Студопедия — Завдання 11.На місці крапок вставте з (зі)або с
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 11.На місці крапок вставте з (зі)або с


Бе...порадний, бе...болісний, бе...карний, бе...культурний,...кріпити,...бити,...шкребти,...хилити,...орати,...шити, ро...саджувати,...сохнути,...хвалити, бе...посередній,...формувати,...казати, бе...силля,...чинити, ро...клад,...творити, бе...коштовний, бе...зубий, ро...зявив, бе...крає,...рвати,...жати,...гріти.

Завдання 12. Розгляньте наведені слова з префіксами при-, пре-, прі-. Слова з префіксом при- розділіть на кілька груп залежно від значення:

1. Розташування біля чогось.

2. Неповна дія.

3. Доповнення.

4. Приєднання.

5. Завершеність дії.

Прірва, прізвище, прізвисько.

Предобрий, презавзятий, презлий, пребагатий, презирливий, презирство, преосвященний, преподобний, престол.

Прибігти, прибудувати, прикрутити, приборкати, пришвидшити, привалити, пригоріти, приземлення, прийдешній, приказка, Прикарпаття, прилавок, присмерки, пригірок, приярок, прибережний, прикордонний, прибрехати, привчити, прикручувати, прикусити, привідкрити.

Завдання 13. Переписуючи слова, замість крапок поставте букви е, и чи і; обґрунтуйте написання.

Пр...будова, пр...мостити, пр...д’явити, пр...двіковічний, пр...купити, п...р...сіяти, пр...звище, пр...святити, п...р...оформити, пр...з...млитися, пр...л...тіти, пр...щ...пити, пр...пл...сти, пр...б...режний, пр...добрий, пр...в’ялий, пр..гв..нтити, пр...нагідний, пр...дтеча, пр...зирство, пр...пекти.

Завдання 14. Вставте з або с. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою з; 2) зі вставленою буквою с.

Ро..пис, вро..сип,...кат,...цементувати, ро...чин,...формувати,...тискач,...чепити, ро...кис,...прожогу,...пад, бе...крилість,...ковзко,...сох, ро...сунув,...горнути,...хов, ро...сіл,...шити, не...проста, ро...тин, бе...платно.

Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Й. В. Гете.

Завдання 15. Чому в слові “вітчизна” на початку пишеться віт-, а в слові “відчинити” – від-? У слові “ростити” – рос-, а в слові “розтяти” – роз-?

Завдання 16. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви.

а) 1. А за Дніпром очі тонуть в бе(з, с)країй далечі (І. Нечуй-Левицький). 2. Вечір в срібній млі ро(з, с)танув, ніч (з, с)пустилася на землю (О. Олесь). 3. За річкою у тремтливому мареві ро(з, с)тилався рідний край (О. Гончар). 4. Час ві(д, т)ступає бе(з, с)ило перед вулканічним клекотом високих дум (П. Загребельний). 5. Бе(з, с)мертний той, хто все своє життя за долю людства голос піднімає (М. Бажан). 6. Привіт кораблю, що вниз по Дніпру о(д, т)пливає на Канів.

б) 1. Хмарка пливе кучерява, тихо, як сон ро(з, с)тає (В. Сосюра). 2. Я для пісні вікно ро(з, с)чинив, щоб вона залила мою душу весною (В. Сосюра). 3. Мені те кохання бе(з, с)крає ро(з, с)шарпало серце давно (Л. Українка). 4. Не о(д, т)цвіте моє кохання, а буде в серці до сконання (В. Самійленко). 5. Порвалася не(з, с)кінчé нна розмова (Л. Українка). 6. Поезія – це завжди неповторність, якийсь бе(з, с)мертний дотик до душі (Л. Костенко). 7. Вершники по(з, с)какували з коней і перестали стріляти (Ю. Яновський). 8. Епоха лиш того пр(е, и)горне, хто з епохою живе (П. Тичина). 9. Пр(е, и)ходь, героїчне! Пр(е, и)красне, явись (П. Тичина).

Завдання 17. Замість крапок вставте пропущені букви е, и чи і. Поясніть вживання префіксів. З виділеними словами складіть і запишіть речення.

Пр...берегти, пр...славний, пр...зводити, пр..парувати, пр...своїти, пр...буток, пр...мовляти, пр...м’єр, пр...варений, пр...зидент, пр...бій, пр...крашати, пр...злий, пр...морозити, пр...відкрити, пр...боркати, пр...берегти, пр...бережний, пр...бігти, пр...мудрий.

Завдання 18. Від кожного з поданих дієслів утворіть слова з різними префіксами.

Пекти, кинути, класти, йти, шкрябати, м’яти, бути, їхати, крутити, фотографуватися, гнути, писати, ділити, шкодувати.

Завдання 19. Запишіть слова у дві колонки: в першу – з префіксами з-, с-; у другу – з буквами з, с, що розпочинають корінь. Сформулюйте правила правопису.

Спілка, зрубати, звіт, снігур, збіжжя, збігати, сталь, звання, звинуватити, згодний, ставок, згоріти, струмок, зграя, згусток, здобич, зсунути, зцілити, світити, слово, степ.

Завдання 20. Випишіть із словників по 3 – 4 слова із префіксами за-, най-, анти-, архі-, ірра-, контр-, ультра-, супер- і поясніть їх правопис.

Завдання 21. Диктант-переклад.

Сберегать коллекции, сморщиться от боли, ссыпать зерно, исцелить от болезни, сцедить отвар, съë мка фильма, сколотить ящик, списать текст, сформулировать правило, взволнованный рассказ, созвать собрание, сокращать изложение, рассматривать картину, разыскивать друга, разъехаться в разные стороны, размять пальцы, бесхарактерный человек, создавать кружок.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1096. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия