Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахунок кутових швів. Геометричні характеристики швів


Кутові шви роблять у кутах, утворених гранями з'єднуваних елементів. Вони працюють в умовах складного напруженого стану (розтяг, стиск, згин, зріз). Але незалежно від фактичної роботи всі кутові шви умовно розраховуються тільки на зріз, так як основною деформацією в них є зсув.

Розрахунок ведуть по двом розрахунковим перерізам:

1) по металу шва (МШ) – площина зрізу проходить по металу шва;

2)
по металу межі сплавлення (ММС) - площина зрізу проходить по металу межі сплавлення.


Покажемо площину зрізу шва, по якій відбувається руйнування шва.

Площина зрізу шва є прямокутник з розмірами:

Залежно від розрахункового перерізу площа шва рівна:


Awf= bfkf lw (по МШ);

Awz= bzkf lw (по ММС),

де індекс “f” означає, що характеристика відноситься до перерізу по МШ (крім kf – однаково для обох перерізів);

“z” – до перерізу по ММС,

b - коефіцієнт глибини проплавлення шва, залежить від виду зварювання і встановлюється за СНиП;


kf – катет кутового шва рівний катету вписаного прямокутного рівнобедреного трикутника;

b · kf – товщина кутового шва;

lw – розрахункова довжина шва, яку приймають меншою від дійсної довжини на 10 мм за рахунок непроварювання та кратеру на кінцях шва.

Розглянемо розрахунок кутових швів при різних напружених станах.


Розрахунок кутових швів на осьову силу.

Умова міцності кутового шва:

N N

по МШ twf = ¾ = ¾¾¾ £ Rwf gwf gc ;

Awf bf kf lw

 

N N

по МMC twz = ¾ = ¾¾¾ £ Rwz gwz gc ;

Awz bzkf lw

де Rwf – розрахунковий опір кутового шва зрізу по МШ (табл.56 СНиП); залежить від типу електрода або марки зварювального дроту;

Rwz – розрахунковий опір кутового шва зрізу по ММС

Rwz =0,45Run ;

Run – межа міцності сталі з'єднуваних елементів;

gwf , gwz – коефіцієнти умов роботи шва (за СНиП);

gс – коефіцієнт умов роботи з'єднання (за СНиП);

lw – розрахункова довжина шва; в даному випадку lw = 2(а-10 мм).

Кутовий шов характеризується катетом kf та розрахунковою довжиною lw. Задача розрахунку полягає в обчисленні цих значень. Задаючись катетом kf в межах kf,min £ kf £ kf,max, можна визначити необхідну розрахункову довжину:

N

lw = ¾¾¾¾¾¾¾ - по МШ ;

bf kf Rwf gwf gc

 

N

lw = ¾¾¾¾¾¾¾ - по ММС .

bz kf Rwz gwz gc

В результаті приймається більше значення lw.

Якщо відома розрахункова довжина, то можна визначити необхідний катет:

N

kf = ¾¾¾¾¾¾¾ - по МШ ;

bf lw Rwf gwf gc

N

kf = ¾¾¾¾¾¾¾ - по ММС .

bz lw Rwz gwz gc

В результаті приймається більше значення kf.

Практично дозволяється обмежуватися розрахунком швів лише по одному менш міцному перерізу (або по МШ, або по ММС). Для цього попередньо необхідно знайти добуток:

Rwf · bf i Rwz·bz .

Якщо Rwf bf < Rwz bz – розрахунок дозволяється виконувати тільки по МШ.

Якщо Rwz bz < Rwf bf – по ММС.


В інженерних розрахунках часто зустрічаються випадки прикріплення несиметричних профілів, наприклад кутиків до фасонки.

Прикріплення асиметричних профілів до фасонки повинно забезпечити співпадання рівнодіючої зусиль, що передаються швами, з нейтральною віссю профілів.

Для кутика площі перерізів швів біля обушка та біля пера повинні розподілятися обернено пропорційно відстаням від цих швів до осі кутика. Оскільки обушок знаходиться на меншій відстані від осі кутика, ніж перо, то площа перерізу шва біля обушка повинна бути більшою, ніж біля пера.

Таким чином, якщо в стержні з двох кутиків діє зусилля N, то шов біля обушка одного кутика сприймає зусилля Nc=Lс·N/2, а шов біля пера Nt=Lt·N/2,

де Lс i Lt – коефіцієнти перерозподілу зусилля відповідно на шов біля обушка та шов біля пера;

індекс “с” означає належність характеристик до шва біля обушка, а “t” – до шва біля пера.

b-z0 z0

Lc= ¾¾ ; Lt= ¾ .

b b

Враховуючи, що ці відношення для сортаментних кутиків практично постійні, можна прийняти:


- Lc= 0,7; Lt=0,3 (рівнобокі кутики);

 

- Lc=0,68; Lt=0,32 (нерівнобокі кутики, приєднані більшими полицями);

 

- Lc=0,75; Lt=0,25 (нерівнобокі кутики, приєднані меншими полицями).Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 1831. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия