Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ДОГОВІР
про навчання на курсах підготовки спеціалістів з персональних комп’ютерів та комп’ютерних мереж

м. Вінниця від “___”______2007 р.

ВАТ “Теплоенергетична компанія” в особі президента Коваля Віктора Григоровича, який виступає як Замовник на навчання з курсу “ПК і Windows”, з одного боку, та науково-навчальний комп’ютерний центр перспективних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету (ННКЦ ПІТ ВНТУ) в особі директора Азарова Олексія Дмитровича, який виступає в ролі навчальної організації та діє на підставі Статуту університету, з іншого боку, уклали договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОМОВЛЕНОСТІ

НУНКЦ ПІТ ВНТУ зобов’язується навчити представника Замовника всім елементам згідно з програмою обраного курсу.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Навчальна організація зобов’язується: надати для представника Замовника весь необхідний лекційний матеріал, що відповідає офіційним програмам; для проведення практичних занять з користування комп’ютером забезпечити слухача індивідуальним навчальним місцем, обладнаним персональним комп’ютером типу Pentium; по закінченні терміну занять прийняти у представника Замовника іспити з теоретичного та практичного навчання; при позитивних оцінках на іспитах видати Замовнику сертифікат встановленого зразка про проходження навчання в науково-навчальному комп’ютерному центрі перспективних інформаційних технологій; за бажанням Замовника забезпечити умови для складання іспиту на отримання сертифіката спеціаліста в учбовому центрі “Квазар-мікро” (м. Київ).

2.2. Замовник зобов’язується: своєчасно вносити платню за навчання; нести відповідальність за виконання представником Замовника усіх умов навчання в навчальній організації (відвідування занять, дотримання дисципліни, дбайливе ставлення до збереження учбового майна).

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. При виконанні зобов’язань цього договору платня за навчання встановлюється згідно калькуляції.

3.2. Внесені за навчання гроші назад не повертаються.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Порушення договірних зобов’язань тягне сплату винуватцем штрафу, розмір якого становить не менше 100 відсотків від розміру понесених прямих і побічних збитків.

5. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

Початок: 15.12.2007 Кінець: 15.01.2008

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВАТ “Теплоенергетична компанія”: вул. Порика, 7, м. Вінниця, 286021. Р/р 26009301532 в Укрсоцбанку м. Вінниці. МФО 302010, код 23061719.

Науково-навчальний центр перспективних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету: Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 286021. Р/р 25303301660 у Вінницькому регіональному відділенні УСБ МФО 302010. ЗКПО 0207693.

 

Президент

ВАТ “Теплоенергетична компанія” Директор ННКЦ ПІТ ВНТУ

____________В. Г. Коваль ____________О. Д. Азаров

 

ДОГОВІР БУДІВНИЦТВА

м. Вінниця 17 жовтня 2006 р.

ПМП “Сервіс-центр “Мрія”, надалі – Замовник, в особі директора Наумчук Лариси Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, та ТОВ фірма “Будівельник”, в особі директора Стягайла Петра Васильовича, який діє на підставі Статуту, надалі – Підрядчик, уклали договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядчик приймає на себе обов’язки виконання будівельних робіт з будівництва торговельного павільйону на проспекті Космонавтів.

1.2. Замовник зобов’язується прийняти і оплатити виконані роботи згідно з актом приймання виконаних робіт.

1.3. Сума договору становить 34 850 (тридцять чотири тисячі вісімсот п’ятдесят) гривень.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

2.1. Замовник зобов’язаний прийняти роботи, виконані Підрядчиком, протягом трьох діб з дня їх подання до приймання.

2.2. При виявленні недоліків складається відповідний акт. При цьому Підрядчик зобов’язаний упродовж 10 діб безоплатно усунути недоліки.

2.3. Якщо по суті акта про недоліки виникає суперечка, для участі у прийманні робіт залучається незалежна експертна організація.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість робіт Замовник сплачує протягом трьох банківських діб від дня прийняття об’єкта.

3.2. До початку робіт Замовник сплачує аванс у розмірі 30% від суми договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Відповідальність сторін настає в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань.

4.2. У разі недотримання термінів оплати виконаних робіт Замовник сплачує Підрядчику пеню в розмірі подвійної облікової ставки ПБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір укладено на термін до його виконання. Він набуває чинності з дня його підписання.

5.2. Зміна умов договору може мати місце згідно з письмовою угодою сторін.

5.3. Дострокове припинення договору може мати місце як за угодою сторін, так і в судовому порядку.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ПМП “Сервіс-центр “Мрія” вул. Київська, 24, м. Вінниця, тел.: 46-03-01 Р/р 2600130110 Укрсоцбанк МФО 302010 Код 133429 ПІДРЯДЧИК ТОВ фірма “Будівельник” вул. Польова, 1, с. Комарів, Оратівського району Вінницької області Р/р 11052/678 Укрсоцбанк МФО 302010

Директор (підпис) П. В. Стягайло Директор (підпис) Л. М. Наумчук

Печатка ПечаткаДата добавления: 2014-12-06; просмотров: 545. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия