Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Облік витрат виробництва
У процесі виробництва продукції (робіт, послуг) використовуються засоби виробництва і жива праця. Сукупні витрати живої праці і матеріальних цінностей а також часткова вартість засобів праці формують витрати виробництва.

Витрати підприємств на випуск і реалізацію продукції відшкодовуються з вартості реалізованої продукції, їхнє зниження є важливим джерелом підвищення рентабельності виробництва. Особливо велике значення має зниження собівартості в умовах ринкової економіки. Основними напрямками зниження собівартості продукції є ріст продуктивності праці й економія засобів на основі розвитку науково-технічного прогресу.

Підприємства всіх форм власності зобов’язані вести облік виробничої собівартості. Порядок, за яким формується виробнича собівартість продукції, встановлений у П(С)БО 16 ”Витрати”.

Облік витрат, які включають у виробничу собівартість продукції обліковують на рахунку 23 “Виробництво”.

Виробничу собівартість схематично відображено на рис.2.1.

 
 

 


Рис. 2.1. Структура виробничої собівартості

Загальновиробничими витратами називають витрати, пов’язані з організацією виробництва у цехах та на дільницях. До таких витрат належать витрати на оплату праці керівництву дільниць та цехів, амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення та інші. В кінці звітного періоду ці витрати розподіляються на кожен об’єкт з використанням бази розподілу (машино-години, заробітна плата, прямі витрати). Коли при нормальній потужності підприємства загальновиробничі витрати на одиницю продукції не перевищують раніше розраховані нормативні показники, то їх вважають розподіленими і списують в дебет 23 рахунку. Суму, яка перевищує нормативи, списують на рахунок 90 “Собівартість реалізації” у період її виникнення.

Облік на 23 рахунку можна вести на субрахунках для кожного підрозділу підприємства, які в свою чергу можуть мати ряд аналітичних рахунків.

Використовуючи рахунок 23 в бухгалтерському обліку відображають такі типові проведення:

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Списано на виробництво (крім підприємств, що використовують рахунки класу 8) продукції, робіт, послуг:
прямі матеріальні витрати 20, 22, 25
прямі витрати на оплату праці
прямі витрати на соціальні заходи
розподілені між об’єктами витрат загальновиробничі витрати
списані невідшкодовані втрати від браку

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 109. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия