Студопедия — Лабораторне заняття № 6
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Лабораторне заняття № 6


 

Тема: Гриби та лишайники.

Мета: З’ясувати місце грибів у системі органічного світу, встановити особливості будови міцелію грибів та талома лишайників. Проаналізувати способи розмноження цих організмів, а також їх поширення у природі.

Теоретичні запитання:

1. Загальна характеристика грибів.

2. Різноманітність будови вегетативного тіла грибів.

3. Живлення. Симбіоз з іншими організмами.

4. Розмноження грибів. Типи спороутворення.

5. Відділи грибів, їх основні представники.

6. Лишайники. Взаємовідношення гриба і водорості в тілі лишайника.

7. Класифікація лишайників за структурою талома.

8. Способи розмноження лишайників.

 

Основні поняття теми: міцелій, хламідоспори, склероцій, оідії конідії, дикаріотичний міцелій, гіменій, аскоспори, базидіоспори, гаметангіогамія, соматогамія, ризоїди, ізидії, соредії.

Матеріал і обладнання:мікроскопи, мікропрепарати, лупи, живий або фіксований матеріал грибів, колекція лишайників, таблиці.

Практичні завдання:

1.

2. Ознайомитись з будовою мукора, пеніцила та аспергіла.

Розглянути на рисунку представлені види грибів. З’ясувати особливості будови міцелію та органів спороношення.

До рисунків зробити відповідні позначення.

 

3. Вивчити будову плодового тіла і гіменіального шару шапкового гриба.

Розглянути міцелій грибів, що складається з членистих гіф та плодові тіла, які мають шапинку і ніжку. Визначити, де розміщений спороносний шар (гіменофор). Зробити позначення до рисунку.

 

 

4. Ознайомитись із морфологічними типами слані лишайників.

Розглянутиколекцію лишайників та визначити морфологічні типи їх слані.

На рисунку знайти їх і зробити відповідні підписи.

5. Вивчити анатомічну будову лишайників.

Розглянути гомеомерні та гетеромерні таломи лишайників. З’ясувати особливості анатомічної будови їх слані. Звернути увагу на відмінність у розташуванні клітин водоростей і гіф гриба в їх сланях.

На рисунку поперечного розрізу таломів відмітити тип слані лишайника та структури, які входять до його складу.

Запитання для самоаналізу та самоперевірки:

1. Які особливості будови тіла грибів?

2. Чому гриби виділяють в окреме царство?

3. Які ви знаєте способи вегетативного і безстатевого розмноження грибів?

4. Які форми статевого розмноження є у нижчих грибів?

5. Як називається симбіоз гриба і коренів вищих рослин?

6. Як називається спороносний шар шапкових грибів і де він розвивається?

7. Яку будову має талом лишайників? Яка функція грибів і водоростей в лишайниках?

8. Які таломи лишайників називаються гетеромерними?

9. Як можуть розмножуватись лишайники?

Рекомендована література:

1. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии.- М.: “Просвещение”, 1979. - С.123-183.

2. Лисов Н.Д. Практикум. Ботаника с основами экологии. - Минск: “Вышэйшая школа”, 1991. - С.13-24.

3. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. - К.: “Вища школа”, 1994. - С.99-133.Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 4971. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия