Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
· Зміст практичних (семінарських) занять

Практичне заняття №1(семінар).

Тема: «Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.

Система забезпечення фінансового менеджменту».

Література:

1. Фінансовий менеджмент / за ред. Г.Г.Кірейцева – К., 2004.

2. Фінанси підприємств: навч.посіб. Курс лекцій / за ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002.

3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-центр, 1999.

4. Крайник О.П., Клепкова З.В. Фінансовий менеджмент. 1 навч. посібник, 2. збірник вправ. – Львів: Дакор, 2001.

 

Мета заняття: закріплення і поглиблення матеріалу з теоретичних та організаційних основ фінансового менеджменту, отриманого на лекції.

Зміст заняття

1. Проведення опитування; ігрова ситуація: викладач – студент.

2. Заслуховування і обговорення реферативних виступів.

 

Питання для перевірки знань

1. Сутність і функції фінансового менеджменту.

2. Елементи фінансового менеджменту, орієнтовані на сприйняття з точки зору управлінських рішень.

3. Основні принципи фінансового менеджменту, їх характеристика.

4. Елементи механізму фінансового менеджменту, що регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень в сфері фінансової діяльності підприємства.

5. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.

6. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

 

Теми рефератів

- Підприємство як підсистема національного господарства.

- Основні напрями державного регулювання підприємницько-фінансовою діяльністю.

- Цілі і задачі управління фінансами підприємства.

- Сутність, зміст і форми прояву фінансового менеджменту.

- Фінансова стратегія та фінансова ідеологія підприємства.

- Організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту підприємств.

Перелік технічних засобів навчання

Схема основних принципів фінансового менеджменту.

Завдання для позааудиторної роботи

Детально розглянути схему фінансових відносин підприємства та систему забезпечення фінансового менеджменту.

Практичне заняття №2(семінар).

 

Тема: «Основні принципи та загальна структура фінансового менеджменту. Функції та об’єкти фінансового менеджменту на підприємствах.

Базові показники, що використовуються у фінансовому управлінні».

Література:

1. Фінансовий менеджмент / за ред. Г.Г.Кірейцева – К., 2004.

2. Фінанси підприємств: навч.посіб. Курс лекцій / за ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002.

3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-центр, 1999.

4. Гончаров А.В. Фінансовий менеджмент. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004.

5. Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. –К.: КНЕУ, 2005. – С.9-13.

Мета завдання: розгляд практичного дотримання принципів фінансового менеджменту та закріплення знань з питань функцій і об’єктів фінансового менеджменту; закріплення практичних навиків визначення базових показників фінансового менеджменту з використанням фінансової звітності підприємств.

Зміст заняття

1. Перевірка знань шляхом написання самостійної роботи.

2. Розрахунок доданої вартості, нетто- і брутто-результатів експлуатації інвестицій, економічної рентабельності активів.

3. Заслуховування і обговорення рефератів.

План опитування

3. Основні функції фінансового менеджменту.

4. Система фінансового управління на підприємствах та загальна характеристика її складових (фінансова політика, фінансова стратегія, фінансове планування, фінансовий контроль.

5. Основні етапи процесу розробки та реалізації фінансової стратегії підприємств.

6. Поняття фінансового планування та його основні системи.

7. Поняття фінансового контролінгу, його основні функції.

Теми рефератів

1. Місце фінансового планування і прогнозування в ринковій економіці.

2. Принципи і методи фінансового планування на підприємстві.

3. Характеристика основних механізмів фінансового менеджменту підприємств.

Перелік технічних засобів навчання

Структура фінансового менеджменту на підприємстві, фінансова звітність підприємств.

Завдання для позааудиторної роботи

Розглянути контролінг, як елемент системи фінансового управління на підприємствах.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 277. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.031 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7