Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Лекція. Правове регулювання державних та місцевих доходів(2 год.).
Поняття державних доходів, їх класифікація. Поняття та види місцевих доходів. Співвідношення державних та публічних доходів. Поняття та види обов’язкових платежів. Поняття та риси неподаткових доходів, порядок їх встановлення. Види неподаткових доходів. Поняття збору. Мито.

 

Завдання для самостійної роботи(6 год.).

Проаналізувати зміст поняття „збір”. Визначити його основні риси, виходячи із характеристики таких платежів як судовий збір, реєстраційний збір.

 

Рекомендована література:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Закони України. Офіційне видання. - Т.10. – К.:АТ „Книга”, 1997.

2. Бюджетний кодекс України: науково-практичний коментар: станом на 1 березня 2011 року / за ред.. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2011. – 608 с.

3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248.

4. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.

5. Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюжетів України (фінансово-правове дослідження): Монографія. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

6. Пауль А.Г. Бюджетно-правовое регулирование формирования доходов бюджетов: Монография. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. Ун-та, 2011. – 116 с.

7. Пришва Н. Ю. Місце правового регулювання державних доходів в системі фінансового права. Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. - 2003. -- Вип. 172. –С.75-81.

8. Пришва Н. Ю Правові основи збору як виду обов’язкового платежу. Збірник наукових праць Української національної академії державного управління при Президентові України, 2003, Вип. 2, К., Видавництво НАДУ, 2003. - С.471- 480.

9. Пришва Н. Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання. – К.; КНТ, 2008. – 200с.

10. Пришва Н. Ю. Штрафи як вид державних доходів: правовий аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. - 2002. - Вип. 154. - С.79-82.

 

Тема 11. Поняття податку та податкових правовідносин (12 год.)

Лекція 1. Поняття податку та податкової системи (2 год.).

Визначення податку. Етапи становлення та розвитку оподаткування. Функції податку. Теорія А.Леффера. Риси податку. Порядок встановлення, введення та скасування податків. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо введення податків Поняття податкової системи, її склад. Класифікація податків. Загальнодержавні й місцеві податки. Принципи оподаткування. Співвідношення загальної й спрощеної систем оподаткування. Гармонізація податкових систем.

Лекція 2. Поняття податкового права та податкових правовідносин (2 год.).

Поняття предмету податкового права. Особливості методу правового регулювання. Співвідношення понять “податкове право” і “податкове законодавство”. Джерела податкового права: поняття, види та особливості. Податкові роз’яснення: поняття та підстави надання. Елементи податку. Пільги, як елемент податку: види, порядок надання. Поняття податкових правовідносин, їх зміст та особливості. Суб’єкти податкових правовідносин. Платники податків, їх державна реєстрація. Поняття та зміст податкової правосуб’єктності. Інститут податкового представництва. Правовий статус податкового агента та законного представника платника податку.

 

Практичне завдання.. Поняття податкового права (2 год.).

План.

1. Поняття податку, його риси.

2. Елементи податку.

3. Порядок встановлення, введення та скасування податку.

4.Поняття податкової системи, її склад.

5.Поняття предмету податкового права.

6.Податкові правовідносини: зміст та особливості.

7.Суб’єкти податкового права та податкових правовідносин. Загальна характеристика.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.).

1.Ознайомтеся з податковою теорією А.Леффера.

2. Дати загальну характеристику принципам оподаткування. Визначити їх основні види.

3. Проаналізувати права та обов’язки платників податків та органів державної податкової служби.

4. Визначте місце податкового права в системі фінансового права.

5. В чому полягає специфіка методу податкового права?.

Контрольні запитання та завдання

1. Які відносини регулюються нормами податкового права?

2. Який порядок встановлення, введення та скасування податків?

3. Які елементи податку є основними, а які додатковими?

4. Які є види податків?

5. Які елементи входять до складу податкової системи?

6. Які особливості притаманні податковим правовідносинам?

7. Хто належить до суб’єктів податкового права?

 

Рекомендована література:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Закони України. Офіційне видання. - Т.10. – К.:АТ „Книга”, 1997.

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – Ст. 3248.

3. Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник. -К. ; , 2006.

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, Право, 2005. – 600 с.

5.Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т. Т.ІІІ: Учение о налоге. – Х.: Легас, Право, 2005. – 600 с.

6. Шепенко Р.А. Налоговое право: конституционные нормы. – М.: «Статут», 2006. – 303 с.

7. Фінансове право України: Навч. посіб. / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва. – К. : Правова єдність, 2009.

8. Податкове право: : Навч. посіб. / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва. – К. : Правова єдність, 2009.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 566. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7