Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Необхідні умови забезпечення конвертованості національної валюти.


Зовнішньоекономічні зв'язки між країнами обумовлюють необхідність у обміні їхніх національних валют. Національна валюта - грошова одиниця даної країна, яка використо-вується в міжнародних розрахунках з іншими країнами. Замкнута валюта - національна валюта, яка фукціонує тільки в межах однієї країни і не обміню-ється на іноземні валюти. Резервна валюта - національні грошово-кредитні кошти провідних країн, які ви-користовуються для розрахунків зовнішньоекономічних операцій, іноземних інвестицій, при визначенні цін. Вільно конвертована валюта - валюта, яка вільно і необмежено обмінюється на іноземні валюти.

Конвертованість валюти - спроможність національної грошової одиниці вільно використовуватись в міжнародному платіжному обігу для здійснення різних міжнародних розрахунків. Повна конвертованість - відсутність будь-яких валютних обмежень для фіз. і юр. осіб (вітчизняних і іноземних) і вільне використання валюти в усіх видах міжнародних операцій.

Обмежена конвертованість: 3зовнішня (вільне використання валюти лише іноземними фіз-ми або юрид-ми особами тільки в поточних або в зовнішньо-торговельних розрахунках);

3внутрішня (достатньо вільна купівля-продаж іноземної валюти для юр-х і фіз-х осіб даної країни).

Необхідні умови забезпечення конвертованості національної валюти:

д рипинення кредитної емісії паперових грошей, не забезпечених товарами та послугами;

дмаксимальне скорочення військових витрат, неефектив-ного капітального будівництва, відмова від фінансових ін'єкцій на підтримку збиткових підприємств;

добмеження соціальних програм, не забезпечених грошо-вими та іншими ресурсами;

дстимулювання виробництва товарної маси і послуг, спроможних протистояти зростаючій грошовій масі в обігу;

дпослідовне проведення лінії на стабілізацію і укріплення Національним банком валютного курсу гривні за допо-могою твердої кредитно-грошової політики,

двведення за-ходів режиму обмеженої конвертованості гривні, мобі-лізації внутрішніх і зовнішніх валютних ресурсів, інтер-венції на валютному ринку;

дотримання на пільгових умовах допомоги від МВФ і ве-ликих банків "сімки" високорозвинених держав;

дшироке залучення іноземного капіталу в економіку Ук-раїни.

 

52. Модель міжнародного руху капіталів. Модель Мандела-Флемінга.

У сучасних умовах розв-ку міжнарод-ї торгівлі, глобалізації світ-ї ек-ки проблема ек-ї політики у відкр-й ек-ці є надзвичайно актуальною. Відкритою наз. ек-ку, яка підтримує міжн-ні ек-ні відносини з іншими економіками. На сучасному етапі взаємний вплив нац-х ек-к здійснюється за допомогою експортно-імпортних операцій, прямих та портфельних іноземних інвестицій, міждержавних кредитів, митно-тарифного регулювання тощо. Протягом останніх 10-літь ступінь взаємного впливу нац-х економік різко зростає. З"являються та розвиваються існуючі інтеграційні об"єднання країн (НАФТА, АСЕАН та ін.). найяскравішим прикладом такого об"єднання є Европ-й союз (ЄС). У межах ЄС досягнуто найвищий равень інтеграції (об"єднання) нац-х економік. В межах ЄС провод-ся єдина митно-тарифна, гр.-кредитна та бюджетно-податкова політика країни, що входять до його складу, утворюють спільний ринок, в межах якого відбувається вільне переміщення товарів, капіталів, роб-ї сили. Формуючи макроек-ну політику потрібно врахувати різноманітні чинники, що обумовлені відкритістю ек-ки. Серед них важливе місце посідає режим обмінного курсу. У межах режиму обмінного курсу вирішальним фактором стає ступінь рухливості капіталу (його готовність швидко переміщуватися між різними країнами). Цей фактор обумовлюється різницею у рентабельностіек-х операцій у різних країнах, рівня ризику і т.д., ступеня розвиненості фінан-ї системи, механізмом держ-го регул-ня ек-х процесів та ін. необхідно також врахувати і масштаб ек-ки, оскільки велика країна (США, Японія) своєю політикою може впливати на ситуацію у світовій ек-ці, значення середньосвітової %-ї ставки і таке інше. В той же час малі ек-ки, до яких віднос-ся і Укр., неспроможні впливати на перебіг світ-х ек-х процесів і самі перебувають під їх впливом. З метою аналізу функціон-ня відкр-ї ек-ки та результатів макроек-ї політики використовують багато різноманітних моделей. Найчастіше для аналізу макроек-ї політики у малій відкр-й ек-ці викор-ть модель Мандела-Флемінга. Дана модель побудована на база моделі IS-LM. Ця модель грунт-ся на певних припущеннях: 4розгл-ся короткостроковий період;4не існ. жодних перешкод на шляху переміщення товарів і капіталу, як в країні так і за її межі; 4основним чинником, який спонукає міжнарод-й рух капіталу + різниця між внут-ю та світ-ю %-ю ставкою. Перевищення світової %-ї ставки призводить до переміщення капіталу за межі країни і навпаки; 4незначний масштаб ек-ки передбачає, що ця країна не може впливати на рівень світової %-ї ставки. Модель Мандела-Флемінга зображ-ся в сист-мі координат У (ВВП) та і (%-на ставка), але у моделі також присутня горизонтальна лінія, яка демонструє значення середньосвітової %-ї ставки (і*). Ця модель демонструє рівновагу коли усі 3 лінії перетин-ся у певній точці (рис.смотри ниже). Якщо уявити, що нац-на %-на ставка буде нижча за середньосвітову, то внут-ні потенційні інвестори намагатимуться вивести капітал в ін. країни, де їм буду забезпечено вищий рівень рентабельності. Однак для цього їм необхідно конвертувати нац-ну валюту у вільно-конвертовану валюту. Це намагання призведе до зрост-ня пропозицій нац-ї валюти і попиту на іноземну. Це спричинить знецінення (девальвацію) нац-ї грошової одиниці. За інших незмінних умов відбуватиметься зрост-ня експорту з країни товарів на світовий ринок. Таким чином крива IS буде переміщ-ся праворуч і вгору до того часу, доки обмінний курс не забаспечить відповідність національної %-ї ставки світовій. Рівновагу у такому разі буде досягнута у точці перетину кривої LM з лінією світової %-ї ставки та переміщеною кривою IS.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 403. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия