Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Л е к ц і я 2
НАБУТИЙ ІМУНІТЕТ

__________________________________________________________________

Формування набутого (адаптивного. специфічного) імунітету пов’язане з реалізацією специфічних функцій лімфоцитів внаслідок контактів з певними видами антигенів. Антигенспецифічні реакції цих клітин розвиваються і закріплюються у відповідь на масове проникнення антигенів у внутрішнє середовище організму. Такий тип імунітету починає формуватися з моменту народження дитини, набувається, зміцнюється з віком та послаблюється в старості.

Особливості набутого імунітету:

1) Набутий імунітет реалізується через синтез специфічних антитіл (гуморальний) та активацією специфічних лімфоцитів (клітинний імунітет).

2) Індуцибельність набутого імунітету полягає в тому, що синтез специфічних антитіл та утворення специфічних лімфоцитів відбувається лише при попаданні патогенну в організм.

3) Імунна пам'ять виробляється за участю Т- і В-лімфоцитів пам’яті.

4) У розвитку набутого імунітету приймають участь наступні імунокомпетентні клітини: антигенпрезентуючі клітини (моноцити/макрофаги, дендритні клітини тощо), Т-лімфоцити і В-лімфоцити.

 

Традиційно розрізняють імунну відповідь за двома типами: гуморальним – продукція специфічних антитіл та клітинним – утворення клонів антигенспецифічних лімфоцитів. Суть відповіді загуморальним типом полягає в синтезі специфічних імуноглобулінів (антитіл) плазматичними клітинами, в які перетворюються В-лімфоцити, яким Т-лімфоцити передали інформацію про структуру патогенну, що потрапив у організм. Суть відповіді заклітинним типом полягає в тому, що в місце проникнення антигену, де вже активно працюють макрофаги, гранулоцити, NК клітини, мігрують та нагромаджуються специфічні імунні клітини (лімфоцити). При цьому типі імунної відповіді головну роль відіграють Т-лімфоцити, які здатні синтезувати цитокіни та знищувати клітини-мішені.

Антигени – це чужорідні субстанції, які володіють наступними властивостями: імуногенністю -здатністю викликати проти себе специфічну імунну відповідь у вигляді синтезу антитіл чи утворення специфічних лімфоцитів та антигенністю -здатністю специфічно з΄єднуватися з утвореними антитілами (як вільними, так і з тими, які виконують роль рецепторів В-лімфоцитів) та з відповідними рецепторами Т-лімфоцитів. Антигени - це речовини, які можуть мати як екзогенне, так і ендогенне походження і розпізнаються специфічними антитілами або Т-клітинним антигенрозпізнаючим рецептором (ТКР). Антигенність характеризується авідністю (ступінь відповідності та міцність зв’язку між епітопом антигену та специфічними антитілами) та афінністю (сумарна сила, з якою зв’язуються між собою епітопи та антитіла на всьому протязі антигену).

Епітоп (антигенна детермінанта) – це місце на антигені чи в його середині, яке специфічно реагує з антитілом. Розрізняють лінійні епітопи (амінокислоти з’єднані послідовно) та конформаційні (амінокислоти утворюють клубочок). Антиген, який складається з великої кількості епітопів, називається полівалентним.

Гаптени – це прості хімічні структури з малою молекулярною масою, які нездатні викликати імунну відповідь, однак вони здатні приєднуватися до білкового антигену (глобулінів, альбумінів, синтетичних пептидів тощо), в результаті чого їх молекулярна вага збільшується, і вони переходять в клас антигенів, набуваючи імунологічних властивостей. Таким чином, антиген, який володіє тільки антигенністю, називаєтьсягаптеном. Імуногенністьвони набувають тільки після з'єднання з носієм - молекулою білка. При цьому, хімічну субстанцію гаптену розпізнає В-лімфоцит, а Т-лімфоцит розпізнає білкову частину.

Суперантиген – це антиген, який реагує з Т-клітинно-розпізнаючим рецептором (ТКР) CD4+-лімфоцитів, оминаючи традиційний механізм презентації за допомогою молекул HLA ІІ класу, що приводить до утворення великого комплексу, до складу якого входять: неперетравлений патоген + Т-клітинний рецептор (ТКР) CD4+-лімфоциту+молекули HLA ІІ класу антигенпрезентуючої клітини. Це стає причиною надзвичайно сильної стимуляції як Т-, так і В-лімфоцитів.

За ступенем чужорідності антигени поділяються на:автологічні; сингенні; алогенні; ксеногенні; секвестровані; за специфічністю: видова, групова, стадіоспецифічна, органна, тканинна, органоїдна; за хімічним складом:білки; ліпіди; нуклеопротеїни; глікопротеїни; полісахариди. Найсильнішою імуногенністю володіють білки, нуклеопротеїди і глікопротеїни; найслабшою– полісахариди і ліпіди (їх можна віднести до гаптенів). Гетерогенні антигени (перехресно реагуючі) – антигени, які за своєю специфічністю є загальними для всіх видів організмів (тканин), наприклад, ДНК. Мімікрія антигенів – це схожість антигенів вірусів, бактерій, інших інфекційних збудників з клітинними антигенами людини.

Антигени поділяються на тимуснезалежні та тимусзалежні. Тимуснезалежними називаються ті антигени, синтез антитіл до яких здійснюється В-лімфоцитами без участі Т-хелперів; при цьому синтезуються лише антитіла класу IgM та не формується імунологічна пам’ять. Це антигени, які містять у великій кількості епітопи однакової структури. Частіше до тимуснезалежних антигенів відносяться гриби, ліпополісахариди бактеріальних стінок, декстран та PPD (очищений препарат туберкуліну). Тимуснезалежнихантигенів є менше. Тимусзалежні антигени – це антигени, імунна відповідь на які здійснюється з обов’язковою участю макрофагів та Т-лімфоцитів-хелперів; при цьому синтезуються антитіла всіх п’яти класів та формується імунологічна пам’ять.

Ад΄юванти – це субстанції, які індукують імунну відповідь за рахунок посилення експресії імуногенних молекул без зміни їх хімічних властивостей.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 670. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия