—тудопеди€ √лавна€ —лучайна€ страница ќбратна€ св€зь

–азделы: јвтомобили јстрономи€ Ѕиологи€ √еографи€ ƒом и сад ƒругие €зыки ƒругое »нформатика »стори€  ультура Ћитература Ћогика ћатематика ћедицина ћеталлурги€ ћеханика ќбразование ќхрана труда ѕедагогика ѕолитика ѕраво ѕсихологи€ –елиги€ –иторика —оциологи€ —порт —троительство “ехнологи€ “уризм ‘изика ‘илософи€ ‘инансы ’ими€ „ерчение Ёкологи€ Ёкономика Ёлектроника

ƒержавне регулюванн€ ринку робочоњ сили ≥ державна система забезпеченн€ зайн€тост≥.

–инкова система не може вважатис€ саморегулюючою ≥ тому потребуЇ планом≥рного ≥ ц≥леспр€мованого держ. регулюванн€. « огл€ду на соц. важлив≥сть проблеми зайн€тост≥ ринок прац≥ потребуЇ квал≥ф≥кованого держ. регулюванн€. ÷е регул. зд≥йснюЇтьс€ мережею спец≥альних держ. установ задл€ п≥дтри≠манн€ прийн€тного р≥вн€ зайн€тост≥, п≥двищенн€ моб≥льност≥ робочоњ сили, створенн€ нових робочих м≥сць тощо.

ќдним з основних показ≠ник≥в, що характеризують ступ≥нь державного регулюванн€ ринку прац≥, Ї в≥дсоток ¬¬ѕ, €кий витрачаЇтьс€ на зд≥йсненн€ програм тако≠го регулюванн€. ¬ ”крањн≥ об≠с€г цих видатк≥в коливаЇтьс€ в≥д 0,3 до 0,6% ¬¬ѕ (пор≥вн€но з ≥н. странами Ц1%-3%).

ƒосв≥д багатьох крањн показуЇ, що особливо важливе значенн€ мають так≥ чотири напр€ми державного регулюванн€ ринку прац≥:

1) стимулюванн€ зростанн€ зайн€тост≥ та зб≥льшенн€ к≥ль≠кост≥ робочих м≥сць(ѕол≥пшенн€ ситуац≥њ у сфер≥ зайн€тост≥ економ≥ки передбачаЇ формуванн€ динам≥чного та гнучкого ринку прац≥, п≥д≠вищенн€ р≥вн€ його ≥нституц≥ал≥зац≥њ та орган≥зованост≥. ƒл€ цього необх≥дно створити розгалужену мережу ≥нституц≥й ринку прац≥, пол≥пшити њх ф≥нансуванн€, кадрове та ≥нформац≥йне забезпеченн€. ” розпор€дженн€ центр≥в зайн€тост≥ маЇ надаватис€ оперативна ≥нформац≥€ про вс≥ групи населенн€, представлен≥ на ринку прац≥, а не лише т≥, що зайн€т≥ в державному сектор≥. ≤нформац≥йний масив повинен м≥стити дан≥ про вс≥ основн≥ аспекти функц≥онуванн€ рин≠ку прац≥: масштаби пропозиц≥њ прац≥, њњ варт≥сть та €к≥сть, структуру зайн€тост≥, реальн≥ обс€ги безроб≥тт€ тощо),

2) 2) п≥дготовка й переп≥дготовка робочоњ сили(ƒл€ п≥двищенн€ ефективност≥ програм переква≠л≥ф≥кац≥њ на ринку прац≥ потр≥бно створити найспри€тлив≥ший режим дл€ переквал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в безпосередньо на п≥д≠приЇмствах, зокрема через зв≥льненн€ кошт≥в, €к≥ витрачаютьс€ на ц≥ ц≥л≥, в≥д оподаткуванн€, через наданн€ п≥льгових кредит≥в тощо.  р≥м того, необх≥дн≥ законодавче та орган≥зац≥йне спри€нн€ розвит≠ков≥ мереж≥ центр≥в переквал≥ф≥кац≥њ при закладах вищоњ осв≥ти (€к державноњ, так ≥ недержавноњ форм власност≥), а також в≥дновленн€ роботи рег≥ональних центр≥в п≥дготовки, навчанн€ та профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ),

3) со≠ц≥альне страхуванн€ безроб≥тт€(ƒл€ п≥двищенн€ д≥Ївост≥ системи соц. захисту в≥д без≠роб≥тт€ сл≥д запровадити систему страхуванн€ на випадок безроб≥тт€. „астину в≥драхувань ≥з зароб≥тку прац≥вника доц≥льно акумулювати на ≥ндив≥дуальних рахунках, а величина допомоги в раз≥ втрати робо≠ти маЇ залежати в≥д суми попередн≥х внеск≥в ≥ трудового стажу. ” суч. умовах держави багатьох крањн св≥ту (особливо розвинених) побудували потужну систему соц. захисту безроб≥тних. ≤нод≥ величина допомоги по безроб. с€гаЇ 90% в≥д сер. з\п. ќднак, ц€ доп. ≥нод≥ маЇ певн≥ негативн≥ сторони. “ак, наприклад, коли величина виплат Ї довол≥ високою, люди не посп≥шають з пошуком роботи)

4) спри€нн€ найманню робочоњ сили.

≤снуЇ 2 головних метода держ. забезпеченн€ зайн€тост≥:

Шпр€м≥ (

Јзаконодавче регул. умов найму та викор. роб. сили,

Јстимулюванн€ створенн€ роб. м≥сць та пропозиц≥њ роб. сили,

Јзаходи щодо збереженн€ та п≥двищ. р≥вн€ зайн. на п≥дприЇмствах)

Шнепр€м≥ (

Јдерж. ф≥н. пол≥тика (асигнуванн€ ≥ субсид≥њ),

Јмонетарна пол≥тика (регулюванн€ грош. об≥гу,

Јф≥скальна пол≥тика (зм≥на податк≥в),

Јвиплата р≥зних допомог по безроб≥ттю).

¬с≥ вище перерахован≥ заходи також безпосередньо стосуютьс€ ≥ ”крањни.  р≥м того, головною умовою формуванн€ та ефективного функ≠ц≥онуванн€ нац≥онального ринку прац≥ Ї пришвидшенн€ економ≥чних реформ в ”крањн≥. ≈фективна структурна перебудова економ≥ки через реструктуризац≥ю збиткових п≥дприЇмств, в≥дмову в≥д практики м'€ких бюджетних обмежень, дала б змогу п≥двищувати моб≥льн≥сть робочоњ сили, продук≠тивн≥сть прац≥ та зарплату. ÷≥ заходи в поЇднанн≥ з розвитком перспективних галузей економ≥ки, малого та сер. б≥знесу спри€ли б зменшенню прихованого безроб≥тт€, працевлаштуванню вив≥льненоњ надлишковоњ робочоњ сили на новостворених робочих м≥сц€х з≥ стаб≥льною виплатою з\п. “ак≥ заходи не допускали б надм≥рного зростанн€ безроб≥тт€ ≥ не ≥ндукували б заст≥йного безроб≥тт€.)ƒата добавлени€: 2015-09-07; просмотров: 17089. Ќарушение авторских прав; ћы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - —тудопеди€ - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русска€ верси€ | украинска€ верси€