Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Fill in the missing modal verb
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1 You _________ eat not so fast.( must, is to, will be allowed, .can)

2 Jack ________ play chess very well.( is allowed, may, must, can)

3She _________ stay at the hotel for two weeks.( must, is to, have to, had to)

4 I ________ to make a report at the meeting..( am to, is to, might, may)

5 You _________ to meet her at the office tomorrow.( may, could, can, shall be able)

Task3

Choose the correct translation of the sentences.

1 You may have a short rest now

A) Вы должны были немного отдохнуть сейчас

B) Вы в состоянии немного отдохнуть сейчас

C) Вы должны немного отдохнуть сейчас

D) Вам разрешалось немного отдохнуть сейчас

 

2 I was not allowed to play computer games late at night..

A)Я не должен был играть в компьютерные игры поздно ночью.

В) Я был не в состоянии играть в компьютерные игры поздно ночью.

С)Мне не разрешают играть в компьютерные игры поздно ночью.

D) Мне не разрешали играть в компьютерные игры поздно ночью

3Students could o pass the exams at 9 a. m.

E) Студенты должны были сдать экзамен в 9 утра..

F) Студенты должны сдать экзамен в 9 утра..

G) Студентам придется сдать экзамен в 9 утра..

H) Студенты могли сдать экзамены в 9 утра..

4 Students could to find a good job after the graduating from the technical- school.

A) После окончания техникума студенты смогут найти хорошую работу.

B) После окончания техникума студенты могут найти хорошую работу.

C) После окончания техникума студенты могли найти хорошую работу.

D) После окончания техникума студенты должны будут хорошую работу.

5 Every morning I have to get up early.

D) Каждое утро я должен вставать рано.

E) Каждое утро мне можно вставать рано.

F) Каждое утро мне придется вставать рано

G) Каждое утро мне приходилось вставать рано

 


 

ЗАНЯТТЯ№11

“___”_______200 р.

 

Група: ЕА

Спеціальність: «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

_____________________________________________________________

Тема заняття:Індукція. Взаємна індукція. Складнопідрядні речення..

Мета заняття:

Методична: удосконалення методики проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів навчання.

 

Навчальна -: розвиток самостійного висловлювання за ситуацією, вчити формувати висловлювання та доводити свою думку,висказувати пропозиції, запрошувати та уточнювати інформацію, вести бесіду , використовуючи фахову лексику, вирішувати питання у виробничих умовах, вчити студентів розвивати навички написання .

Виховна – виховання культури спілкування,мовленнєвого етикету, розширення кругозору мислення, інтересу до майбутньої професії.

Вид заняття:практичне

 

Форма проведення заняття:інтеграційна

 

Межпредметні зв'язки:

Забезпечуючі:ділове мовлення,основи електропривода

Забезпечувальні: культурологія, ,шкільний курс англійської мови,інформатика

Методичне забезпечення:роздавальний матеріал, тестові завдання,

 

Література:

Основна:Є.С. Луговая « Посібник з іноземної мови для енергетичних спеціальностей», Москва, « Вища школа»,2002

Додаткова:Е.Гленндінг Н. Гленндінг « Oxford English for electrical and mechanica engeneering»

Raymond Murphy “ English Grammar in use” Cambrige University Press,

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Організаційний момент _ хв.

Привітання студентів

Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття (план
заняття) хв.

План заняття:

1) Перевірка домашнього завдання. Студенти підготували доповіді з запропонованих тем.

2) Робота над текстом «Індукція. Взаємна індукція.»

3) Виконання вправ на розуміння прочитаного тексту.

4) Переказ тексту індивідуально, по парах, колективний

 

3. Мотивація навчання.(Мотивація навчання шляхом бесіди зі студентами. Викладач намагається з’ясувати, що знають студенти про індукцію з предметів , які вивчаються за фахом. )

4Актуалізація опорних знань .Виконання перед текстових вправ(стр.37 впр.1,2), на основі яких студенти знайомляться з інтернаціоналізмами, конверцією, які часто використовуються в технічних текстах. Повторення теми

« Модальні дієслова» ( тести, граматичні вправи з роздавального матеріалу)

«Складнопідрядні речення»

5. Читання та переклад тексту «Індукція. Взаємна індукція.» стр.37. впр.3Аналізування граматичних явищ.

в) Лексико-граматичні вправи до тексту стр.38 впр.4 ,5,6

с) Питання до тексту стр.39 , впр.6

в) переказ тексту індивідуально, по парах, колективний

6 Підсумок заняття. Виставлення оцінок Фронтальне повторення вивченого на занятті.

.8 Домашнє завдання: вивчити лексику, прочитати текст стр. 39 перекласти


Grammar: Modal verbs and their equivalents. Subordinate clause of purpose.

Task1Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 424. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия