Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Subordinate Clauses
Complete the sentences with the words in brackets. Place time expressions at the end of the sentences.

  1. She is in great form because (every week / goes / she / to the gym) .
  2. I think (likes / Susan / you) .
  3. I can't talk to you because (time / do not have / I / now) .
  4. We are glad that (at home / did not leave / we / our umbrella .
  5. I will miss him when (to Chicago / moves / he) .
  6. They don't know where (have left / the key / they) .
  7. Ring me if (have / you / a problem) .
  8. I'd like to know why (her holiday / does not spend / she / in France .
  9. They told him that (wanted to play / they / tennis) .
  10. He was reading the paper while (she / in the garden / was working) .
   

ПЛАН ЗАНЯТТЯ№13

“___”_______200 р.

 

Група: ЕА

Спеціальність: «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

_____________________________________________________________

Тема заняття:Двотактовий підсилювач. Умовні речення.

Мета заняття:

 

Методична: удосконалення методики проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів навчання.

 

Навчальна -: розвиток самостійного висловлювання за ситуацією, вчити формувати висловлювання та доводити свою думку,висказувати пропозиції, запрошувати та уточнювати інформацію, вести бесіду , використовуючи фахову лексику, вирішувати питання у виробничих умовах, вчити студентів розвивати навички написання .

Виховна – виховання культури спілкування,мовленнєвого етикету, розширення кругозору мислення, інтересу до майбутньої професії.

Вид заняття:практичне

 

Форма проведення заняття:отримання нових знань

 

Межпредметні зв'язки:

Забезпечуючі:ділове мовлення,основи електропривода

Забезпечувальні: культурологія, ,шкільний курс англійської мови,інформатика

Методичне забезпечення:роздавальний матеріал, тестові завдання,

 

Література:Є.С. Луговая « Посібник з іноземної мови для енергетичних спеціальностей», Москва, « Вища школа»,2002

Додаткова:Е.Гленндінг Н. Гленндінг « Oxford English for electrical and mechanica engeneering»

Raymond Murphy “ English Grammar in use” Cambrige University Press,

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Організаційний момент _ хв.

Привітання студентів

Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття (план
заняття) хв.

План заняття:

1) Перевірка домашнього завдання. Доповідь з теми за вибором студента.

2) Робота з електротехнічними текстами « Двотактовий підсилювач», « Ка-

скадний підсилювач»

 

3. Мотивація навчання.(Мотивація навчання шляхом мозгової атаки.What do you know about push-pull amplifier? When is it used?)

4Актуалізація опорних .Робота над мовними клеше ( thus, thi way, on the contrary). Повторення складнопідрядних речень з конструкцією while ( стр.54 впр.4)

5. Робота над електротехнічними текстами по групам.

Тексти « Двотактовий підсилювач», стр.53; «Ка-

скадний підсилювач» стр.55

Для всієї групи:

- Претекстові вправи стр. 52 впр2; стр. 55 впр2

- Робота над новим лексичним матеріалом стр.52 впр1

- Тренування нової лексики в ігрової формі

Робота по групам:

 

План роботи над текстом:

а) прочитати та виписати нову лексику до тексту;

б) прочитати та перекласти текст ( колективне виконання, сильний студент допомагає слабкому)

е) виконати тестове завдання

г) відповісти на питання

 

6 Підсумок заняття .Групи відчитуються про виконану роботу.

.8 Домашнє завдання: лексика з тексів ПЛАН ЗАНЯТТЯ№14

“___”_______200 р.

 

Група: ЕА

Спеціальність: «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

_____________________________________________________________

Тема заняття:Узагальнююче заняття з теми «Електротехнічні тексти різного напряму»

Мета заняття:

 

Методична: удосконалення методики проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів навчання.

 

Навчальна -: розвиток самостійного висловлювання за ситуацією, вчити формувати висловлювання та доводити свою думку,висказувати пропозиції, запрошувати та уточнювати інформацію, вести бесіду , використовуючи фахову лексику, вирішувати питання у виробничих умовах, вчити студентів розвивати навички написання .

Виховна – виховання культури спілкування,мовленнєвого етикету, розширення кругозору мислення, інтересу до майбутньої професії.

Вид заняття:практичне

 

Форма проведення заняття:узагальнююче

 

Межпредметні зв'язки:

Забезпечуючі:ділове мовлення,основи електропривода

Забезпечувальні: культурологія, ,шкільний курс англійської мови,інформатика

Методичне забезпечення:роздавальний матеріал, тестові завдання,

 

Література:Є.С. Луговая « Посібник з іноземної мови для енергетичних спеціальностей», Москва, « Вища школа»,2002

Додаткова:Е.Гленндінг Н. Гленндінг « Oxford English for electrical and mechanica engeneering»

Raymond Murphy “ English Grammar in use” Cambrige University Press,

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Організаційний момент _ хв.

Привітання студентів

Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття (план
заняття) хв.

План заняття:

1) Перевірка домашнього завдання. Доповідь з теми « Фільтри»

2) Робота з електротехнічними текстами різного напряму. Анотування текстів.

 

 

3. Мотивація навчання.(Мотивація навчання шляхом заповнення кросворду, розв’язування шарад різного типу з лексикою електротехнічного напряму.)

4Актуалізація опорних знань ( розв’язування шарад).Гра «Витягни дві картки та склади речення»( повторення лексики з теми « Фільтри»)

5. Робота над електротехнічними текстами по групам.

Тексти « Електронні лапи» стр.45; « Fuses» стр.60; « Використання електронних ламп»стр.48

Кожна група виконує за планом роботу над текстом і отримує інший текст.

План роботи над текстом:

а) прочитати та виписати нову лексику до тексту;

б) прочитати та перекласти текст ( колективне виконання, сильний студент допомагає слабкому)

е) виконати тестове завдання

г) відповісти на питання

6 Підсумок заняття .Групи відчитуються про виконану роботу.

.8 Домашнє завдання: доповідь з теми за вибором студента, лексика з тексів

 

 

 

ЗАНЯТТЯ№15

“___”_______200 р.

 

Група: ЕА

Спеціальність: «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

_____________________________________________________________

Тема заняття: Техніка безпеки на підприємстві.Електричний шок. Заземлення.

Мета заняття:

 

Методична: удосконалення методики проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів навчання.

 

Навчальна -: розвиток самостійного висловлювання за ситуацією, вчити формувати висловлювання та доводити свою думку,висказувати пропозиції, запрошувати та уточнювати інформацію, вести бесіду , використовуючи фахову лексику, вирішувати питання у виробничих умовах, вчити студентів розвивати навички написання .

Виховна – виховання культури спілкування,мовленнєвого етикету, розширення кругозору мислення, інтересу до майбутньої професії.

Вид заняття:практичне

 

Форма проведення заняття:отримання нових знань

 

Межпредметні зв'язки:

Забезпечуючі:ділове мовлення,основи електропривода, безпека життєдіяльності.

Забезпечувальні: культурологія, ,шкільний курс англійської мови,інформатика

Методичне забезпечення:роздавальний матеріал, тестові завдання,

 

Література:Є.С. Луговая « Посібник з іноземної мови для енергетичних спеціальностей», Москва, « Вища школа»,2002

Додаткова:Е.Гленндінг Н. Гленндінг « Oxford English for electrical and mechanica engeneering»

Raymond Murphy “ English Grammar in use” Cambrige University Press,

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Організаційний момент _ хв.

Привітання студентів

Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття (план
заняття) хв.

План заняття:

1) Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування.

2) Текст « Заземлення. Електричний шок»( робота над новою темою)

3)Фронтальна бесіда з теми « Техніка безпеки при роботі з електричним струмом»

( відповіді на питання до тексту, формування тезисів для доповіді)

3. Мотивація навчання .(Мотивація навчання шляхом мовної атаки.) Викладач пропонує висказати свої думки щодо теми: Is the work of electrician dangerous? Why do you think so? What must you know to avoid dangerous situations? Have you ever repair any electric appliance?

4 .Активізація опорних знань.

Активізація відбувається ляхом вступної бесіди зі студентами. Повторення попередньо вивченої лексики та граматики.

 

5. Робота над темою « Техніка безпеки при роботі з електричним струмом»:

а) Введення нового лексичного матеріалу до теми. Стр69 впр.1

б) Робота над передтекстовими вправами до тексту стр.69 впр2,3,4,5.

в)Читання та переклад тексту стр.70

г)виконання вправ на розуміння тексту та закріплення лексико-граматичного матеріалу стр.71 впр7,8,9

д) творче завдання студентам стр 72 впр10.

 

6 Підсумок заняття .Узагальнення вивченого на занятті.

.8 Домашнє завдання: лексика з теми, вивчити конспект текст читати стр.70


 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ№16

“___”_______200 р.

 

Група: ЕА

Спеціальність: «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

_____________________________________________________________

Тема заняття: Техніка безпеки при роботі зелектричним струмом. Імператив.

Мета заняття:

 

Методична: удосконалення методики проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів навчання.

 

Навчальна -: розвиток самостійного висловлювання за ситуацією, вчити формувати висловлювання та доводити свою думку,висказувати пропозиції, запрошувати та уточнювати інформацію, вести бесіду , використовуючи фахову лексику, вирішувати питання у виробничих умовах, вчити студентів розвивати навички написання .

Виховна – виховання культури спілкування,мовленнєвого етикету, розширення кругозору мислення, інтересу до майбутньої професії.

Вид заняття:практичне

 

Форма проведення заняття:інтеграційне

 

Межпредметні зв'язки:

Забезпечуючі:ділове мовлення,основи електропривода, безпека життєдіяльності.

Забезпечувальні: культурологія, ,шкільний курс англійської мови,інформатика

Методичне забезпечення:роздавальний матеріал, тестові завдання,

 

Література:

Основна:Є.С. Луговая « Посібник з іноземної мови для енергетичних спеціальностей», Москва, « Вища школа»,2002

Додаткова:Е.Гленндінг Н. Гленндінг « Oxford English for electrical and mechanica engeneering»

Raymond Murphy “ English Grammar in use” Cambrige University Press,

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Організаційний момент _ хв.

Привітання студентів

Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття (план
заняття) хв.

План заняття:

1) Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування за тезами. Стоп-читання тексту. ( стр70)

2) Текст «: Техніка безпеки при роботі зелектричним струмом.»

3)Фронтальна бесіда з теми « Техніка безпеки на підприємстві»

( відповіді на питання до тексту, формування тезисів для доповіді)

 

3. Мотивація навчання .(Мотивація навчання шляхом мовної атаки.) Викладач пропонує висказати свої думки щодо теми: What current is dangerous for a man? What must you know to prevent electric shock? What means of safety do electricians use working with electricity?

4 .Активізація опорних знань.

Активізація відбувається ляхом вступної бесіди зі студентами. Повторення попередньо вивченої лексики та граматики.

 

5. Робота над темою « Техніка безпеки при роботі з електричним струмом»:

 

а) Введення нового лексичного матеріалу до теми ( розд. матеріал)

б) Робота над передтекстовими вправами до тексту

в)Читання та переклад тексту

г)виконання вправ на розуміння тексту та закріплення лексико-граматичного матеріалу

д) Складання плану тексту та розповідь за планом .

6 Підсумок заняття :Узагальнення вивченого на занятті.

 

.8 Домашнє завдання: підготувати повідомлення за текстом

 

 

RULES OF SAFETY


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 418. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.036 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7