Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Правопис префіксів


Завдання 1.Від поданих слів за допомогою префіксів утворіть нові слова і складіть з ними речення.

Відкинути, розкласти, розробити, прийти, віднести, доїхати, заклеїти, відчинити.

Завдання 2.Поясніть правопис префіксів наведених слів.

Підвести, підпалити, зшити, прикраса, премудрий, розпечений, підбігти, перелити, відкинути, підкласти, переробка, пречудовий, міжрайонний, міжгалузевий, викласти, вибити, принести, придбати, прибрати, зчесати, збити, сформувати, скинути, бездушний, безбережний, розквіт, розпитати, станцювати, схитрити, прибережний.

Завдання 3.На місці крапок поставте потрібні префікси.

...буття, ...погано, ...гір’я, ...пліччя, ...континентальний, ...обласний, ...республіканський, ...брати, ...звище, ...царів’я, ...крите, ...журно, ...ходити, ...люддя, ...глядатися, ...рва, ...копати, ...садибний, ...м’яти, ...сушити, ...варити, ...палити, ...смужжя, ...’єднати, ...клітинний, ...доріжжя.

Завдання 4.В якій з шести наведених груп в усіх словах треба використати префікс з-?

а) ...шити, ...питати, ...робити; б) ...фокусувати, ...їздити, ...бити; в) ...хотіти, ...фотографувати, ...точити; г) ...бігати, ...ганяти, ...радіти, ґ) ...ганьбити, ...міряти, ...корегувати; д) ...ходити, ...бороти, ...мостити.

Завдання 5.Запишіть слова в дві колонки: в першу – з префіксом пре-, у другу – з префіксом при-, поясніть значення слів.

І. Пр...дбати, пр...азовський, пр...дорогий, пр...блудитися, пр...вабити, пр...спокійний, пр...гнічувати, пр...високий, пр...завзятий, пр...гортати, пр...славний, пр...губити, пр...судити, пр...глибокий, пр...дорожний.

ІІ. Пр...глупий, пр...глушити, пр...добрити, пр...добрий, пр...тихий, пр...тихнути, пр...меншити, пр...малий, пр...мудрий, пр...крутити, пр...хороший, пр...хорошити.

Завдання 6.Запишіть слова у дві колонки: в першу – з префіксом з-, у другу – з префіксом с-,сформулюйте правила написання префікса.

З(с)цементувати, з(с)коротити, з(с)пушувати, с(з)прямувати, з(с)міцнити, с(з)писувати, з(с)формувати, з(с)чепити, з(с)класти, з(с)туляти, з(с)шерхнути, з(с)киснути, з(с)чорніти, з(с)хилити, з(с)чавити, з(с)сушити, з(с)сунути, з(с)кликати.

Завдання 7. Запишіть слова в дві колонки: в першу – з префіксами з-, с-,у другу – з буквами з, с, що починають корінь, сформулюйте правописні правила.

Спілка, зрубати, звіт, снігур, збіжжя, збігати, сталь, звання, звинуватити, згодний, згоріти, смуток, зграя, згусток, здобний, здобич.

Завдання 8.Диктант-переклад.

Сберегать, сбиваться, сбоку, сбор, сдавать, сгореть, стареть, сжать, безвольный, безграмотный, безлюдный, бессильный, разбить, развести, развеять, расшить, прибрежный, прибить, пригладить, пребогатый, преглубокий, премилый, прехитрый.

Завдання 9.Перепишіть слова, зробіть їх морфемний аналіз. З’ясуйте правопис префікса.

Збаламутити, збентежити, збігати, звеліти, звільнення, зв’язок, згорати, згрубілий, здружитися, зів’янути, зідрати, зізнання, зіткнутися, зліпок, зменшення, змокнути, знервований, сказати, сказитись, скаламутити, скам’яніти, скип’ятити, склеювати, списати, спитати, спричинити, спроектований, зрощувальний, зсихати, зіскребти, зсохнути, створення, стверджувати, стикати, сторгуватися, зсув, сховище, сходити, сформулювати, зцілення, зшити, зіщулитися.

Завдання 10.До поданих слів допишіть префікс з-або його варіант зі-та с-і розмістіть утворені слова відповідно в трьох колонках.

Цементувати, формувати, шерхнути, киснути, ткати, толочити, ткнутися, тиснути, сушити, ставити, сунути, пхнути, пізнати, псувати, кликати, в’янути, чорніти, гнути, хилити, юрбитися, чавити.

Для самоконтролю: слів у кожній колонці має бути порівну.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1431. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия