Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

V. Маркетинговий менеджмент ЗЕД
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Товарна політика в системі міжнародного маркетингу.

2. Цінова стратегія підприємства – суб‘єкта ЗЕД.

3. Збутова політика підприємства – суб‘єкта ЗЕД

4. Конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку.

5. Мерчандайзингові технології в діяльності торговельних підприємств – суб‘єктів ЗЕД.

6. Бенчмаркетингові технології виходу підприємства на зовнішні ринки.

7. Маркетинога інформаційна система підприємства – суб‘єкта ЗЕД.

8. Маркетингова стратегія підприємства – суб‘єкта ЗЕД

9. Позитивний імідж підприємства на зовнішніх ринках

10. Логічне управління на підприємстві – суб‘єкті ЗЕД

11. Комунікаційні програми для просування товарів на зовнішній ринок.

12. Маркетингова стратегія підприємства з іноземними інвестиціями

13. CRM – технології в діяльності підприємства суб‘єкта ЗЕД

14. Маркетингові дослідження при експорті/ імпорті товарів.

15. Кон‘юнктура товарних ринків при здійсненні ЗЕД.

VІ. Міжнародна інвестиційна стратегія підприємства

1. Стратегія підприємства щодо залучення іноземних інвестиційних ресурсів.

2. Стратегії управління інвестиційними ризиками у міжнародному бізнесі.

3. Мотивації прямого інвестування у міжнародному конкурентному середовищі.

4. Інвестиційні рішення у сфері міжнародних портфельних інвестицій.

5. Стратегії міжнародної інвестиційної діяльності підриємства.

6. Інвестиційна привабливість міжнародних проектів.

7. Політика інвестиційного контролінгу в міжнародному бізнесі.

 

VІІ. Міжкультурний менеджмент

1. Підприємницька культура в міжнародному середовищі підприємства.

2. Культурні відмінності щодо здійснення міжнародних маркетингових комунікацій.

3. Культурно-адаптована концепція реклами і національного іміджу продукту.

4. Міжкультурна мотивація зовнішньоекономічної діяльності персоналу підприємства.

5. Стратегії ведення міжкультурних переговорів.

6. Інтернаціональні комакнди у ЗЕД підприємств.

7. Культура як важливий фактор міжнародного маркетингового середовища.

8. Ділова поведінка підприємця у міжкультурному середовищі підприємства.

 

 


Додаток Б

Обкладинка курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

__________________________________

П.І.Б. студента

КУРСОВА РОБОТА

на тему: ___________________________________________

Луганськ 200_


Додаток В

Титульний аркуш курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Курсова робота

з дисципліни "________________________"

на тему: ______________________________________________

______________________________________________________

 

Студент – виконавець

курс____ гр._________ ____________________

(П.І.Б. студента, підпис)

Науковий керівник

__________________ _____________________

(науковий ступень, (П.І.Б. викладача, підпис)

вчене звання)

Допущено до захисту

Зав. кафедрою_______________

"___"__________________200_р.

 

Луганськ 200_

Додаток Г

Завдання на курсову роботу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

Затверджено

Зав. кафедрою

_________________________

"_____" ____________200_р.

 

 

Завдання

на курсову роботу студента

____________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по – батькові)

 

 

1. Тема курсової роботи____________________________________________

_________________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи_________________________

3. Вихідні дані роботи ____________________________________________

________________________________________________________________4 Зміст, перелік питань, які підлягають розробці______________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

5. Дата видачі завдання ____________________________________________

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва етапів курсової роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Студент ______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник проекту ______________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

 

"____" ___________________________________ 20____р.

 

Додаток Д

  РЕФЕРАТ   Обсяг стор., табл., рис., джерел, додатків   Ключові поняття:___________________________________________________ __________________________________________________________________ Актуальність теми курсової роботи ___________________________________ __________________________________________________________________ Мета курсової роботи_______________________________________________ __________________________________________________________________   Об'єкт дослідження __ ______________________________________________ __________________________________________________________________   Предмет дослідження _______________________________________________ __________________________________________________________________ Результати дослідження _____________________________________________ __________________________________________________________________  
Подп. и дата  
Инд. № дубл.  
Взам. инд.  
Подп. и дата    
          КР 6.050206 УП-ХХХ  
           
Ізм Лист № докум. Підп. Дата  
Инв.№подп.   Розроб.   Назва курсової роботи Літ Лист Листів  
Пров.      
.       СНУ ім. В. Даля Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  
 
   
                           

 

Додаток Ж

Приклад оформлення таблиці

Таблиця _______________

(номер)

___________________________________________

(назва таблиці)Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 382. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия