Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ЛЕКЦІЯ 5.1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ
ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Мета: розкрити особливості управління вищими навчальними закладами.

Ключові поняття: управління, керівник вищого навчального закладу, наглядова рада, робочі та дорадчі органи, керівник факультету, відділення вчені ради, органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах, студентське самоврядування.

План

1. Управління як процес.

2. Сутність і зміст управлінської діяльності

3. Особливості управління вищим навчальним закладом.

4. Керівництво вищим навчальним закладом.

5. Основні вимоги до планування роботи ВНЗ. Перспективне планування роботи ВНЗ. Річний план роботи. Індивідуальне планування викладачів. Планування кураторів.

Завдання для самостійної роботи студентів – 1 година

Після аналізу матеріалів лекції дайте відповіді на запитання:

· У чому полягає сутність управління як процесу?

· Охарактеризуйте основні принципи теорії управління та основні підходи в управлінні.

· У чому полягає сутність культури управління?

· Що Ви розумієте під культурою організації процесу управління?

· Розмежуйте компетенції вченої ради вищого навчального закладу та факультету.

ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

СЕМІНАР 5.1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ

ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Питання для обговорення

1. Основні складові елементи процесу управління науковою та навчально-виховною роботою у ВНЗ.

2. Основні обов’язки управлінського персоналу.

3. Інформаційне забезпечення управління ВНЗ.

4. Оптимізація соціально-психологічного мікроклімату у трудовому колективі.

5. Технологія освітнього менеджменту, технології стратегічного розвитку вищого навчального закладу, технології створення іміджу ВНЗ.

6. Фінансово-господарська діяльність ВНЗ.

7. Класифікація типових помилок в управлінській діяльності керівника.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів (на вибір три завдання) – 4 години

1. Попрацюйте з довідниковою літературою і дайте визначення поняттям: управління якістю освіти, управління інноваціями в освіті, управління освітою.

2. Підготуйте кросворд, який містив би поняття, що розглядаються в темі.

3. Підберіть висловлювання відомих людей, що стосуються теми.

4.Підготуйте комп’ютерну презентацію виступу на семінарі.

5. Укладіть рекомендації щодо ведення документації вищого навчального закладу (оформлення розпорядження, наказу, звіту, договору про співпрацю тощо).

5. Підготуйте проект вищого навчального закладу майбутнього.

Рекомендована література (основна):

1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

2. Москаленко А. М. Педагогіка вищої школи. Завдання для контролю та самоконтролю / [ для студентів магістратури ] А. М. Москаленко. – Мелітополь : Вид-во «Мелітополь», 2010. – 26 с.

3. Москаленко А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій : навчальний посібник / А. М. Москаленко. – Мелітополь : Вид-во «Мелітополь», 2010. – 184 с.

4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ Ортинський В. Л. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

5. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.] / Туркот Т. І. – К.: Кондор, 2011. 628с.

Рекомендована література (додаткова):

1. Білий Л. Г. Організаційно-педагогічні основи управління вищим навчальним закладом недержавної форми власності: дис....канд.. пед.. наук: 13.00.01 / Л. Г. Білий / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Хмельницький, 2007. – 242 с.

2. Скороходов В. А. Менеджмент вищої школи. Навч. посібник. – Миколаїв: Вид-во ПСУ КСУ, вид-во ПП "Гінку Г. Р.", 2003. – 356 с.

3. Щекин Г. В. Как ефективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: Науч.-практ. пособие. – К.: МАУП. 1999. – 400 с.

4. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

5. Харківська А. А. Теоретичні і методичні засади управління інноваційним розвитком вищого навчального педагогічного закладу: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Алла Анатоліївна Харківська. – Луганськ, 2012. – 399 с.

 

Зразок модульної контрольної роботи

Модульна контрольна робота складається з двох частин: перша частина – теоретичне опитування матеріалу (5 завдань), друга частина – тестове опитування (35 тестових завдань).Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 406. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия