Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ВВП та чистий економічний добробут:порівняльний аналіз для України.
ВВП визначають як сумарну ринкову вартість всіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні за рік. Кінцевий продукт - це частина валового внутрішнього продукту, що остаточно виходить за межі по-точного виробництва і використовується для споживання, нагромадження, експорту, а також для заміщення витраче-них засобів виробництва.

Кінцевий продукт включає продукцію:

· використовувану для особистого і суспільного спожи-вання;

· призначену для заміщення вибулих основних виробничих і невиробничих фондів;

· використовувану на приріст виробничих і невиробничих фондів;

· спрямовану на приріст виробничих і споживчих запасів;

· використовувану на чистий експорт.

ВВП виключає проміжні товари, тобто ті, що використовуються для виробництва інших товарів: сировини, матеріалів, палива, електроенергії та ін. Щоб уникнути подвійного рахунку при вимірюванні ВВП, необхідно підсумувати добавлені вартості на кожній стадії вироб-ва.

ВВП включає про-дукцію та послуги, які вироблені резидентами країни про-тягом року. Резиденти - це: 1) фізичні особи країни з постійним місцем проживання в цій країні (в тому числі ті, хто тимчасово знаходить-ся за її межами); 2) юридичні особи країни з місцезнаходженням у цій країні; 3) підприємства та організації - не юридичні особи, які створені відповідно до законодавства країни, але зна-ходяться за її межами; 4) дипломатичні та інші представництва країни за її ме-жами; 5) закордонні філіали і представництва резидентів країни.

GIP=GNP-NE, де GIP - валовий внутрішній продукт; GNP -валовий національний продукт; NE - чистий експорт. У 1972 році дослідники із Йельського університету (США) Уільям Нордхаус та Джеймс Тобін запропонували новий показник - "Чистий Економічний Добробут" - ЧЕД (NEW). ЧЕД = ВВП - негативні екологічні наслідки промислового розвитку суспільства у грошовому еквіваленті + результати діяльності тіньової економіки у грошовому вимірі + грошовий еквівалент зростання вільногочасу та якості відпочинку.

 

55. Модель Кейнсіанського хреста та її застосування для аналізу макрорівноваги.Кейнсіанська модель макрорівноваги суттєво відрізняється від класичної, зокрема: зу кейн-й моделі вирішальний вплив на кінцевий продукт має попит, тоді як у класичній - пропозиція; зсукупний попит, котрий існує в ек-ці , саме ще не гарантує повної зайнятості, тобто рівновага за кейн-ю моделлю може встановлюватися і за умов неповної зайнятості. Кейнс-ка модель припускає, що розглядається закрита ек-ка, а ціни, зарплата і %-на ставка є незмінними (жорсткими). Графічне зображення цієї моделі має назву "кейнсіанський хрест". Якщо відкласти на на горизонтальній осі реальний ВВП, а на вертикальній - споживання та інвестиції, можемо отримати такий графік (смотри рис.№1). лінія сукупних видатків АД є висхідною, оскільки вищий рівень доходу зумовлює вищий рівень споживання. Нахил цієї лінії визначається граничною схильністю до споживання С". нац-на ек-ка перебуватиме у стані рівноваги, якщо фактичні видатки будуть = запланованим: У=АД. Якщо обсяг вироб-ва встановлюється на рівні УВ, то заплановані видатки С+І є меншими ніж обсяг вироб-ва. У такому разі підприємства будуть змушені формувати запаси і одночасно зменшувати обсяг випуску, доти поки він не сягне значення У0. Якщо обсяг нац-го вироб-ва становитиме Уm, то заплановані видатки будуть більшими ніж фактичний обсяг вироб-ва, тобто в ек-ці зберігатиметься дефіцит. З метою його ліквідації підпр-ва використовуватимуть раніше накопичені запаси і паралельно будуть нарощувати обсяг випуску. Існує також ускладнена модель "кейнсіан-го хреста", в якій присутні державні видатки (смот. рис. №2). Модель "кейнсіан-го хреста" використовується для з"ясування впливу бюджетно-податкової політики на обсяг ВВП.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 709. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7