Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Критерії та показники оцінювання (оцінки) виконання завдання.
1. Конкретність, чіткість, логічність визначення мети уроку, трансформація її в конкретні дидактичні завдання; наявність трьох взаємопов’язаних, взаємодіючих складових аспектів: пізнавального, розвивального і виховного.

2. Усвідомленість суті методу як дидактичної категорії, його характеру (ознаки, структуру), різноманітності методів навчання, критеріїв їх вибору та поєднання у кожній конкретній ситуації навчання молодших школярів. Розуміння зв’язку між змістом матеріалу й тими методами та прийомами, за допомогою яких він повідомлявся та засвоювався. Здатність до оцінювання й обґрунтування використаної методичної структури уроку, тобто наскільки доцільні-недоцільні в даних умовах були ті чи інші види бесіди, самостійна робота, форми опитування і т.д..

3. Здатність до моделювання пропущеного етапу уроку, що передбачає: вміння здійснювати зв'язок між теорією і практикою; адекватність змісту і методів навчання; раціональність у виборі методів, прийомів і засобів навчання, їх розмаїтість використання; відповідність методів навчання передовому досвіду та рекомендаціям науки; застосування традиційних та нових видів навчання, технічних засобів з метою врахування вікових та індивідуальних особливостей, можливостей і здібностей школярів; забезпечення інтелектуальної атмосфери уроку, що виявляється в спонуканні вчителя до активного мислення всіх учнів, розвитку їхніх пізнавальних інтересів, задоволення допитливості, створення проблемно-пошукових ситуацій та вирішення пізнавальних проблем, використання колективних форм навчальної праці, уміння думати разом, сперечатись, доводити і т.д.

4. Педагогічна доцільність корекції структури уроку, що передбачає вміння визначати відповідність структури уроку його типу, поставленим цілям і завданням; логічність і послідовність структурних компонентів уроку.

На підставі представлених критеріїв пропонуємо показники розподілу студентів за рівневими ознаками в балах.

Високий рівень (…-… балів) – характеризується усвідомленістю, правильністю й чіткістю визначення мети уроку, що має триєдиний характер і конкретизується в розв’язанні низки навчально-виховних завдань, на які вона розпадається; студент усвідомлено розуміє зв'язок між змістом представленого матеріалу й тими методами та прийомами, за допомогою яких він повідомлявся та засвоювався, здатний визначити доцільність-недоцільність використаних у
плані-конспекті методів та прийомів; аналізує та пояснює їх. Методично правильно змодельовано пропущений етап уроку. Студент досконало реалізує на практиці набуті знання, вміння і навички, на високому рівні володіє різноманітними інноваційними технологіями навчання, в т.ч. і інтерактивними; виявляє творчий підхід до справи; здатен об’єктивно оцінити запропоновану структуру уроку й внести по необхідності педагогічно доцільні корективи. В роботі помилок немає.

Достатній рівень (…-… балів) – характеризується тим, що завдання виконано в повному обсязі, однак з деякими малозначними неточностями, пропусками, помилками (не більше 1-2). Студент недостатньо творчо підходить до вирішення справи.

Середній рівень (…-… балів) – характеризується тим, що студент слабко володіє навчальним матеріалом, отже не досить чітко поєднує набуті знання з практикою. Завдання виконано в повному обсязі, однак з помітними пропусками, неточностями. Допущена значна кількість помилок.

Низький рівень (…-… балів) – характеризується незнанням основного змісту курсу. Завдання студент виконав не в повному обсязі з грубими помилками.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 409. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия