Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 14. Відповідальність за порушення податкового законодавства (14 год).
Лекція. Податкове правопорушення (4 год)..

Поняття податкового правопорушення, його склад. Податковий борг. Поняття та види санкцій за порушення податкового законодавства. Особливості застосування пені, як санкції за порушення податкового законодавства. Фінансові санкції у вигляді штрафів. Застосування строків давності при притягненні до відповідальності.

Практичне заняття. Відповідальність за порушення податкового законодавства (2 год.).

План

1. Поняття та склад податкового правопорушення.

2.Поняття податкового боргу.

3. Види санкцій за порушення податкового законодавства.

4.Особливості застосування пені

5. Фінансові санкції за податкові правопорушення.

Завдання для самостійної роботи ( 8 год.) .

1.Проаналізувати зміст Рішення Конституційного Суду України № 7-рп /2001 від 30 травня 2001 р. (Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 3) та на його підставі розкрити співвідношення між поняттями „фінансова санкція” та „адміністративна відповідальність”.

2. Дослідити заходи примусу в податковому праві.

3. Підстави для застосування санкцій за податкові правопорушення..

 

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняття податкового правопорушення?

2. Як визначити об’єкт та об’єктивну сторону податкового правопорушення?

3. Які санкції застосовуються до порушників податкового законодавства?

4. Який порядок обчислення строків давності в податковому праві?

 

Рекомендована література:

1. Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник. -К. ; , 2006.

2. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз. Монографія. – О.: Юридична література, 2008. – 504 с.

3. Податкове право: Навч. посіб. / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва. – К. : Правова єдність, 2009.

4.Пришва Н.Ю. Податкове право (навч. посіб). - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

5.Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. – К.: ЕксОб, 2003. – 280с.

6. Пришва Н.Ю. Застосування елементу примусу в правовідносинах щодо справляння обов’язкових платежів // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - №1. - С.50-61.

7. Фінансове право України: Навч. посіб. / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва. – К. : Правова єдність, 2009.

 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №3

Задача 1. Дайте обґрунтовану відповідь на наступне питання: чи підпадає під поняття „обов’язковий платіж” плата за навчання, яка сплачується студентом на підставі укладеного договору з вузом?

Задача 2. Державне підприємство А. отримало протягом січня доход від здійснення господарської діяльності у розмірі 37 тисяч гривен. Чи є підстави розглядати зазначені кошти як публічні доходи. Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 3. Учень 5 класу отримав від організаторів міської виставки юних художників - премію (200 грн.) за участь в цій виставці. Хто з суб’єктів податкових правовідносин (учень, його батьки, учителі школи чи організатори виставки) буде утримувати та сплачувати податок з суми премії? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 4. Якими повноваженнями наділено органи місцевого самоврядування в сфері місцевого оподаткування? Відповідь обґрунтуйте.

 

Контрольні запитання та завдання до модуля 3

Задача 1. Протягом березня 2013 року громадянин А. отримав за місцем основної роботи заробітну плату в розмірі 3 300 грн. та компенсацію за перебування у відрядженні 250 грн. Який порядок оподаткування доходів, отриманих громадянином А.? Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 2. Протягом березня 2013 року громадянин А. отримав за місцем основної роботи заробітну плату в розмірі 2300 грн., премію 500 грн. Який порядок оподаткування доходів, отриманих громадянином А.? Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 3. Громадянин А. в березні 2013 року отримав заробітну плату 2850 грн. Він виховує трьох дітей (3, 5 та 8 років). Поясніть порядок оподаткування доходів громадянина А. за березень 2013 р..

 

Задача 4. Студент А. навчається на 4 курсі вищого учбового закладу. Протягом 2012 року його навчання оплачував батько. Суму в розмірі 5 тис. грн.. він сплатив на рахунок вузу від свого імені. У кого з названих осіб (батька чи сина) виникає право на податкову знижку?. Відповідь обґрунтуйте.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДВІЯЛЬНОСТІ, ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА РОЗРАХУНКІВ


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 581. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7