга-•§■ нізації та проведення азартних Ігор (крім випуску та прове- яій дення лотерей) видається строком на п'ять років".Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 354. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия