Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Література. 1. Інтелектуальнавласність в Україні: проблеми теорії і практики: 36
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Інтелектуальнавласність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с.

2. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во Норма, 2000 – 480 с.

3. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

4. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

5. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

 

Тема 4. Патентне право. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Мета: Вивчити поняття патентного права, поняття винаходу, корисної моделі і промислового зразку, суб'єкти, об'єкти прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок; Сформувати вміння із використаннядіючого законодавства щодо врегулювання суспільних відносин у сфері створення, використання та охорони об’єктів патентного права; Оволодіти змістомнеобхідних нормативних актів.
Забезпечення: конспект лекцій, учбові посібники, підручники, довідники, логічні блок-схеми, реферати, типові задачі, ситуаційні задачі, ділові ігри тощо.
Тривалість: 4 години

 

Питання

 

1. Поняття патентного права.

2. право інтелектуальної власності на винахід, умови охороноздатності.

3. право інтелектуальної власності на корисну модель, умови охороноздатності.

4. право інтелектуальної власності на промисловий зразок, умови охороноздатності.

5. Суб'єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

6. Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

7. Державна реєстрація винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

7.1.Заявка та її склад.

7.2. Експертиза заявки.

7.3. Державна реєстрація і видача патентів.

8. Суб’єктивні права на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

9. Патент як форма охорони об’єктів інтелектуальної власності, його види.

10. Обмеження прав патентовласника.

11. Припинення дії патенту та визнання його недійсним.

12. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 311. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7