Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Особливості валютного режиму в Україні.


Головним виконавчим органом управління валютною сферою в Україні є НБУ.

У його компетенції:

1) визначення сфери і порядку обігу на території держави іноземної валюти;

2) встановлення правил і видача ліцензій комерційним банкам на здійснення ними банківських операцій з валютними цінностями;

3) забезпечення виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю тощо.

Важливою складовою валютного регулювання є валютний контроль, мета якого полягає у забезпеченні дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій.

Основними напрямами валютного контролю є:

1) визначення відповідності здійснюваних валютних операцій чинному законодавству і наявності необхідних для них ліцензій та дозволів;

2) перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою, включаючи декларування валютних цінностей, а також зобов'язань з продажу валюти на внутрішньому валютному ринку;

3) перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті; перевірка повноти та об'єктивності обліку і звітності за валютними операціями тощо.

Валютному контролю підлягають усі валютні операції за участю резидентів і нерезидентів. Органи, що здійснюють валютний контроль (НБУ, уповноважені банки, Державна податкова адміністрація (ДПА), Державний митний комітет України, Міністерство зв'язку України), мають право вимагати та одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських розрахунків в іноземній валюті у межах своїх повноважень.

Державна податкова адміністрація здійснює фінансовий контроль за валютними операціями резидентів і нерезидентів на території держави. ДПА затверджує критерії перевірки дотримання банками законодавства з питань, які належать до компетенції Головного управління валютного контролю. Серед цих критеріїв:

- законність і своєчасність розрахунків резидентів і нерезидентів;

- дотримання резидентами термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями; підстави перерахування валюти за кордон;

- виконання термінів розрахунків банків за зовнішньоекономічними угодами тощо.

Державний митний комітет контролює додержання правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України. Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки. Міністерство зв'язку України контролює додержання правил поштових переказів і пересилання валютних цінностей через митний кордон України.

В Україні застосовується порядок обов'язкового продажу надходжень від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. Обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюється уповноваженими банками, в яких суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають валютні рахунки. Система обов'язкового продажу іноземної валюти не є економічно вигідною. Вона використовується, як правило, в умовах нестабільної економіки. При досягненні фінансової стабілізації і зміцненні валютного курсу національної грошової одиниці має застосовуватися інший - єдиний режим валютного обігу. Господарський суб'єкт має мати право вільного вибору валюти, в якій він хотів би зберігати свої гроші. Для НБУ стає невигідним в умовах стабільної гривні витрачати її на скуповування валюти іноземних держав і таким чином підтримувати стабільність їхнього курсу. В умовах цивілізованих ринкових відносин резидент повинен мати право на повне використання всієї валютної виручки, що надходить до нього.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 394. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия