Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні великої букви.
1) Санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру

2) Офіційний документ, що мас вищу юридичну силу та приймається органом законодавчої влади або референдумом

3) Обов'язкові правила поведінки загального характеру, що встановлені за домовленістю і згодою двох чи більше суб'єктів та забезпечуються державою

12. З якого віку громадянин України отримує:

1) правоздатність _______

2) дієздатність у повному обсязі _______

Варіанти відповідей:

а) з моменту народження

б) з 16 років

в) з 18 років

г) з моменту одруження

 

13. Конкретна життєва обставина, з якою пов'язується виникнення, зміна або припинення правовідносин, має назву:

1) Дієздатність

2) Правоздатність

3) Юридичний факт

 

14. Визначте до яких видів проступків відносяться наступні варіанти протиправної поведінки:

1) Невиконання або порушення договірних зобов'язань:

______________________

2) Прогули, запізнення на роботу, пропуски навчальних занять:

______________________

3) Порушення правил дорожнього руху:

______________________

 

15. Конституцію визначають як:

1) Офіційний документ, що приймається вищим представницьким органом державної влади і містить в собі усі закони країни.

2) Урочиста програмна заява принципового характеру вищих органів державної влади, яка с орієнтиром для правотворчого процесу.

3) Нормативний акт витої юридичної сили, що закріплює основи суспільного та державного ладу країни, правовий статус громадян, принципи організації та повноваження органів державної влади.

 

16. Характерними ознаками конституції є:

1) Конституція – основа національної системи права.

2) Конституція – закон, що мас найвищу юридичну силу.

3) Конституція – закон, який приймається виключно загальновизнаними демократичними способами.

4) Конституція – закон, який приймається на невизначений строк.

5) Конституція – закон, який має підвищений ступінь стабільності.

 

17. Конституцію України було прийнято:

1) 7 жовтня 1996 року.

2) 28 червня 1996 року

3) 27 серпня 1996 року

 

18. Конституція України складається з:

1) Преамбули та 14 розділів.

2) Преамбули та 15 розділів.

19. Конституція України містить в собі:

1) 161 статтю та 14 пунктів перехідних положень.

2) 241 статтю та 14 пунктів перехідних положень.

 

20. Конституція України була прийнята:

1) Верховною Радою України

2) Президентом України

3) Народом Україні

 

21. Декларацію про державний суверенітет України було прийнято:

1) 16 липня 1990 року.

2) 24 жовтня 1990 року.

3) 24 серпня 1991 року.

 

22. Акт проголошення незалежності України було прийнято:

1) 16 липня 1990 року.

2) 24 серпня 1991 року.

3) 1 грудня 1991 року.

4) 28 червня 1996 року.

 

23. Згідно зКонституцією, Україна визначається як:

1) Суверенна держава

2) Незалежна держава.

3) Демократична держава.

4) Соціальна держава.

5) Правова держава.

 

24. Згідно з Конституцією України, головним обов'язком держави є:

1) Захист суверенітету.

2) Прийняття законів.

3) Забезпечення прав і свобод людини.

 

25. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є:

1) Верховна Рада України

2) Президент України

3) Збройні Сили України

4) Народ України.

 

26. Народ України може здійснювати владу:

1) Безпосередньо.

2) Через органи державної влади.

3) Через органи місцевого самоврядування.

 

27. Українська держава забезпечує:

1) Ринкову направленість економіки.

2) Планову направленість економіки.

3) Соціальну направленість економіки.

 

28. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах:

1) Політичної багатоманітності.

2) Економічної багатоманітності.

3) Ідеологічної багатоманітності.

 

29. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах:

1) Єдності та цілісності державної території.

2) Поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади.

3) Збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів.

 

30 До складу України входять:

1) 14 областей та Автономна Республіка Крим.

2) 24 області та Автономна Республіка Крим.

3) 25 областей та Автономна Республіка Крим.

 

31. Спеціальний статус мають міста:

1) Київ.

2) Севастополь.

3) Сімферополь.

4) Харків.

 

32. Громадянство визначається як:

1) Сукупність правил, які регулюють поведінку фізичних і юридичних осіб.

2) Політична і правова приналежність особи до певної держави.

3) Здатність людини своїми діями здобувати права і створювати для себе обов'язки.

 

33. Громадянин України може бути позбавлений громадянства:

1) У разі вчинення тяжкого злочину.

2) У разі вчинення злочину проти держави.

3) Якщо тривалий час знаходиться за межами України.

4) Громадянин України не може бути позбавлений громадянства.

 

34. Вибори та референдум є:

1) Формами безпосередньої демократії.

2) Формами представницької демократії.

 

35. Право голосу на виборах і референдумах мають:

1) Лише громадяни України.

2) Громадяни України, окрім військовослужбовців та осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі.

3) Громадяни України та іноземні громадяни.

4) Усі люди – незалежно від свого правового статусу.

36. Віковий ценз щодо реалізації права голосу на виборах та референдумах складає:

1) 16 років.

2) 18 років.

3) 21 рік.

 

37. Вибори в Україні відбуваються на основі:

1) Рівного виборчого права.

2) Прямого виборчого права.

3) Загального виборчого права.

4) Вільного виборчого права.

 

38. Верховна Рада України є:

1) Вищим органом законодавчої влади.

2) Єдиним органом законодавчої влади.

 

39. Конституційний склад Верховної Ради України:

1) 250 народних депутатів.

2) 300 народних депутатів.

3) 400 народних депутатів.

4) 450 народних депутатів.

 

40. Народні депутати обираються строком на:

1) 3 роки.

2) 4 роки.

3) 5 років.

 

41. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

1) Президенту України.

2) Народним депутатам України.

3) Кабінету Міністрів України.

4) Національному банку України.

5) Генеральному прокурору України.

 

42. Згідно з Конституцією, Президент України є:

1) Головою законодавчої влади.

2) Головою виконавчої влади.

3) Головою держави.

4) Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

 

43. Президент України обирається строком на:

1) 3 роки.

2) 4 роки.

3) 5 років.

44. Прем'єр-міністр України призначається:

1) Верховною Радою.

2) Президентом.

3) Президентом за згодою більше ніж 1/2від конституційного складу Верховної Ради.

4) Обирається народом.

 

45. Правосуддя в Україні здійснюється:

1) Президентом України

2) Верховною Радою та Конституційним Судом України.

3) Прокуратурою та судами.

4) Виключно судами.

 

46. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є:

1) Конституційний Суд України.

2) Генеральний Суд України.

3) Верховний Суд України.

4) Арбітражний Суд України.

 

47. Конституційний Суд України:

1) Вирішує питання про відповідність правових актів Конституції України.

2) Дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

 

48. Конституційний Суд України складається з:

1) 9 суддів.

2) 12 суддів.

3) 18 суддів.

Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні великої букви.

А.ріка південний Буг, Урочище Маслів став, шевченкові традиції;

Б. моря Чорне та Азовське, Сосюрина лірика, київські вулиці;

В.дніпровська хвиля, архімедова сила, прокрустове ложе;

Г.Святий Дух, Біблія, Син Божий, Мати Божа.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 327. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.039 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7