Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дакументальныя крыніцы
 

Вопрос: 1. Да найбольш ранніх рускіх актаў адносяцца:

Ответ 1. Устаў Яраслава

Ответ 2. Устаў Святаслава

Ответ 3. Устаў Ізяслава

Ответ 4. Устаў Уладзіміра

 

Вопрос: 2. Становішча праваслаўнай царквы ў Вялікім княстве Літоўскім вызначаў:

Ответ 1. Устаў Уладзіміра

Ответ 2. Світак Яраслава

Ответ 3. Устаўная грамата Смаленскай епіскапіі

Ответ 4. Устаў Яраслава

 

Вопрос: 3. Частка ўмоўнага фармуляра сярэдневяковага акта, якая абазначала асобу, ад якой зыходзіў акт

Ответ 1.

 

Вопрос: 4. Частка ўмоўнага фармуляра сярэдневяковага акта, якая вызначала асобу альбо групу асоб, якім адрасаваны акт

Ответ 1.

 

Вопрос: 5. Частка ўмоўнага фармуляра сярэдневяковага акта, якая ўтрымлівала ўмовы дагавору, асноўная частка акта

Ответ 1.

 

Вопрос: 6. Частка ўмоўнага фармуляра сярэдневяковага акта, якая прадугледжвала наказанне за парушэнне дагавору ў выглядзе рэлігійных альбо зямных мер пакарання

Ответ 1.

 

Вопрос: 7. Від масавых крыніц другой паловы ХІХ ст., дзе фіксаваліся канкрэтныя ўмовы выхаду сялян з прыгону і ўзаемныя абавязацельствы бакоў на перыяд часоваабавязанага стану:

Ответ 1. выкупны акт

Ответ 2. дагавор запродажы

Ответ 3. дагавор асабістага найму

Ответ 4. устаўная грамата

Ответ 5. дагавор маёмаснага найму

 

 

Вопрос: 8. Каб зберагчы для нашчадкаў архіў Вялікага княства Літоўскага канцлер Леў Сапега загадаў дзякам зрабіць копіі з кніг Літоўскай Метрыкі. Гэта работа пачалася з

Ответ 1.

 

Вопрос: 9. Найбольш шматлікая група кніг Літоўскай Метрыкі:

Ответ 1. "Кнігі публічных спраў"

Ответ 2. "Кнігі перапісаў"

Ответ 3. "Кнігі судовых спраў"

Ответ 4. "Кнігі запісаў"

 

Вопрос: 10. Гэтыя кнігі Метрыкі змяшчаюць соймавыя і канфедэрацкія рашэнні, граматы і дыпломы на пасады, пасольствы ў іншыя дзяржавы:

Ответ 1. "Кнігі судовых спраў"

Ответ 2. "Кнігі запісаў"

Ответ 3. "Кнігі публічных спраў"

Ответ 4. "Кнігі перапісаў"

 

Вопрос: 11. Рэестры спраў з пячаткамі, якія знаходзяцца ў адной з кніг Літоўскай Метрыкі называюцца

Ответ 1

 

Вопрос: 12. Пры страце арыгінала дакумента і ў некаторых іншых выпадках Канцылярыя ВКЛ выдавала дакумент, якія называўся

Ответ 1.

 

Вопрос: 13. Сродкі, якія паступалі ў скарб Вялікага княства Літоўскага з мытні фіксаваліся ў спецыяльным дакуменце, які называўся

Ответ 1.

 

Вопрос: 14. Судовае рашэнне, якое фіксавалася ў кнігах Літоўскай Метрыкі, называлася

Ответ 1.

 

Вопрос: 15. "Інструкцыі", "наказы", "хадайніцтвы" і "прозьбы" - гэта комплекс дакументаў:

Ответ 1. справаводства вялікага князя літоўскага

Ответ 2. справаводства вальных соймаў

Ответ 3. справаводства гарадскіх магістратаў

Ответ 4. справаводства мясцовых соймікаў

Ответ 5. справаводства магнацкіх уладанняў

 

Вопрос: 16. Група справаводчай дакументацыі новага часу, якая паступала ад ніжэйстаячых устаноў да вышэйстаячых :

Ответ 1. экзекуцыя

Ответ 2. данашэнне

Ответ 3. рапарт

Ответ 4. прашэнне

Ответ 5. прадстаўленне

 

Вопрос: 17. Група справаводчай дакументацыі новага часу, якая паступала ад ніжэйстаячай асобы да вышэйстаячай:

Ответ 1. экзекуцыя

Ответ 2. данашэнне

Ответ 3. рапарт

Ответ 4. прашэнне

Ответ 5. прадстаўленне

 

Вопрос: 18. Данясенне аб выкананні распараджэння вышэйстаячай установы ў новым часе:

Ответ 1. экзекуцыя

Ответ 2. данашэнне

Ответ 3. рапарт

Ответ 4. прашэнне

Ответ 5. прадстаўленне

 

Вопрос: 19. Дакументацыя, якая ўключае палажэнні, статуты, правілы, нарматывы, абавязкі і вызначае парадак пэўнай дзейнасці , структуры, задачы, формы і метада выканання, узаемаадносіны прадпрыемстваў, устаноў, аргнаізацый гэта -

Ответ 1. арганізацыйная дакументацыя

Ответ 2. распарадчая дакументацыя

Ответ 3. інфармацыйна-даведачная дакументацыя

Ответ 4. пратакольная дакументацыя

Ответ 5. улікова-кантрольная дакументацыя

 

Вопрос: 20. Дакументацыя, якая мае асноўнай функцыяй рэалізацыю дзейнасці па кіраванні, і уключае рашэнні, рэзалюцыі, загады, інструкцыі, цыркуляры, распараджэнні, даручэнні, прадпісанні і наказы гэта -

Ответ 1. арганізацыйная дакументацыя

Ответ 2. распарадчая дакументацыя

Ответ 3. інфармацыйна-даведачная дакументацыя

Ответ 4. пратакольная дакументацыя

Ответ 5. улікова-кантрольная дакументацыя

 

Вопрос: 21. Дакументацыя, якая мае на мэце рэгістрацыю мерапрыемстваў у працэсе кіраўнічай і грамадскай дзейнасці, іх кантроль гэта -

Ответ 1. арганізацыйная дакументацыя

Ответ 2. распарадчая дакументацыя

Ответ 3. інфармацыйна-даведачная дакументацыя

Ответ 4. пратакольная дакументацыя

Ответ 5. улікова-кантрольная дакументацыя

 

Вопрос: 22. Дакументацыя, якая мае абагульняючыя звесткі, агляд і аналіз дзейнасці пэўных устаноў за пэўны час, інтэрпрэтацыю вынікаў, што дазваляе акрэсліць перспектывы развіцця гэта -

Ответ 1. арганізацыйная дакументацыя

Ответ 2. распарадчая дакументацыя

Ответ 3. справаздачная дакументацыя

Ответ 4. пратакольная дакументацыя

Ответ 5. улікова-кантрольная дакументацыя

 

Вопрос: 23. Вопісы ўладанняў феадалаў у XVI - XVIII ст., якія складаліся ў Вялікім княстве Літоўскім спецыяльна ўпаўнаважанымі на гэта службовымі асобамі на месцах шляхам агляду маёмасці і апытання насельніцтва гэта -

Ответ 1.

 

Вопрос: 24. Адно з важнейшых мерапрыемстваў унутранай палітыкі абсалютызму, якое праводзілася ў Расійскай імперыі з 1765 г. да сярэдзіны ХІХ ст., сутнасць якога складалася з работы па здымцы, вымярэнні, картаграфаванні, апісанні фізіка-геаграфічных і сацыяльна-эканамічных аб'ектаў тэрыторыі Расійскай імперыі -

Ответ 1.

 

Вопрос: 25. Крыніца апошняй чвэрці XVIII ст., якая дае ўсебаковую характарыстыку фізічна-геаграфічнага і сацыяльна-эканамічнага становішча той або іншай тэрыторыі, якая фарміравалася пад час збору і сістэматызацыі разнастайных звестак аб крыніцах плацежаздольнасці насельніцтва, а таксама аб даходах дзяржавы ў цэлым гэта -

Ответ 1.

 

Вопрос: 26. Асноўнай крыніцай для вывучэння дынамікі народанасельніцтва Расійскай дзяржавы XVII - першай паловы ХІХ ст., а таксама Беларусі з 1781-1782 гг. па 1856 г., з'яўляюцца -

Ответ 1.

 

Вопрос: 27. Асноўнай формай царкоўнага ўліку насельніцтва былі -

Ответ 1.

 

Вопрос: 28. Царкоўны ўлік каталіцкага насельніцтва ў Расіі быў уведзены ў:

Ответ 1. 1791 г.

Ответ 2. 1815 г.

Ответ 3. 1826 г.

Ответ 4. 1831 г.

Ответ 5. 1835 г.

 

Вопрос: 29. Царкоўны ўлік мусульман ў Расіі быў уведзены ў:

Ответ 1. 1791 г.

Ответ 2. 1815 г.

Ответ 3. 1826 г.

Ответ 4. 1831 г.

Ответ 5. 1835 г.

 

Вопрос: 30. Царкоўны ўлік іўдзеяў ў Расіі быў уведзены ў:

Ответ 1. 1791 г.

Ответ 2. 1815 г.

Ответ 3. 1826 г.

Ответ 4. 1831 г.

Ответ 5. 1835 г.

 

Вопрос: 31. Царкоўны ўлік стараабрадцаў у Расіі быў уведзены ў:

Ответ 1. 1791 г.

Ответ 2. 1826 г.

Ответ 3. 1831 г.

Ответ 4. 1835 г.

Ответ 5. 1874 г.

 

Вопрос: 32. Органам дзяржаўнага кіравання Расійскай імперыі, які адказваў за статыстычны ўлік у краіне ў першай палове ХІХ ст. з'яўлялася -

Ответ 1. Міністэрства ўнутраных спраў

Ответ 2. Цэнтральны Статыстычны Камітэт

Ответ 3. Сенат

Ответ 4. Кабінет міністраў

 

Вопрос: 33. Цэнтральны статыстычны камітэт як орган па кантролю агульнадзяржаўнай статыстыкі ў Расіі быў створаны ў

Ответ 1. 1844 г.

Ответ 2. 1857 г.

Ответ 3. 1864 г.

Ответ 4. 1872 г.

Ответ 5. 1882 г.

 

Вопрос: 34. Праект першага ўсерасійскага перапісу насельніцтва падрыхтаваў вядомы географ і статыстык:

Ответ 1. Ф.Ф.Белінсгаўзен

Ответ 2. М.М.Міклухо-Маклай

Ответ 3. П.П.Сямёнаў-Цян-Шанскі

Ответ 4. М.Судзілоўскі

Ответ 5. І.Ф.Крузенштерн

 

Вопрос: 35. Першы ўсеагульны перапіс насельніцтва Расійскай імперыі быў праведзены:

Ответ 1. 18 лютага 1895 г.

Ответ 2. 28 снежня 1896 г.

Ответ 3. 28 студзеня 1897 г.

Ответ 4. 10 чэрвеня 1897 г.

Ответ 5. 31 лютага 1898 г.

 

Вопрос: 36. Асноўнай крыніцай звестак па перапрацоўчай прамысловасці другой паловы ХІХ ст. былі:

Ответ 1. перапісы фабрык і заводаў

Ответ 2. ведамасці фабрык і заводаў

Ответ 3. апытанні фабрык і заводаў

Ответ 4. земская статыстыка

Ответ 5. "Указатели фабрик и заводов"

 

Вопрос: 37. Асноўнай крыніцай звестак па перапрацоўчай прамысловасці пачатку ХХ ст. былі:

Ответ 1. земская статыстыка

Ответ 2. ведамасці фабрык і заводаў

Ответ 3. апытанні фабрык і заводаў

Ответ 4. "Указатели фабрик и заводов"

Ответ 5. перапісы фабрык і заводаў

 

Вопрос: 38. Першы перапіс насельніцтва Савецкай Беларусі быў праведзены ў:

Ответ 1. 1918 г.

Ответ 2. 1919 г.

Ответ 3. 1920 г.

Ответ 4. 1923 г.

Ответ 5. 1924 г.

 

Вопрос: 39. Найбольш поўны перапіс насельніцтва БССР, па апублікаваных звестках, у міжваенны час:

Ответ 1. 1920 г.

Ответ 2. 1923 г.

Ответ 3. 1926 г.

Ответ 4. 1937 г.

Ответ 5. 1939 г.

 

Вопрос: 40. Першы перапіс насельніцтва БССР, праграма якога мела пытанне аб нацыянальнасці, а не народнасці:

Ответ 1. 1926 г

Ответ 2. 1937 г.

Ответ 3. 1939 г.

Ответ 4. 1959 г.

Ответ 5. 1970 г.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 156. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия