Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Як називається пряма, перпендикулярна до профільної площини проекції?
a) [ ] фронтально проецююча пряма;

b) [ ] профільно проецююча;

c) [ ] горизонтально проецююча пряма;

d) [ ] фронтальна пряма.

167. Проецюючою прямою називають:

a) [ ] лінію, яка проходить через дану точку;

b) [ ] лінію, перпендикулярну до площини проекцій;

c) [ ] лінію, яка проходить через дану точку у заданому напрямку;

d) [ ] лінію, паралельну до площини проекцій.

168. Як називається відрізок А1В1:

а) [ ] горизонтальна проекція відрізка АВ;

b) [ ] фронтальна проекція відрізка АВ;

c) [ ] профільна проекція відрізка АВ;

d) [ ] вертикальна лінія зв’язку.

169. Як називається відрізок А2В2:

а) [ ] горизонтальна проекція відрізка АВ;

b) [ ] фронтальна проекція відрізка АВ;

c) [ ] профільна проекція відрізка АВ;

d) [ ] горизонтальна лінія зв’язку.

170. Як називається відрізок А3В3:

а) [ ] горизонтальна проекція відрізка АВ;

b) [ ] фронтальна проекція відрізка АВ;

c) [ ] профільна проекція відрізка АВ.

d) [ ] постійна лінія креслення.

171. Перетин прямої з площиною П1 називають:

а) [ ] горизонтальним слідом;

b) [ ] фронтальним слідом;

c) [ ] профільним слідом;

d) [ ] вертикальною лінією зв’язку.

172. Перетин прямої з площиною П2 називають:

а) [ ] горизонтальним слідом;

b) [ ] фронтальним слідом;

c) [ ] профільним слідом;

d) [ ] вертикальним слідом.

173. Перетин прямої з площиною П3 називають:

а) [ ] горизонтальним слідом;

b) [ ] фронтальним слідом;

c) [ ] профільним слідом;

d) [ ] вісі ОУ.

174. Як називається пряма:

а) [ ] горизонтально-проецююча пряма; b) [ ] фронтально-проецююча пряма; c) [ ] горизонтальна пряма; d) [ ] пряма загального положення.  

175. Як називається пряма:

а) [ ] фронтально-проецююча пряма; b) [ ] профільна пряма; c) [ ] горизонтально-проецююча пряма; d) [ ] фронтальна пряма.  

176. Як називається пряма:

а) [ ] фронтально-проецююча пряма; b) [ ] профільна пряма; c) [ ] горизонтально-проецююча пряма; d) [ ] фронтальна пряма.  

177. Як називається пряма:

а) [ ] фронтально-проецююча пряма; b) [ ] профільна пряма; c) [ ] горизонтально-проецююча пряма; d) [ ] фронтальна пряма.  

178. Як називається пряма:

а) [ ] фронтально-проецююча пряма; b) [ ] профільна пряма; c) [ ] горизонтально-проецююча пряма; d) [ ] фронтальна пряма.  

179. Як називається пряма:

а) [ ] фронтально-проецююча пряма; b) [ ] профільно-проецююча пряма; c) [ ] горизонтально-проецююча пряма; d) [ ] фронтальна пряма.  

180. Яка точка невидима на горизонтальній площині проекції:

а) [ ] А; b) [ ] В; c) [ ] С; d) [ ] D.  

181. Яка точка невидима на фронтальній площині проекції:

а) [ ] А; b) [ ] В; c) [ ] С; d) [ ] D.  

182. Якщо пряма паралельна площині проекцій, то відрізок прямої зображується на одній із площин проекцій:

а) [ ] в спотвореному вигляді;

b) [ ] в натуральну величину;

c) [ ] в точку;

d) [ ] в відрізок.

183. Якщо пряма перпендикулярна до площини проекцій, то вона проекціюється в:

а) [ ] спотвореному вигляді;

b) [ ] натуральну величину;

c) [ ] точку;

d) [ ] початок координат.

184. Якщо пряма не паралельна і не перпендикулярна до жодної з площин проекцій, то відрізок прямої зображується на всі площини проекцій в:

а) [ ] спотвореному вигляді;

б) [ ] натуральну величину;

c) [ ] точку;

d) [ ] постійна пряма креслення.

185. Прямі, паралельні площинам проекцій, називають:

а) [ ] лініями загального положення;

b) [ ] лініями рівня;

c) [ ] проекціювальними лініями;

d) [ ] вертикальними лініями зв’язку.

186. Визначте довжину просторової ламаної лінії АВСDEF:

а) [ ] мм; b) [ ] см; c) [ ] мм; d) [ ] см.  

187. Прямі, перпендикулярні до площин проекцій, називають:

а) [ ] лініями загального положення;

b) [ ] лініями рівня;

c) [ ] проекціювальними лініями;

d) [ ] лініями окремого положення.

188. Якщо однойменні проекції прямих на кресленні перетинаються і проекції їх точки перетину лежать на одній лінії зв’язку, то дві прямі в просторі:

а) [ ] взаємо паралельні;

b) [ ] перерехресні;

c) [ ] мимобіжні;

d) [ ] перпендикулярні.

189. Прямі, не паралельні жодній з площин проекцій, називають:

а) [ ] лініями загального положення;

b) [ ] лініями рівня;

c) [ ] проекціювальними лініями;

d) [ ] лініями окремого положення.

190. Якщо дві прямі в просторі не паралельні між собою і не перетинаються, то вони:

а) [ ] проекціювальні прямі;

b) [ ] прямі рівня;

c) [ ] мимобіжні;

d) [ ] перпендикулярні.

191. Прямі окремого положення можуть бути:

а) [ ] загальними та паралельними прямими;

b) [ ] прямими рівня і проекціювальними прямими;

c) [ ] прямими рівня та загальними прямими.

d) [ ] перехресними прямими.

192. Положення прямої в просторі однозначно визначається сукупністю:

а) [ ] однієї її проекції;

b) [ ] двох її проекцій;

c) [ ] трьох її проекцій.

d) [ ] двох паралельних проекцій.

193. Прямі, які перпендикулярні до однієї із площин проекцій, а до двох інших розташовані паралельно називають прямими:

а) [ ] загального положення;

b) [ ] проекціювальними;

c) [ ] окремого положення;

d) [ ] рівня.

194. Прямі, які розташовані до однієї із площин проекцій, а до двох інших нахилені під кутом, називають прямими:

а) [ ] загального положення;

b) [ ] проекціювальними;

c) [ ] окремого положення;

d) [ ] рівня.

195. Пряма, паралельна горизонтальній площині проекцій, називається:

а) [ ] горизонтальною прямою;

b) [ ] фронтальною прямою;

c) [ ] горизонтально проекціювальною прямою;

d) [ ] прямою рівня.

196. Пряма, паралельна фронтальній площині проекцій, називається:

а) [ ] горизонтальною прямою;

b) [ ] фронтальною прямою;

c) [ ] фронтально проекціювальною прямою;

d) [ ] прямою рівня.

197. Пряма, паралельна профільній площині проекцій, називається:

а) [ ] профільною прямою;

b) [ ] фронтальною прямою;

c) [ ] профільно проекціювальною прямою;

d) [ ] прямою рівня.

198. Слідами прямої називають:

а) [ ] точки, через які проходить пряма;

b) [ ] точки перетину з осями координат;

c) [ ] точки перетину проекції з віссю ОХ;

d) [ ] точки перетину з основними площинами проекції.

199. Скільки слідів має пряма h:

а) [ ] 1; b) [ ] 2; c) [ ] 3; d) [ ] 4.  

200. Якщо дві прямі в просторі перетинаються, то:

а) [ ] їх однойменні проекції перетинаються;

b) [ ] їх однойменні проекції паралельні;

c) [ ] їх однойменні проекції перетинаються і точки перетину проекції знаходяться в проецюючому зв’язку;

d) [ ] їх однойменні проекції перетинаються в конкуруючих точках.

201. Якщо дві прямі в просторі паралельні, то:

а) [ ] їх однойменні проекції перетинаються;

b) [ ] їх однойменні проекції паралельні;

c) [ ] їх однойменні проекції перетинаються і точки перетину проекції знаходяться в проецюючому зв’язку;

d) [ ] їх однойменні проекції перетинаються в конкуруючих точках.

202. Якщо дві прямі в просторі мимобіжні, то:

а) [ ] їх однойменні проекції перетинаються

b) [ ] їх однойменні проекції паралельні

c) [ ] їх однойменні проекції перетинаються і точки перетину проекції знаходяться в проецюючому зв’язку.

d) [ ] їх однойменні проекції перетинаються в конкуруючих точках.

203. На яких рисунках прямі перетинаються:

а) [ ] b) [ ] c) [ ] d) [ ]

204. На яких рисунках прямі паралельні:

а) [ ] b) [ ] c) [ ] d) [ ]

205. На якому рисунку прямі мимобіжні:

а) [ ] b) [ ] c) [ ] d) [ ]Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 719. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия