Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Класифікація


Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1673Задание. Составить программу подсчёта в одномерном массиве В из n элементов суммы отрицательных и произведения положительных элементов массива.

 

Решение. 1.Блок-схема решения задачи приведена на рисунке.

 

Рисунок 4.1

 

 
 

 

 


Да

 

2.Текст программы.

 

var b:array [1..20] of integer;

i,n,S,P:integer;

begin

write('введите n=');

readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('введите b[',i,']=');readln(b[i]);

end;

S:=0;

P:=1;

for i:=1 to n do

if b[i]>0 then P:=P*b[i]

else S:=S+b[i];

writeln(‘ исходный массив b');

for i:=1 to n do

write(b[i]:5);

writeln;

writeln('Сумма S=',s,' Произведение P=',P);

readln;

end.

 

3.Результат выполнения контрольного примера.

 

исходный массив b

0 -6 -2 67 4 2

Сумма S=-8 Произведение P=536

 


Задания к лабораторной работе № 5

Тема: Двумерные массивы

Варианты заданий

Вариант № 1

Задан двумерный массив С из 4-х строк и 4-х столбцов (квадратная матрица). Составить программу подсчёта суммы всех отрицательных элементов и суммы элементов по главной диагонали.

 

Вариант № 2

Задан двумерный массив Y из 7-и строк и 3-х столбцов. Составить программу подсчёта суммы произведений элементов строк.

Вариант № 3

Задан двумерный массив А из 5-и строк и 2-х столбцов. Составить программу, которая формирует одномерный массив В, каждый элемент которого есть произведение элементов массива А в строке.

Вариант № 4

Задан двумерный массив В из 4-х строк и 4-х столбцов. Составить программу, которая организует двумерный массив, элементы главной диагонали которого равны соответствующим элементам исходного массива, а остальные элементы равны нулю.

Вариант № 5

Задан двумерный массив А из 2-х строк и 7-и столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть сумма элементов исходного в столбце.

Вариант № 6

Задан двумерный массив Y из 5-и строк и 5-и столбцов. Составить программу подсчёта суммы всех положительных элементов и суммы элементов по главной диагонали.

Вариант № 7

Задан двумерный массив А из 4-х строк и 4-х столбцов. Составить программу, которая подсчитывает произведение элементов массива, лежащих вне главной диагонали.

Вариант № 8

Задан двумерный массив С из 6-и строк и 6-и столбцов. Составить программу, которая подсчитывает сумму всех элементов массива. Затем организовать формирование нового массива С, в котором элементы, лежащие на главной диагонали, равны 1, а остальные элементы равны соответствующим элементам исходного массива С.

Вариант № 9

Задан двумерный массив Y из 7-и строк и 3-х столбцов. Составить программу, которая вычисляет значение суммы произведений элементов строк

Вариант № 10

Задан двумерный массив В из 4-х строк и 5-и столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть сумма элементов в столбце. Вычислить произведение элементов полученного массива.

Вариант № 11

Задан двумерный массив А из 5-и строк и 4-х столбцов. Составить программу, которая вычисляет значение произведения сумм строк.

Вариант № 12

Задан двумерный массив Y из 4-х строк и 4-х столбцов. Составить программу, которая вычисляет S – сумму элементов побочной диагонали и значение суммы всех элементов массива

Вариант № 13

Задан двумерный массив С из 6-и строк и 3-х столбцов. Составить программу, которая подсчитывает сумму всех элементов массива. Затем организовать формирование нового массива С, в котором элементы, лежащие не на главной диагонали, равны 1, а остальные элементы равны соответствующим элементам исходного массива С Вычислить произведение всех элементов нового массива.

Вариант № 14

Задан двумерный массив А из 6-и строк и 3-х столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть произведение элементов массива А в каждой строке. Затем вычислить сумму элементов полученного одномерного массива.

Вариант № 15

Задан двумерный массив C из 3-х строк и 5-и столбцов. Составить программу, которая вычисляет произведение всех элементов массива. Затем организовать новый массив С, в котором значения элементов, лежащих на главной диагонали, равны 1, а остальные элементы равны квадрату соответствующих элементов исходного массива С.

Вариант № 16

Задан двумерный массив В из 4-х строк и 5-и столбцов. Составить программу, которая вычисляет сумму всех элементов массива.

Затем организовать новый массив В, в котором заменить отрицательные элементы исходного массива на 1, а значения остальных элементов оставить без изменения. Подсчитать количество замен.

Вариант № 17

Задан двумерный массив А из 8-и строк и 3-х столбцов. Составить программу, которая подсчитывает общее число неотрицательных элементов в массиве. Затем организовать формирование нового массива В, в котором значения элементов исходного массива заменить на противоположные по знаку.

Вариант № 18

Задан двумерный массив В из 6-и строк и 3-х столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив С, элементы которого равны количеству положительных элементов в строке исходного массива В.

Вариант № 19

Задан двумерный массив D из 5-и строк и 5-и столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, элементы которого равны элементам массива D , лежащим на побочной диагонали, а затем вычисляет сумму элементов полученного одномерного массива.

Вариант № 20

Задан двумерный массив В из 4-х строк и 5-и столбцов. Составить программу, которая подсчитывает количество положительных, отрицательных и нулевых элементов в массиве В и организует одномерный массив из полученных значений.

Вариант № 21

Задан двумерный массив А из 3-х строк и 5-и столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть количество положительных элементов исходного массива в столбце. Вычислить произведение элементов полученного массива.

Вариант № 22

Задан двумерный массив С из 2-х строк и 4-х столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть количество отрицательных элементов исходного массива в строке. Вычислить сумму элементов полученного массива.

Вариант № 23

Задан двумерный массив В из 4-х строк и 4-х столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть количество отрицательных элементов исходного массива в столбце. Вычислить сумму элементов полученного массива.

Вариант № 24

Задан двумерный массив В из 4-х строк и 4-х столбцов. Составить программу, которая организует двумерный массив, одна строка которого содержит количество ненулевых элементов исходного массива в столбце, а вторая – количество нулевых. Организовать проверку правильности формирования массива путём вычисления суммы элементов полученного массива.

Вариант № 25

Задан двумерный массив D из 5-и строк и 5- столбцов. Составить программу, которая организует новый массив B путём деления всех элементов заданной матрицы на элемент, наибольший по абсолютной величине.

Вариант № 26

Задан двумерный массив А из 3-х строк и 5-и столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть наибольший элемент среди элементов в строке исходного массива.

Вариант № 27

Задан двумерный массив X из 3-х строк и 7-и столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть наименьший по абсолютной величине элемент среди элементов в столбце исходного массива.

Вариант № 28

Задан двумерный массив А из 3-х строк и 5-и столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть наибольший элемент среди элементов в столбце исходного массива.

 

Вариант № 29

Задан двумерный массив X из 3-х строк и 7-и столбцов. Составить программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть наименьший по абсолютной величине элемент среди элементов в строке исходного массива.

Вариант № 30

Задан двумерный массив A из 6-и строк и 6-и столбцов и одномерный массив Y из 6 строк. Составить программу, которая подсчитывает количество элементов, больших 1, а затем вычисляет произведение всех элементов массива.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 20. Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина | Тема 21. Гарантії прав і свобод людини і громадянина
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | <== 20 ==> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.302 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.303 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7