Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Суб'єкти наукових відкриттів
Автором відкриття може бути лише людина або група людей, як правило, ті, які займаються науковою діяльністю.

Авторство наукового відкриття, його авторський і державний пріоритет засвідчується дипломом. Автор чи автори відкриттів можуть заохочуватися одноразовою премією. Права на винагороду за використання наукового відкриття автори не мають. Але вони жуть наділятися певними правами і пільгами. Якщо відкриття зроЈ лено групою авторів, їм видається один диплом із зазначенням ус співавторів.

Пріоритет наукового відкриття визначається за датою, кол вперше було сформульоване наукове положення, заявлене як ви криття, або за датою оприлюднення зазначеного положення в ny лікаціях, або за датою доведення його іншим шляхом до відомі третіх осіб.

Наукові відкриття є науковою основою для створення вина-1 ходів, корисних моделей та інших науково-технічних досягнень.

Глава 39

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Поняття винаходу, корисної моделі і промислового зразка

1. Винахід, корисна модель і промисловий зразок — це основніоб'єкти права промислової власності, яка є результатом науково-технічної діяльності. У свою чергу діяльність є основною рушійноюсилою, яка рухає науково-технічний прогрес будь-якого суспільства. Рівень науково-технічного прогресу зумовлює відповідний рівень передусім виробництва та іншої доцільної суспільно корисноїдіяльності, Тому усі країни світу докладають можливих зусиль дляприскорення науково-технічного прогресу, без якого неможливийбудь-який інший, у тому числі соціально-економічний прогрес.

Рівень науково-технічної діяльності певною мірою зумовлює рівень соціально-економічного розвитку суспільства. Вищим рівнем науково-технічної творчості є винаходи, корисні моделі і промислові зразки та інші науково-технічні досягнення. У свою чергу рівень науково-технічної творчості зумовлюється рівнем наукової діяльності: чим вище наукова активність та її результати, тим успішніша науково-технічна творчість. Із самої назви цієї діяльності випливає, що це — сфера техніки і технологій.

2. Винаходи — це технічні рішення будь-яких проблем будь-якої галузі суспільно корисної діяльності, які є новими, мають винахідницький рівень і придатні для промислового використання.Об'єктами винаходу можуть бути продукт (пристрій, речовина,штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин тощо),спосіб; застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. Результатами винахідницької діяльності найчастіше є істотне удосконалення та створення нової техніки, новітехнології, нові матеріали, а також застосування відомого винаходуза новим призначенням.

Результат науково-технічної творчості визнається винаходом на підставі відповідної кваліфікації заявленої пропозиції уповноваженим державним органом у складі Міносвіти (Установою).

Для визнання заявленої пропозиції винаходом вона повинна мати світову новизну, тобто ніде в світі такого рішення ще не було. Новизна пропозиції перевіряється за всіма доступними джерелами Інформації. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, — до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (в тому числі й міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлений пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена вище.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід визнається промислово придатним, якщо його можна використати у промисловості або в будь-якій Іншій суспільно корисній діяльності.

Не визнаються винаходами: наукові відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; комп'ютерні програми; результати художнього конструювання; компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин тощо.

3. Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, якехарактеризується явно вираженими просторовими формами. Такаформа повинна характеризуватися не лише наявністю елементів ізв'язків між ними, а й формою виконання цих елементів, їх певнимвзаємним розташуванням. Якщо винахід містить сутність заявленоїпропозиції, то корисна модель — втілення цієї сутності в просторі.Корисна модель може стосуватися лише пристрою. Якщо порівнятикорисну модель з промисловим зразком, то неважко помітити, щопромисловий зразок є зовнішньою формою промислового виробу(пристрою). Корисна модель — це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними.

Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоздатності, тобто є новим і промислово придатним.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до подання заявки. На новизну корисної моделі також не впливає розкриття інформації про неї протягом 12 місяців до подання заявки до Установи.

Корисна модель визнається промислово придатною, якщо вона може бути використана в будь-якій галузі суспільно корисної діяльності.

4. Промисловий зразок — це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворенняпромисловим способом. Промисловий зразок відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий І промислово придатний. Він визнається новим, коли сукупність його суттєвих ознак не стала загальновідомою до подання заявки до Установи або, якщо заявленопріоритет — до дати її пріоритету. Крім того, в процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок,що надійшли до Установи. Розкриття інформації про промисловийзразок за 6 місяців до подання заявки не впливає на його новизну.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу, призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Правова охорона промислових зразків не поширюється на:

1) об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), гідротехнічні, помислові та інші стаціонарні споруди;

2) друковану продукцію як таку;

3) об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких абоподібних до них речовин тощо.

Правова охорона надається винаходам, корисним моделям, промисловим зразкам, що не суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 269. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия