Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Характеристика базових елементів ERP-системи
ERP-система (ERP – Enterprise Resources Planning – Планування ресурсів підприємства) - набір інтегрованих додатків, що комплексно, у єдиному інформаційному просторі підтримують всі основні аспекти управлінської діяльності підприємства - планування ресурсів (фінансових, людських, матеріальних) для виробництва товарів (послуг), оперативне управління виконанням планів (включаючи постачання, збут, ведення договорів), усі види обліку та аналіз результатів господарської діяльності.

Основні вимоги до ERP-систем:

- централізація даних у єдиній базі;

- близький до реального часу режим роботи;

- збереження загальної моделі управління для підприємств будь-яких галузей;

- підтримка територіально-розподілених структур;

- робота на широкому колі апаратно-програмних платформ і СУБД.

Основні характеристики ERP-систем:

- розроблені для середовища клієнт-сервер, як традиційного, так і такого, що базується на Інтернет-технологіях;

- інтегрують більшість бізнес-процесів;

- обробляють велику частину ділових операцій організації;

- використовують БД усього підприємства, кожен зразок даних у якій запам'ятовується, як правило, один раз;

- забезпечують доступ до даних у режимі реального часу;

- підтримують численні валюти і мови (що дуже важливо для транснаціональних компаній);

- підтримують конкретні галузі (наприклад, SAP підтримує велике число галузей, включаючи нафтову і газову галузі, охорону здоров'я, хімічну промисловість і банківську справу);

- здатні настроюватись без програмування (наприклад, установкою "перемикачів").

Основні переваги впровадження і використання ERP-системи:

1. ERP-системи інтегрують види діяльності фірми.

Процеси планування ресурсів підприємств є міжфункціональними, що змушують фірму виходити за традиційні, функціональні і локальні рамки. Крім того, різні бизнес-процеси підприємства часто зв'язані між собою. Більш того, дані, що розташовувалися раніше на різних неоднорідних системах, зараз інтегровані в єдину систему.

2. ERP-системи використовують "кращі практики".

Системи планування ресурсів підприємств увібрали в себе більше тисячі кращих способів організації бізнесів-процесів. Ці кращі практики можуть бути використані для поліпшення роботи фірм. Вибір і впровадження ERP-систем вимагає впровадження таких кращих практик.

3. ERP-системи уможливлюють організаційну стандартизацію.

Системи планування ресурсів підприємств уможливлюють організаційну стандартизацію різних географічно розділених підрозділів. У результаті підрозділи з нестандартними процесами можна зробити такими ж, як і інші підрозділи, що мають ефективні процеси. Більш того, фірма може стати перед зовнішнім світом як єдина організація. Замість того, щоб одержувати різні документи, коли якась фірма має справу з різними підприємствами чи філіями даної компанії, ця компанія може бути представлена світу у виді єдиного загального образа, що веде до поліпшення її іміджу.

4. ERP-системи усувають інформаційну асиметрію.

Системи планування ресурсів підприємств складають всю інформацію в ту саму основну БД, усуваючи численні інформаційні невідповідності. Це приводить до декількох результатів. По-перше, забезпечується підвищення контролю. Якщо один з користувачів не виконує свою роботу, інший бачить, що щось не було зроблено. По-друге, відкривається доступ до інформації для тих, кому вона потрібна; в ідеалі, забезпечується поліпшена інформація для прийняття рішень. По-третє, інформація перестає бути предметом посередництва, тому що вона стає доступною і для керівництва, і для службовців компанії. По-четверте, організація може стати "плоскою": тому що інформація широко доступна, немає потреби в додаткових малоцінних працівниках, чия основна діяльність - підготовка інформації для поширення серед керівництва і службовців компанії.

5. ERP-системи забезпечують інформацією в реальному часі.

У традиційних системах велика кількість інформації фіксується на папері, а потім передається іншій частині організації, де вона чи переоформляється (звичайно агрегується), чи переводиться в комп'ютерний формат. З ERP-системами велика кількість інформації збирається з джерела і безпосередньо вміщується в комп'ютер. У результаті, інформація відразу стає доступної для інших.

6. ERP-системи забезпечують одночасний доступ до тих самих даних для планування і контролю.

Системи планування ресурсів підприємства використовують єдину БД, де велика частина інформації вводиться один і тільки один раз. Тому що дані доступні в реальному часі, фактично всі користувачі організації мають доступ до однієї і тієї ж інформації для планування і контролю. Це може сприяти більш погодженому плануванню і керуванню в порівнянні з традиційними системами.

7. ERP-системи сприяють взаємодії і співробітництву усередині організації.

Системи планування ресурсів підприємств також сприяють взаємодії і співробітництву усередині організації (між різними функціональними і географічно розділеними підрозділами). Наявність взаємозалежних процесів приводить функціональні і географічно розділені підрозділи до взаємодії і співробітництва. Стандартизація процесів також сприяє співробітництву, тому що між процесами стає менше протиріч. Крім того, єдина БД сприяє взаємодії, забезпечуючи кожний географічно розділений і функціональний підрозділ потрібною їм інформацією.

8. ERP-системи сприяють взаємодії і співробітництву між організаціями.

ERP-система забезпечує інформаційну магістраль для організації взаємодії і співробітництва з іншими організаціями. Фірми усе більше і більше відкривають партнерам свої БД для полегшення постачання й інших видів діяльності. Щоб дана система працювала, необхідний єдиний архів, яким можуть користатися партнери; і ERP-системи можуть бути використані для сприяння таким обмінам.

Основні перешкоди при впровадженні ERP-системи:

1. Недовіра власників компаній високотехнологічним рішенням, в результаті - слабка підтримка проекту з їх сторони, що робить здійснення проекту важкодоступним.

2. Опір відділів у наданні конфіденційної інформації зменшує ефективність системи.

3. Недостатнє інвестування в навчання персоналу, недоробленість політики занесення і підтримки актуальності даних в ERP.

4. Висока вартість та тривалість впровадження системи.

5. Складність адаптації під специфічні бізнес-процеси компанії.

6. Проблема «слабкої ланки» - ефективність всієї системи може бути порушена одним відділом або партнером.

7. Проблема сумісності з колишніми системами.

Основні можливості ERP-систем можна представити у виді чотирьох блоків:

1. Планування. Здійснювати планування діяльності підприємства на різних рівнях значить:

1.1. Формувати програму збуту.

1.2. Здійснювати виробниче планування (уточнена і затверджена програма збуту є основою плану виробництва, інтеграція даних цих планів істотно полегшує процес виробничого планування і забезпечує їхній нерозривний зв'язок).

1.3. Формувати основний виробничий план-графік (деталізований оперативний виробничий план, на основі якого здійснюється планування і керування замовленнями на закупівлю і виробництво).

1.4. Формувати плани на закупівлю.

1.5. Здійснювати фінансове планування і бюджетування.

1.6. Здійснювати попередню оцінку виконуваності сформованих планів на різних рівнях планування для внесення необхідних корекцій чи ухвалення рішення про залучення додаткових ресурсів.

2. Облік. У випадку, якщо плани одержали своє підтвердження, вони здобувають статус актуальних планів, і починається їхня реалізація. Раніше змодельований потік залежних замовлень перетворюється в реальний, що породжує потреби в матеріалах, трудових ресурсах, потужностях і грошах. Задоволення даних потреб породжує облікові дії, що забезпечують оперативну реєстрацію прямих витрат, що відносяться до виробленої продукції (матеріальних, трудових, експлуатаційних витрат у прив'язці до завдань, технологічних операцій, проектних робіт, робіт з техобслуговування тощо), і непрямих витрат, що розподіляються по центрам фінансової відповідальності. Всі операції по реєстрації прямих витрат уводяться, як правило, у натуральному вираженні нормативного споживання (матеріальні - у відповідних одиницях виміру, трудові - тимчасові). Для відображення відповідного фінансового результату ERP-системи пропонують могутні засоби настроювання фінансової інтеграції, що дозволяють забезпечити автоматичний переклад спожитих ресурсів у їхній фінансовий еквівалент.

3. Аналіз. За рахунок оперативного відображення результатів діяльності управлінський персонал одержує можливість у режимі реального часу здійснювати порівняльну характеристику планів і результатів, а наявність додаткових модулів для розрахунку основних показників і побудови математичних моделей значно спрощує процес бізнесу-планування.

4. Управління. Наявність оперативного інформаційного зворотного зв'язку про стан об'єкта управління, як відомо, є основою будь-якої системи управління. ERP-системи надають такого роду зворотну (достовірну і оперативну) інформацію про стан проектів, виробництва, запасів, наявність і рух коштів і т.д., що в результаті дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Системи планування ресурсів підприємств можуть забезпечувати велику розмаїтість функціональності, використовуючи компоненти, що часто називаються "модулями".

Як приклад, приведемо список основних компонентів системи SAP R/3:

1. АА (asset accountіng - облік основних засобів), відповідальний за інформацію щодо зносу, страхування, основних фондів і т.д.

2. СО (controllіng - керування), що включає блоки "Облік центрів витрат", "Керування собівартістю" і "Функціонально-вартісний аналіз" (actіvіty-based costіng, ABC).

3. FA (fіnancіal accountіng - фінанси), що включає блоки "Головна книга", "Дебіторська заборгованість", "Кредиторська заборгованість" і "Консолідація відповідно до законодавства" (legal consolіdatіons).

4. HR (human resources - кадри), що включає блоки "Керування персоналом" і "Планування і розвиток".

5. MM (materіals management - керування матеріалами), що включає блоки "Керування запасами", "Контроль рахунків-фактур", "Керування складами".

6. РМ (plant maіntenance - обслуговування підприємства), що включає блоки "Виробничі і технічні об'єкти", "Профілактичне обслуговування", "Керування технічним обслуговуванням", "Керування замовленнями на технічне обслуговування".

7. РР (productіon plannіng - виробниче планування), що включає блоки "Операційне планування і планування продажів", "Матеріальне планування" і "Планування потужностей".

8. PS (project system - проектна система), що включає блоки "Керування проектами" і "Керування бюджетом".

9. QM (qualіty management - керування якістю), що включає блоки "Сертифікати якості", "Інспектування", "Засоби планування" і "Повідомлення про якість".

10. SD (sales and dіstrіbutіon - продажі і дистрибуція).

Крім того, у системі існують так звані "загальні" (cross-applіcatіon) модулі, що можуть бути використані в системі R/3 повсюдно. Серед них - SAP busіness workflow (підтримка робочих процесів) і SAP offіce (підтримка офісної роботи).

Сучасна схема, що формує інтегрованість інформаційного середовища в ERP-системі, як правило складається з таких функціональних підсистем:

- FRM (Financial resource management - управління фінансовими ресурсами) – забезпечує фінансове планування діяльності підприємства, фінансовий контроль діяльності, контроль за фінансовими процесами та реалізацію фінансових процесів;

- SCM (Supply chain management - управління логістичною мережею) - дозволяє спільно з партнерами працювати, планувати, реалізовувати і координувати мережу логістичних ланцюжків;

- HRM (Human resource management - управління людськими ресурсами) - забезпечує оптимізацію процесів управління трудовими ресурсами у відповідності з вимогами законодавства і специфікою бізнесу; допомагає координувати і контролювати діяльність персоналу в масштабі всієї компанії;

- CRM (Customers relationship management - управління взаємовідносинами з клієнтами) - формує спільну базу іноземних контрагентів (покупців та постачальників); автоматизує пов'язані з клієнтами бізнес-процеси і надає інструменти для аналізу клієнтських даних, включаючи маркетингову діяльність, продажі та обслуговування;

- MRP ІІ (Manufacturing resource planning - планування ресурсів виробництва) – виконує функції управління активами та управління матеріально-технічними ресурсами підприємства.

Інтегрованість даних підсистем в межах ERP зображено на рис. 11.1.

Рисунок 11.1 – Інтеграція інформаційного середовища в ERP-системі

 

В Україні представлені майже всі гравці ринку ERP. Серед закордонних розробників можна назвати Microsoft, SAP, Oracle; серед вітчизняних (в тому числі і російських) - «Галактика», «Парус», «1C». Закордонні ERP у більшості випадків використовуються в компаніях, що мають головний офіс за кордоном, а також у тих компаніях, де педантично відносяться до прозорості управління. Вітчизняні ERP відрізняються меншою вартістю, але вузьким функціоналом, деякою недбалістю у частині управління даними та більшою оперативною підтримкою нюансів ведення в системі оперативного бухгалтерського обліку, що обумовлює їх вибір невеликими компаніями, а також тими, хто в виборі інформаційної системи опирається на вартість впровадження. За останні декілька років вартість вітчизняних ERP «підтяглась» до закордонних аналогів.

Продукти:

- mySAP ERP, MySAP All-in-One, SAP BusinessOne компанії SAP AG;

- Oracle E-Business Suite (у 1990-х рр. був відомий як Oracle Applications) компанії Oracle;

- Microsoft Dynamics AX (Axapta) і NAV (Navision) компанії Microsoft;

- вітчизняні продукти: Флагман, Фрегат-Корпорація, Галактика-ERP, 1С: Підприємство, Парус-Підприємство, БЕСТ-ПРО.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 2193. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7