Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Та авторів промислових зразків
1. Відповідно до ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщобуло заявлено пріоритет — до дати пріоритету заявки, в інтересахсвоєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку до такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловоюпрактикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики,в яких було використано винахід, корисну модель, промисловийзразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання (ст.470).

З наведеної статті ЦК випливає:

1) суб'єктом права попереднього користування може бути будь-яка особа;

2) ця особа добросовісно використала винахід, корисну модельчи промисловий зразок до дати подання заявки на будь-який із цихоб'єктів або, якщо було заявлено пріоритет — до дати пріоритету;

3) це право належить також і особі, яка здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання;

4) право попереднього використання — це право на безоплатневикористання;

5) не право окремо від підприємства чи ділової практики, де воно діє, не може відчужуватися.

Не визнається порушенням прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок, що випливають Із патенту, їх використання:

1) в конструкції чи експлуатації транспортного засобу іноземноїдержави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зазначеніоб'єкти використовуються виключно для потреб даного засобу;

2) без комерційної мети;

3) з науковою метою або в порядку експерименту;

4) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо);

5) при разовому виготовленні ліків в аптеках за рецептами лікарів.3. Не визнається порушенням прав, що випливають із патенту,

введення в господарський обіг виготовленого з використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав Інтелектуальної власності.

Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, вважається придбаним без порушення права інтелектуальної власності, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг володільцем патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).

4. Не визнається порушенням прав інтелектуальної власності, що випливають із патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення володільця прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити володільцю прав кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються в судовому порядку.

5. Дострокове припинення майнових прав

інтелектуальної власності на винаходи,

корисні моделі, промислові зразки

1. Майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки можуть припинятися достроково.

Володілець патенту на зазначені об'єкти може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації про це в офіційному бюлетені Установи. При цьому не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, зареєстрованого в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.

2. Дострокове припинення чинності патенту може мати місце в разі несплати в установлений строк річного збору за підтримання його чинності. Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має бути надісланий до Установи до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Проте річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50%. При сплаті збору дія патенту відновлюється. Якщо збір не оплачено протягом цих 12 місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені Інформацію про припинення дії патенту.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів (ліцензіату), такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл (ліцензіа-ром), якщо інше не встановлено договором чи законом.

3. Чинність достроково припинених майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразокможе бути відновлено в порядку, встановленому законом, за заявкою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Патент на винахід, корисну модель і промисловий зразок може бути визнано недійсним у випадках:

1) невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі іпромислового зразка умовам патентоздатності;

2) наявності у формулі винаходу І корисної моделі ознак, якихне було у поданій заявці, щодо промислового зразка — наявності усукупності суттєвих ознак промислового зразка, яких не було у поданій заявці;

3) порушення вимог до порядку закордонного патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

4. Визнання патенту на винахід, корисну модель і промисловийзразок недійсним здійснюється тільки в судовому порядку. Про визнання патенту або його частини недійсними Установа повідомляє усвоєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від датипублікації відомостей про видачу патенту. Це означає, що всі пра-

вочини, шо були вчинені стосовно винаходів, корисних моделей і промислових зразків після публікації відомостей про видачу патенту на них, також вважаються такими, що не набрали чинності. Об'єкти права власності можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом. Винятки шодо обмеження такого вільного та безоплатного використання зазначених об'єктів можуть стосуватися об'єктів, визнаних в установленому порядку такими, що становлять державну таємницю (секретні винаходи, корисні моделі і промислові зразки),Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 228. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия