Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання №5
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Волошин і Горєлов, інженери заводу "Пірс", що займається будівництвом судів в морських портах, створили електромагнітну систему, яка притягує до причалу судно і надійно утримує його в пришвартованому стані без швартових тросів. Винахід під назвою "Автоматичний швартовник" було запатентовано заводом "Пірс".

Через три роки після отримання патенту на даний винахід його авторам стало відомо, що запатентована ними розробка використовується будівельною фірмою "Стройпричал" без дозволу заводу "Пірс" в одній з портів Чорного моря. Завод "Пірс" звернувся до фірми "Стройпричал" з вимогою про припинення подальшого використання винаходу і відшкодування завданих збитків. Однак фірма відхилила цю вимогу, вказавши, що відповідна технологія розроблена її інженерами, а про винахід заводу "Пірс" їй нічого не відомо.

При розгляді справи в суді з'ясувалося, що технологія, що використовується фірмою "Стройпричал", в точності відповідає технології, запатентованої у винаході "Автоматичний швартовник".

Питання до задачі:

1. Чи правомірна вимога заводу "Пірс" до фірми "Стройпричал" про припинення використання його винаходу "Автоматичний швартовник" і відшкодування завданих збитків.

2. Яке рішення має винести суду? Чи вплине на рішення суду момент початку використання фірмою "Стройпричал" винаходу: до або після заявки на його патентування заводом "Пірс"?

3. Чи вправі завод "Пірс" вимагати від фірми "Стройпричал", крім відшкодування збитків, відшкодування упущеної вигоди в розмірі не менше, ніж доходи, отримані цією фірмою, у разі позитивного рішення суду?

 

Завдання № 6

Група вчених-генетиків, працюючи в галузі селекції, встановила, що для продукування антибіотиків, вітамінів та інших цінних речовин найбільше значення має штучне підвищення змінюваності мікроорганізмів з наступним добором.

На думку вчених, наукове усвідомлення цього відкриття має важливе значення для досліджень у різних галузях біології, меди­цини та сільського господарства. Зокрема на його основі може бути розроблений принципово новий метод виробництва медичних препаратів.

Вчені звернулись за консультацією до юриста стосовно закріплення свого пріоритету та авторських прав.

Які роз'яснення мають бутиїм надані?

 

Завдання № 7

На Петриківському підприємстві Українського народного декоративного розпису майстром Шулікою була розроблена нова модель таці. У зв'язку з наступним запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра - художника.

Юридична фірма, до якої звернулося підприємство за консуль­тацією, пояснила, що найкращим засобом охорони було б визнання цієї моделі промисловим зразком, тому що художньо-конструкторське ви­рішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу.

Проте, на думку юридичної фірми, третя особа все одно не зможе скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного мистецтва і не зможе використати без згоди її автора, тобто майстра — художника.

Чи є обґрунтованою така консультація?

 

Завдання № 8

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Іванченко та Артем'єв у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу - нового засобу одержання отрутохімікатів, що був розроблений під час роботи в лабораторії.

До суду надійшли позови від завідувача лабораторії Колесника та співробітника цієї ж лабораторії Ворони, які ставили питання про включення їх до числа співавторів винаходу.

В позовній заяві Колесника зазначалось, що ним, як завідувачем ла­бораторії, здійснювалось загальне керівництво всіма дослідами, які за­вершилися створенням нової технології одержання отрутохімікатів.

У позові Ворони зазначалось, що саме він підказав Іванченко та Артем'єву головну ідею нової технології, а також провів велику робо­ту з пошуку й аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги?

 

Завдання № 9

Двоє співробітників заводу побутових приладів: інженер-технолог та майстер розробили та застосували на виробництві засіб виготовлен­ня ножиць. Впродовж п'яти місяців застосування цього засобу була виявлена висока його ефективність. Автори розробки запропонували адміністрації заводу запатентувати розробку як винахід, але, не одер­жавши відповіді протягом двох місяців, подали заявку від власного імені. Причому, з метою прискорення набуття виключних прав на створений ними засіб вони вирішили запатентувати його не як вина­хід, а як корисну модель.

Патентне відомство відмовило у видачі патенту на корисну модель, посилаючись на порушення заявниками чинного законодавства.

Чи вірне рішення, прийняте по заявці?

Якщо заявниками допущені порушення, назвіть їх та вкажіть чи збереглась можливість їх усунення.

 

Завдання № 10

Троє конструкторів-винахідників створили корисну модель «При­стрій для демонтажу шин» і одержали патент. Співвласники патенту на цю модель одержали від акціонерного товариства пропозицію про продаж патенту. Двоє з трьох співвласників висловили бажання про­дати свідоцтво на умовах, запропонованих акціонерним товариством, але третій співвласник проти цього заперечував, доводячи, що вони самі повинні вдосконалити модель і одержати патент на винахід, який пізніше може бути реалізований з більшою вигодою.

Оскільки досягти домовленості не вдалося, власники патенту звер­нулись за консультацією до юриста.

Яке роз'яснення їм повинно бути надане?

Які способи передачі патентних прав на використання запатен­тованих розробок передбачає чинне законодавство?

Чи може бути корисна модель одночасно запатентованою як винахід?

 

Завдання №11

Спиридонов подав до Держпатенту заявку на видачу патенту на «Автоматичну поточну лінію». Держпатент відмовив Спиридонову у видачі патенту з тих підстав, що два роки назад був виданий патент у Франції на аналогічний винахід.

Оспорюючи рішення, Спиридонов вказав, що Французький патент охороняє принципово інше технічне рішення. У ньому описана авто­матична поточна лінія для обробки шиферу, а не кровельного заліза, як у його заявці. На свою скаргу Спиридонов отримав відповідь, що рішення експерта правильне і є остаточним.

У якому порядку та в які терміни розглядається заявка на видачу патенту? Чи правомірне рішення про відмову у видачі патенту? Хто виносить рішення по спорам про новизну винаходу?

 

Завдання № 12

До Держпатенту було подано заявку на телескопічний триконтурний котел. У видачі патенту за заявкою було відмовлено за мотивами відсутності новизни пропозиції. При цьому експерт посилався на книгу Петренка «Експлуатація котельних малої потужності», яка була вида­на до подачі заявки, а також на заявку іншого автора, яка була подана раніше. Розглянувши протест заявника на рішення про відмову у ви­дачі патенту, експертиза установила, що у книзі Петренка описується не телескопічний, а локомобільний котел. У заявці іншого автора, яка була подана раніше, також описувалася конструкція локомобільного котла. Поряд з тим експертиза дійшла висновку, що запропонований котел має дуже складну конструкцію та не може бути використаний у промисловості.

Які умови патентоздатності винаходу? Чи має заявлений винахід новизну? Чи правомірна відмова у видачі патенту і якщо так, то за якими мотивами?

 

Завдання №13

Громадянин Іващенко, який працює у науково-дослідному відділі АТ «Символ», прочитав в одному з наукових журналів статтю, в якій описувалась нова технологія плавки металів у доменних печах при над­високих температурах. Після доопрацювання технології Іващенко по­дав заяву до керівника науково-дослідного відділу товариства про ви­знання нового економного способу плавки титану раціоналізаторською пропозицією. За результатом її розгляду пропозицію було відхилено на підставі, що Іващенко є працівником науково-дослідного відділу то­вариства , а розробка рішень по покращанню діяльності підприємства, підвищенню продуктивності праці і зменшення затрат виробництва входить до обов'язків зазначеного структурного підрозділу.

Через півроку Іващенко дізнався, що описаний ним у заявці спосіб покращання плавки почав використовуватись у виробництві. Вважа­ючи, що АТ «Символ» були порушені його права як раціоналізатора, він звільнився з підприємства і подав позов до суду.

Чи може бути гр. Іващенко визнаний раціоналізатором і у якому порядку? Які права має автор раціоналізаторської пропозиції? Вирішіть справу.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Вирішення задач.

2. Проаналізуйте процедуру патентування винаходів та промислових зразків.

3. Визначить співвідношення механізмів правової охорони винаходів та корисних моделей.

4. Поясніть значення термінів: “тимчасова правова охорона”, “службовий винахід”, ”винахідницький рівень”, “деклараційний патент”, ”секретний винахід”.

5. Які відомості включає “рівень техніки”? Яким чином він визначається при патентуванні винаходів та корисних моделей?

6. Охарактеризуйте особливості видачі примусових ліцензій.

7. Проаналізуйте співвідношення об’єктів промислових зразків та торговельних маро; винаходів та корисних моделей; винаходів та раціоналізаторських пропозицій..

8. На підставі Договору про патентну кооперацію охарактеризуйте процедуру охорони винаходів в іноземних державах .

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 868. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7