Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Закарпаття
Загальний опис. У Х-ХІ ст.ст. Закарпаття входило до складу Київської Русі. У другій половині ХІ ст. частина Закарпаття підпадає під владу Угорщини, проте решта земель ще і в першій половині ХІІІ ст. входила до складу Галицько-Волинського князівства. Лише після розпаду Галицько-Волинського князівства Угорщина повністю оволоділа Закарпаттям51.

Після поразки Угорщини у війні з турками під Могачем у 1526 р. Закарпаття переходить у володіння транссільванських князів, васалів Туреччини. В кінці XVII ст. Закарпаття потрапляє під владу Габсбургів52.

За Договором між СРСР і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну від 29.06.194553Закарпаття було включено до складу СРСР. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 24.01.194654 на території Закарпатської області було введене законодавство УРСР.

Реформи 1848 року. У березні 1848 р. угорський сейм видав закон про загальне скасування панщини в країні, проте він не поширювався на селян-орендарів та дворових селян. Селяни втратили значну частину наділів, що вони раніше використовували. За землю, яка була передана у власність селян, поміщики отримали компенсацію, яку сплатили селяни у формі додаткового податку55.

1 Лозинський М. Утвореннє українського коронного краю в Австрії. – Б.м., 1915. – С.4.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репринтне відтворення вид. 1913 р. – Київ: Радуга; Золоті ворота, 1992. – 524 с. – Вих. дані оригіналу: Київ: Друк. С.В. Кульженко, 1913. – С.473.

3 Лозинський М. Утвореннє українського коронного краю в Австрії. – Б.м., 1915. – С.3.

4 Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – С.73, 136.

5 Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - №3. – С.23.

6 Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - №3. – С.24.

7 Третяк А.М. Історія земельних відносин та землеустрою в Україні: Навчальний посібник. – К.: Аграрна наука, 2002. – С.111-112.

8 Третяк А.М. Історія земельних відносин та землеустрою в Україні: Навчальний посібник. – К.: Аграрна наука, 2002. – С.114-115.

9 Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - №3. – С.23.

10 Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – С.184.

11 Кірін Р.С. Формування гірничого законодавства на території України (Х – початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 39. – 2000. – С.58-59.

12 Петрів Р. Право Австрії та Східної Галичини (70-і роки XVIII - 70-і роки XIX ст.) // Право України. – 2000. – №6.– С.118.

13 Ясінська Л.Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект). – Дис. … к.ю.н. … 12.00.01. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2005. – С.116.

14 Ясінська Л.Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект). – Дис. … к.ю.н. … 12.00.01. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2005. – С.117.

15 Настасяк І. Організація і діяльність судових органів у Галичині (1772-1848 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип.35. – С.88.

16 Цьольнер Е. Історія Австрії /Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук. – Львів: Літопис, 2001. – С.350.

17 Цьольнер Е. Історія Австрії /Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук. – Львів: Літопис, 2001. – С.317, 351.

18 Цьольнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук. – Львів: Літопис, 2001. – С.351.

19 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці: Рута, 2004. – С.72.

20 Хрестоматія з історії держави і права України. – Том 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький; За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1997. – С.370.

21 Дністрянський С. Причинки до реформи приватного права в Австрії. – С.77.

22 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці: Рута, 2004. – С.282.

23 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці: Рута, 2004. – С.283.

24 Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - №3. – С.24.

25 Хрестоматія з історії держави і права України. – Том 2. Лютий 1917 р. – 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький; За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1997. – С.438.

26 Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А.С. Чайковський (кер.), О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс, В.В. Свистунов, Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.519.

27 Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - №3. – С.25.

28 Никифорак М.В. Історія державно-правових інститутів Буковини. Вип.1 (до 1918 р.). – Чернівці: Рута, 2003. –С.20.

29 Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – С.210.

30 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці: Рута, 2004. – С.20.

31 Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – С.210.

32 Лозинський М. Утвореннє українського коронного краю в Австрії. – Б.м., 1915. – С.6.

33 Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репринтне відтворення вид. 1913 р. – Київ: Радуга; Золоті ворота, 1992. – 524 с. – Вих. дані оригіналу: Київ: Друк. С.В. Кульженко, 1913. – С.474.

34 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці: Рута, 2004. – С.267.

35 Третяк А.М. Історія земельних відносин та землеустрою в Україні: Навчальний посібник. – К.: Аграрна наука, 2002. – С.99.

36 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці: Рута, 2004. – С.72.

37 Цивільне уложення Австрійської імперії мало своїми джерелами пандектне право та римське право, яке застосовувалось до введення в дію Уложення. Див. наприклад: ст.ст.472–494 Цивільного уложення Австрійської імперії 1811 р. // Общее гражданское уложеніе Австрійской имперіи 1811 г. – Спб., 1884. – С.140.

38 Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервітутів в України. – Дис. … к. ю. н. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – С.49.

39 Козьмук П.Ф., Козьмук А.П.Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. –Чернівці: Букрек, 2004. – С.76.

40 Козьмук П.Ф., Козьмук А.П.Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. –Чернівці: Букрек, 2004. – С.68-69.

41 Козьмук П.Ф., Козьмук А.П.Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. –Чернівці: Букрек, 2004. – С.69.

42 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці: Рута, 2004. – С.72-73.

43 Козьмук П.Ф., Козьмук А.П.Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. –Чернівці: Букрек, 2004. – С.72.

44 Козьмук П.Ф., Козьмук А.П.Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. –Чернівці: Букрек, 2004. – С.73-74.

45 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці: Рута, 2004. – С.106.

46 Прокопович Е. Кінець австрійського панування в Буковині / Пер. з нім. О. Матійчук, Н. Панчук. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. - С.59.

47 Нариси з історії Північної Буковини / Гриценко І.А. – К., 1980. – С.251.

48 Нариси з історії Північної Буковини / Гриценко І.А. – К., 1980. – С. 252.

49 Третяк А.М. Історія земельних відносин та землеустрою в Україні: Навчальний посібник. – К.: Аграрна наука, 2002. – С.100-102.

50 Хрестоматія з історії держави і права України. – Том 2. Лютий 1917 р. – 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький; За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1997. – С.446-447.

51 Історія міст і сіл України. Закарпатська область / Тронько П.Т. – Київ: УРЕ, 1969. – С.12.

52 Історія міст і сіл України. Закарпатська область / Тронько П.Т. – Київ: УРЕ, 1969. - С.15, 378.

53 Хрестоматія з історії держави і права України. – Том 2. Лютий 1917 р. – 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький; За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1997. – С.524-525.

54 Хрестоматія з історії держави і права України. – Том 2. Лютий 1917 р. – 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький; За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1997. – С.531.

55 Третяк А.М. Історія земельних відносин та землеустрою в Україні: Навчальний посібник. – К.: Аграрна наука, 2002. – С.115.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 324. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7