Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Література. 1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1995.

2. Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999. – 212 с.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). Учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2000.- 480 с.

4. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнє ва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

5. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172 с.

6. Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.

7. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с.

8. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с.

 

 

Тема 5. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Мета: Вивчити поняття торговельної марки, комерційного найменування, зазначення походження товару; Сформувати вміння із використаннядіючого законодавства щодо врегулювання суспільних відносин у сфері використання та охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг; Оволодіти змістомнеобхідних нормативних актів.
Забезпечення: конспект лекцій, учбові посібники, підручники, довідники, логічні блок-схеми, реферати, типові задачі, ситуаційні задачі, ділові ігри тощо.
Тривалість: 4 години

 

Питання

1. Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

2. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань.

3. Суб’єкти права на комерційні найменування, зміст їх прав.

4. Підстави виникнення, чинність та особливості використання прав на комерційне найменування.

5. Поняття, види та функції торговельних марок.

6. Умови правової охорони торговельних марок.

7. Оформлення прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

8. Зміст прав на торговельну марку та строк їх чинності.

9. Підстави визнання свідоцтва недійсним та дострокове припинення його чинності.

10. Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару.

11. Порядок та умови реєстрації географічного зазначення.

12. Зміст майнових прав на географічні зазначення.

13. Підстави припинення правової охорони географічних зазначень.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 350. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия