Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Подвоєння та подовження приголосних


Завдання 1.Від поданих слів утворіть нові, в яких відбувалося б подвоєння літер. Складіть з ними речення.

Мить, молодь, корінь, клітина, зелень, заповідь, благати, стіна, закон, день, година.

Завдання 2.Перекладіть подані російською мовою слова українською. Порівняйте написання слів в обох мовах. Складіть із цими словами речення.

Воссоединение, соломенный, массаж, знания, рассчитывать, жужжать, бассейн, уверенность, бездорожье, оттепель, оттенок, иллюстрация, кроссворд, священный, нежданный, кассир, бесследный, безделье, побережье, обочина, беззаветный, Полесье, Прикарпатье.

Завдання 3.В якій з шести наведених груп в усіх словах не відбувається подвоєння приголосних?

а) об...ити, роз...ява, зав...ишки; б) от...оді, от...ут, от...ак, в) страйк...ом, військ...омат, юн...ат; г) безвин...ий, вікон...иця, причин...ий; ґ) туман...ість; ден...ий, кін...ий; д) виніс...я, розріс...я, закон...о.

Завдання 4.В якій з шести наведених груп в усіх словах не пишеться -нн-?

а) Га́н...ин, здійсне́н…ий, блаже́н…ий; б) невблага́н…ий, числе́н...ий, недозволе́н…ий; в) недоторка́н…ий, благослове́н…ий, пече́н…ий; г) нескі́нчен...ий, шале́н...ий, свяще́н...ик; ґ) огне́н…ий, незрівня́н…ий, непримире́н…ий; д) стара́н…о, свяще́н…ий, нескінче́н…ий.

Завдання 5.В якій з шести наведених груп в усіх словах не пишеться дві літери?

а) сторіч..., стат...ей, знаряд...ь; б) нал...ю, збіж...я, колос...я, в) знан...я, пригорщ...ю, гіл...ястий; г) почут...ів, суд...ям, ріл...ею; ґ) молод...ю, розкіш...ю, подорож...ю; д) попідтин...ю, навман...я, спросон...я.

Завдання 6.В якій з шести наведених груп в усіх іменниках у формі орудного відмінка однини немає подовження?

а) загибел...ю, мід...ю, віс...ю; б) радіст...ю, волосін...ю, галуз...ю; в) міц...ю, сіл...ю, доповід...ю; г) далечін...ю, матір...ю, тін...ю; ґ) віст...ю, кіновар...ю, нехворощ...ю; д) кров...ю, відповід...ю, област...ю.

Завдання 7.Поясніть подвоєння приголосних у наведених словах:

Беззахисний, віддаль, роззброєння, беззвучний, ззаду, оббігти;

Стінний, осінній, пінний, письменник, віконний;

Нісся, розрісся, трясся, винісся;

Незліченний, здоровенний, несказанний, невблаганний, священний, старанність, здійсненність (шалений, навіжений, сказаний, священик, жаданий, нескі́нчений);

Знання, гілля, суддя, роздоріжжя, стаття;

Міддю, сталлю, ніччю, зеленню, (Керчю, радістю, совістю, любов’ю, кров’ю, матір’ю);

Навчання, спросоння, зрання;

Ллю, ллєш, ллється, наллю, наллєш, виллю;

Юннат, військкомат.

Завдання 8.Подвоєння чи подовження ми маємо у наведених прикладах? Як пояснити це явище?

Суддя, стаття, рілля, Ілля, судді, статті; знаряддя, галуззя, мотуззя, волосся, колосся, знання, відкриття, дослідження, ходіння, обличчя, сторіччя, узбіччя, затишшя, піддашшя; миттю, маззю, ніччю, піччю, сіллю, міллю, повінню, подорожжю; зрання, спросоння, навмання, попідтинню.

Завдання 9.Перепишіть, заміть крапок вставляючи, де треба, пропущені букви. Обґрунтуйте написане.

Гран...ю, мудріст...ю, безмежніст...ю, перел...ється, займен...ик, священ...ий, шален...ий, священ...ик, спросон...я, олов’ян...ий, нужден...ий, Запоріж...я, під..аш...я, ріл...ею, суд...ів, вуал...ю, жовч...ю, Закарпат...я, беззакон...я, стат...ей, маст...ю, качин...ий, машин...ий, юн..ий, стійкіст...ю, передміст...я, корін...я, Заліс...я, зіл..я.

 

Завдання 10.Поставте іменник в орудному відмінку, обґрунтуйте подовження приголосних.

Даль, мить, свіжість, печаль, велич, паморозь, вічність, мідь, папороть, деталь, в’язь, герань, юність, певність, блакить, сіль, почесть, ясність, повість, міць, кров, мати, віддаль, масть, гнучкість, вуаль, парость, напасть, ненависть, сталь.

Завдання 11.Від кожного з наведених слів утворіть нові слова на -ний, -ність за зразком закон – законний – законність. Слова з подвоєними буквами підкресліть.

1. Туман. 2. Пісня. 3. Врожай. 4. Тьма. 5. Підвищити. 6. Будень. 7. Вина. 8. Піднестися. 9. Сон. 10. Схвилюватися. 11. Віра. 12. Переконатися. 13. Впевнитися. 14. Старатися. 15. Змірятися. 16. Шаленіти. 17. Закінчити. 18. Віддати. 19. Обмежити. 20. Шаблон.

Для самоконтролю. Подвоєні букви -нн- треба вжити 7 разів. Сума номерів при цих словах має дорівнювати 59.

Завдання 12.Перекладіть українською мовою. Поясніть відмінності в написанні слів українською та російською мовами.

Трехсотлетие, платье, досье, бытие, чутьё, затишье, Ильич, судья, гордостью, листья, гость, варенье, молодость.

Завдання 13.Запишіть текст під диктовку. Підкресліть слова з подовженими або подвоєними приголосними, поясніть їх.

“Кобзар” – це сплав непримиренності до катів і неприйняття духовного рабства, це незрівнянна сила переконання. “Кобзар” у нашій історії – це книга, призначена для пробудження усіх синів в усі століття, як сказав поет. Це книга, призначена для нашого спасіння і самоутвердження. “Кобзар” створює навколо себе клімат, в якому мають виростати всі покоління народу.

Поезія “Кобзаря” не дає сприймати землю, на якій ми народилися, живемо, для майбуття якої працюємо, просто як територію, а робить її рідною землею, Батьківщиною. (За М. Косівним).

 

Завдання 14.Запишіть слова, розкриваючи дужки, у дві колонки:

1. Ті, у яких подвоюється буква -н-;

2. Ті, у яких вона не подвоюється.

Бездоган..ість, лавин...ий, скажен...ий, левин..ий, освітлен...ість, антен..ий, годин..ик, огнен..ий, страшен...ий, вогнян...ий, олов’ян...ий, щеплен...ий, орлин...ий, латун...ий, горохвян...ий, однозмін...ий, височен...ий, адресован...ий, електрон...ий, незбагнен...ий, реформен...ий, тьмян...ий, неблаган...ий, умотивован...ість, ешелон...ий, єдин..ий.

Ключ. З перших букв прочитаєте вислів Лесі Українки.

 

Завдання 15.Від поданих слів утворіть споріднені слова з подвоєнням чи подовженням приголосних. Поясніть причини подвоєння. З виділеними словами складіть речення.

Кінь, глибина, земля, весна, вікно, гудок, луна, дякувати, борода,

міць, година, сидіти, зброя, мазь, молоко, зітхати, страшно, поміч, бігти, віти, промінь, зелень, дати, район, туман, диван, осінь, глина, спина, буква, весна, день, крига, тьма, зміна, заміна, реформа, машина, овес, ячмінь, гречка, вовна, без імені, без сну, без закону.

Завдання 16.Напишіть твір на тему: “Моє покликання”, використавши такі слова:

питання, життя, роздоріжжя, навчання, покликання, дозвілля, навмання, утвердження, знання, невіддільний, бездоганно, передбачення, чуття, зусилля, незрівнянно, надбання, напруженість, натхненно, захоплення, самовіддано, стомлений, радістю, завзяття, визнаний, повністю, безліччю, мудрістю, щастя, гордістю, віддати, нескінченний, щоденно, задоволення, читання, переконання, обрання, почуття, сумлінно.

Завдання 17.Виберіть правильний варіант написання поданих слів.

17. 1. а) потомствений; б) потомственний; в) потоммствений.

17. 2. а) статя; б) стаття; в) статья.

17. 3. а) св’ященний; б) священний; в) священий.

17. 4. а) ллю; б) л’ю; в) лю.

17. 5. а) міськком; б) міском; в) міськом.

17. 6. а) повнісьтю; б) повністю; в) повністтю.

17. 7. а) бованіти; б) бовванітти; в) бовваніти.

17. 8. а) нагородженний; б) нагороджений; в) нагороджжений.

17. 9. а) розрісся; б) розріся; в) розрісья.

17.10. а) бесзмістовний; б) безмістовний; в) беззмістовний.

Завдання 18.Запишіть слова відповідно норм української орфографії.

Роз...броїти, без...вучний, без...астережний, від...авна, радіст...ю, л...єш, молодіст...ю, сторіч...я, досліджен...я, розкіш...ю, суд...ею, сон...ий, осін...ій, вил...ю, піддаш...я, повін...ю, подорож...ю, причин...ий, жит...єпис, без...убий, роз...ява.

Завдання 19.Запишіть слова відповідно норм української орфографії.

Воз...’єднання, докорін...ий, неписьмен...ий, щоден...ий, пас...я, тряс...я, військ...омат, юн...ат, жит...я, знан...я, гіл...я, роздоріж...я, тін...ю, стат...я, стат...ей, суд...я, Іл...я, мит...ю, молод...ю, л...ю, л...ємо, знан...ь, зран...я.

Завдання 20.Запишіть слова відповідно норм української орфографії.

Навман...я, здоровен...ий, широчен...ий, здійснен...ий, попідтин...ю, незрівнян...ий, свящéн...ий, сокровéн...ий, благословéн...ий, нездíйснен...ий, страшéн...ий, ден...ий, туман...ий, знаряд...ь, гуман...ий, вин...ий, старан...ість, нездійснéн...ість, міськ...ом, чест...ю, повіст...ю, затиш...я, піч...ю, спросон…я.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 2226. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия