Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Обов'язки суб'єктів інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки
1.Суб'єкти права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки несуть певні обов'язки щодо зазначених об'єктів, що випливають Із патенту.

Володілець патенту зобов'язаний сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Зазначені збори сплачуються відповідно до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

2. Володілець патенту зобов'язаний використовувати винаходи,корисні моделі і промислові зразки, патент на які належить Йому.Якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок (крім секретних) не використовуються або неповністю використовуються в Україні протягом 3 років, починаючи від дати публікації відомостейпро видачу патенту або від дати, коли використання зазначенихоб'єктів було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати будь-який із зазначених об'єктів,у разі відмови володільця від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка на умовах невиключної ліцензії.

Якщо володілець патенту не доведе, що факт невикористання винаходу, корисної моделі, промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка на умовах невиключної ліцензії з визначенням обсягу його використання, строку дії договору, розміру та порядку виплати винагороди володільцю патенту.

3. Володілець патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі володільцю пізніше виданого патенту, якщо винахід чи корисна модель призначені для досягнення іншої мети або мають значні техніко-економічні переваги і не можуть використовуватися без порушення прав володільця раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу чи корисної моделі володільцем пізніше виданого патенту. При цьому володілець раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу чи корисної моделі, шо охороняється пізніше виданим патентом.

 

4. Володілець патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок зобов'язаний терпіти обмеження своїх прав інтелектуальної власності, встановлених відповідно до чинного законодавства. Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного та надзвичайного стану Кабінет Міністрів України має право дозволитивикористання винаходу, корисної моделі, промислового зразкавизначеній ним особі без згоди володільця патенту на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

5. Володілець патенту на секретний винахід, корисну модель зобов'язаний не видавати дозвіл на їх використання. Він може видати ліцензію на їх використання тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу, корисної моделі від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти із володільцем патенту згоди щодо надання ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання секретного винаходу чи корисної моделі без згоди володільця патенту на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної

компенсації.

Спори щодо умов видачі ліцензії і виплати компенсації та її

розміру вирішуються в судовому порядку.

 

Глава 40

Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

1. Поняття інтегральної мікросхеми

1. Інтегральна мікросхема (ІМС) — мікроелектронний вирібкінцевої або проміжної форми, призначений для виконанняфункцій електронної схеми, елементи з'єднання якого неподільносформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовленняКомпонування (топографія) інтегральної мікросхеми визначаєтьсяяк зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричнерозміщення сукупності елементів ІМС та з'єднань між ними. Компонування ІМС визнається оригінальним, якщо воно не створеношляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії ІМС,має відмінності, що надають їй нових властивостей, та не буловідомим у галузі мікроелектроніки до дати подачі заявки до Установи або до дати його першого використання.

Топографія ІМС визнається оригінальною до того часу, поки не буде доведено протилежне. Топографія, яка містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подачі заявки до Установи, може бути визнана оригінальною лише в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимогам, що пред'являються до оригінальних ІМС. На визнання топографії ІМС оригінальною не впливає розкриття інформації про неї автором або особою, яка отримала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подачі до Установи заявки на реєстрацію цієї топографії ІМС не перевищує 2 років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати її розкриття та першого використання топографії ІМС покладається на заінтересовану особу. Не може бути визнана оригінальною та топографія ІМС, заявка на реєстрацію якої подана до Установи пізніше 2 років від дати її першого використання.

2. Особа, яка бажає зареєструвати топографію ІМС і має на цеправо, подає до Установи заявку на реєстрацію. Заявка нареєстрацію топографії ІМС може бути подана двома і більше особами. Установа видає заявнику свідоцтво у місячний строк післяреєстрації топографії ІМС. Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво, що надсилається тому заявникові,адреса якого з цією метою зазначена у заявці, а за відсутності такого зазначення — першому заявникові за списком вказаних у заявці заявників. Обсяг прав на топографію ІМС визначається зображенням топографії ІМС на матеріальному носії.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 723. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия