Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Штатна структура
Штатна структура визначає кількісно-професійний склад персоналу, розмір оплати праці і фонд заробітної плати працівників. Разом зі штатним розкладом складаються такі документи:

- фонд заробітної плати

- розрахунок чисельності персоналу

- штатний розклад підприємства

Вихідними даними для цього є:

- планові обсяги виробництва

- нормативи чисельності і заробітної плати

- схема організаційної структури управління

- типові штатні розклади

Розрахунок фонду заробітної плати дозволяє обгрунтувати витрати по заробітній платі як в абсолютній величині, так і у вигляді питомої ваги у вартості продукції. Розрахунок фонду заробітної плати проводиться за формулою:

Фзп = Нзп х Оп / 100 (грн)

Де: Фзп – фонд заробітної плати працівників, грн.

Нзп – норматив фонду заробіної плати у % до вартості продукції (робіт, послуг)

Оп – плановий обсяг випуску продукції, грн.

Важливе значення має точність нормативу заробітної плати у вартості продукції на який великий вплив має галузь народного господарства, тип виробництва і інші фактори. Рекомендують нижній і верхній кордон нормативів заробтної плати (в%) для різних типів підприємств в обсязі товарної продукції (виручки):

- промислові підприємства – 15-30

- будівельні підприємства – 20-35

- комерційні підприємства – 25-40

- заклади освіти – 30-50

- науково-консалтингові фірми – 40-60

Розрахунок чисельності персоналу проводиться длґ визначення загальної чисельності працівників підприємства згідно з галузевими нормативами чисельності працівників на 1 млн.грн. продукції залежно від обсягу її випуску:

Чп = Нп х Оп

Де: Чп – загальна чисельність працівників, чол.

Нп – норматив чисельності працівників на 1 млн.грн. продукції, чол..млн.грн

Оп – обсяг випуску продукції (виручка), млн.грн.

Чисельність управлінського персоналу розраховується за аналогічною формулою.

Розрахункові значення чисельності і фонду заробітної плати підприємства необхідно розділити між апаратом управління і виробничими підрозділами за допомогою коефіцієнта централізації:

Чуп = Кц х Чп

Фуп = Кц х Фзп

Наприклад:Планова виручка будівельного підприємства – 2000 млн.грн. Норматив фонду заробітної плати – 27%, коефіціент централізації – 0,3.

Фзп = 27 х 2000\ 100 = 540 млн.грн

Фуп = 0,3 х 540 = 162 млн.грн

 

Штатний розклад підприємства визначає склад структурних підрозділів, перелік посад працівників, місячні посадові оклади і персональні надбавки, а також загальну чисельність і фонд заробітної плати по апарату управління підприємством (табл.5.)

Таблиця 5. Штатний розклад підприємства

  Назва підрозділів і посад Кіль-кість штат-них оди-ниць Місяч-ний посадо-вий оклад, грн. Персо-нальна надбав-ка, грн. Ітого зарпла-та, грн. Номер і дата наказу
1. Керівництво підприємства
Директор підприємства - №1, від 03.01.97.
Заступник директора по виробництву №1, від 03.01.97
Заступник директора по комерції №1, від 03.01.97
  Ітого:  
2. Спеціалісти при керівництві
Секретар-референт №2, від 03.01.97
Юрисконсульт-кадровик №2, від 03.01.97
  Ітого:  
3. Виробничо-технічний відділ
Начальник відділу №3, від 03.01.97
Економіст по плануванню №3, від 03.01.97
Програміст-оператор - №3, від 03.01.97
Інженер-диспетчер - №3, від 03.01.97
Інженер по новій техниці і якості №3, від 03.01.97
  Ітого:  
  Всього по підприємству  
  В розрахунку на 1 працівника  

 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 431. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия