Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Зміст права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок
1. Суб'єктивні права на зазначені об'єкти також поділяються наособисті немайнові і майнові.

До особистих немайнових прав на винаходи, корисні моделі належать право авторства та право на присвоєння винаходу чи корисній моделі свого імені. Закон не містить перешкод для присвоєння цим об'єктам спеціальної назви.

До особистих немайнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки належить ще низка інших зазначених прав.

2. Основними є майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. ЦК не визнає правовласності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, а лишеправо інтелектуальної власності, не розкриваючи цього поняття.Відповідно до Конституції названі суб'єкти мають право володіти,користуватися і розпоряджатися зазначеними об'єктами. Проте ЦКподіляє майнові права винахідників і авторів промислових зразківна просто майнові права інтелектуальної власності і виключні майнові права інтелектуальної власності.

3. Майновими правами визнаються право на використання винаходу, корисної моделі і промислового зразка та інші майновіправа інтелектуальної власності, встановлені законом.

Винахідники та автори промислових зразків мають право використовувати свої винаходи, корисні моделі і промислові зразки на свій розсуд, але щоб таке використання не завдавало шкоди інтересам інших осіб.

Використання винаходу, корисної моделі і промислового зразка може здійснюватися будь-яким способом, прямо не забороненим законом. Якщо будь-який із зазначених об'єктів належить кільком особам, то право використання визначається угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний спІвволодІлець патенту може використовувати винахід, корисну модель і промисловий зразок на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання цих об'єктів та передавати право інтелектуальної власності на ці ж об'єкти іншій особі без згоди інших співволодільців патенту.

Винахідники і автори промислових зразків мають право на винагороду за використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Розмір винагороди, порядок її обчислення, строки та порядок виплати визначаються угодою між сторонами.

До майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки належить право відчужувати зазначені об'єкти. Винаходи, корисні моделі і промислові зразки є товаром і перебувають у вільному цивільному обігу. Стосовно них можна вчиняти будь-які цивільні правочини.

4. До виключних прав інтелектуальної власності на винаходи,корисні моделі і промислові зразки ЦК відносить:

1) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензію) іншим особам;

2) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Використання винаходу, корисної моделі і промислового зразка іншими особами можливе лише на підставі договору з патенто-володільцем (ліцензійного договору). За ліцензійним договором володілець патенту (ліцензіар) передає виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка іншій особі (ліиензіату), яка бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію.

Право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі і промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, ЦК також проголошено виключним. Відповідно до чинного законодавства України про інтелектуальну власність патент надає право його володільцю забороняти іншим особам використовувати винахід, корисну модель І промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається законодавством порушенням прав, що надаються патентом.

Перешкоджати неправомірному використанню винаходів, корисних моделей і промислових зразків володільці патентів можуть лише правомірними способами.

5. Особисті немайнові права Інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки належать лише винахідникам та авторам промислових зразків. У передбачених законом випадках вони можуть належати й іншим особам.

Майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки належать тільки володільцям патентів на зазначені об'єкти, якщо інше не встановлено договором чи законом.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 239. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия