Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розділ 2. Облік короткострокових і довгострокових

фінансових інвестицій.......................................... ЗО

2.1. Поняття та види інвестицій.................................... ЗО

2.2. Організація обліку фінансових інвестицій згідно

з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"....................... 35

2.3. Документування господарських операцій і аналі-

' тичний облік фінансових інвестицій....................... 38


 

6 Зміст

2.4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

у фінансовому обліку ............................................ 40

Контрольні запитання та тести.............................. 47

Розділ 3. Облік дебіторської заборгованості....................... 53

3.1. Сутність та види дебіторської заборгованості___ 53

3.2. Класифікація дебіторської заборгованості ........... 56

3.3. Бухгалтерський облік дебіторської заборгова­ності та формування резерву сумнівних

боргів....................................................................... 57

3.3.1. Облік поточної дебіторської заборгованості........ 57

3.3.2. Облік довгострокової дебіторської заборгова­ності 71

3.3.3. Формування резерву сумнівних боргів................. 77

Контрольні запитання та тести.............................. 80

Розділ 4. Облік розрахунків із підзвітними особами.......... 85

4.1.Умови видачі готівки під звіт................................. 85

4.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій

з підзвітними особами ........................................... 86

4.3. Умови відшкодування витрат на відрядження ... 87

4.4. Норми добових витрат .......................................... 89

4.5. Контроль за дотриманням порядку видачі

готівки під звіт та за її використанням.................. 91

Контрольні запитання та тести.............................. 91

Розділ 5. Облік основних засобів.......................................... 97

5.1. Визначення основних понять, класифікація

та оцінка основних засобів.................................... 97

5.2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів 100

5.3. Шляхи та облік надходження основних

засобів ................................................................... 103

5.3.1. Отримання від інших юридичних або фізич­них осіб 103

5.3.2. Створення власними силами................................. 105

5.4. Облік витрат на утримання необоротних
активів ................................................................... 109

5.5. Амортизація необоротних активів........................ 109

5.5.1. Сутність, об'єкти та період амортизації................ 109


Зміст 7

5.5.2. Методи амортизації необоротних активів............ 110

5.6. Переоцінка основних засобів................................ 113

5.7. Облік вибуття основних засобів........................... 117

Контрольні запитання та тести............................. 121Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 525. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия