Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

НОРМАТИВИ ЧАСУ НА ОСНОВНІ ВИДИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
№ з/п Найменування видів робіт Одиниця виміру обсягу роботи Нормативи часу (год)
  Організаційно-методична робота    
Складання плану роботи: План  
  на місяць; План 2,5
  на рік План 6,0
Складання звіту про виконану роботу: Звіт  
за місяць (семестр) Звіт 4,0
  за півріччя (рік) Звіт 8,0
Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками Один захід 7,0
Підготовка до педагогічних консиліумів Один захід 5,0
Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів Один захід 3,0
Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки) Один захід 3,0
Робота в бібліотеці, самопідготовка Місяць 8,0
Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах) Один захід 5,0
Участь у навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів (соціальних педагогів) Місяць 8,0
  Психодіагностична робота    
Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендації") Один учень (дитина), педпрацівник, батько 6,0
Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій) Один клас (група дітей), група педпрацівників, батьків 16,5
  Консультаційна робота    
Індивідуальне консультування: Одна бесіда  
  а) учнів (дітей) зокрема: дошкільного віку; Одна бесіда 1,0
  початкових класів; Одна бесіда 1,0
  середніх класів; Одна бесіда 1,5
  старших класів Одна бесіда 2,0
  б) педпрацівників; Одна бесіда 1,5
  в) батьків; Одна бесіда 2,0
Профконсультації з учнями (зокрема бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, також: Один учень  
  середніх класів; Один учень 3,0
  старших класів Один учень 5,0
  Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота    
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми) зокрема:    
  а) індивідуальна; Один учень (дитина) 30,0
  б) групова Один клас (група) 40,0
Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків Одна група 40,0
  Психологічна просвіта    
Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях тощо Один виступ Фактично використа-ний час
  Навчальна діяльність    
Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків Одне заняття 1,0
  Зв 'язки з громадськістю    
Відвідування учнів (дітей) удома, бесіди з батьками Один захід 2,0
Відвідування батьків за місцем роботи Один захід 3,0
Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування Один захід 2,5

Зразок бланку для ознайомлення з результатами психологічного дослідження

Пояснення: перелік досліджуваних властивостей/рис залежить від мети дослідження, тому може бути різним, але результати завжди надаються ті, які є необхідними, й в узагальненому вигляді.

РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Протокол № ______ від «___»___________ 20__ р.

ПІБ(прізвище, ім’я та по-батькові клієнта)____________________________________

_____________________________________________________________________

Дата народження: ____.____. 20__ р.

Освіта _____________________________________________________________________

Мета і особливості дослідження ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Результати статистичного аналізу досліджуваних властивостей/рис :

____________________________________________________________________________

Зовнішня характеристика: _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Особливості

інтелектуальні/ мислення: _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

емоційно-волові: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

комунікативні: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

темпераменту / характеру: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

мотивації: ___________________________________________________________________

Висновки і рекомендації (що стосуються вирішення певної проблеми) __________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Представник психологічної служби _____________________________________________

(назва закладу/організації/установи, де існує психологічна служба, що здійснювала дослідження)

_____________________________ _____________________

(Прізвище, ініціали психолога) (Підпис)

_____________________________ _____________________

(Прізвище, ініціали психолога) (Підпис)

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ, зобов’язуюсь нести персональну відповідальність за нерозголошення результатів, зафіксованих у протоколі

_____________________________ ___. ___. 20____р. _____________________

(Прізвище, ініціали) (Дата) (Підпис)

_____________________________ ___. ___. 20____р. _____________________

(Прізвище, ініціали) (Дата) (Підпис)

Пам’яткаДата добавления: 2015-10-15; просмотров: 4565. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия