Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Предмет: Вища освіта України і Болонський процес.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вища освіта України

І Болонський процес

Навчальна програма

Київ – Тернопіль

УДК 378.1

ББК 74.480.27

О-75

Вища освіта України і Болонський процес//Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с.

Розробники:М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук,

В.В. Грубінко, І.І. Бабин

 

Рецензенти: Г.В.Терещук, чл.-кор. АПН України,

доктор педагогічних наук, професор;

 

М.М.Фіцула, доктор педагогічних наук, професор.

 

Рекомендовано вченою радою Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Протокол № 6 від 27.01.2004 р.

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Лист № 14/18. 2-715 від 09.04.2004 р.

Як програму для підготовки аспірантів і магістрів та перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів.

 

 

ISBN 966-7425-48-7

ББК 74.480.27

© ТДПУ ім. Володимира Гнатюка, 2004


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

Вища освіта України

і Болонський процес»

(за вимогами ECTS)

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Предмет: Вища освіта України і Болонський процес.

Курс: підвищення кваліфікації Напрям, освітньо-кваліфікацій-ний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ECTS: 1     Модулів: 2 + (нав­чальний проект)   Змістових модулів: 2   Загальна кількість годин:36 Тижневих годин: 0101 Педагогічна освіта магістр, аспірант, викладач     За вибором 2 семестр Лекції (теоретична підготовка): 10год. Семінари: 2год. Практичні: 6 год. Самостійна робота: 12 год. Індивідуальна робота: проект (структурно-логічна схема; навчальний план; структура залікового кредиту курсу тощо) 6год. Вид контролю: залік

МЕТА: ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 279. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия