Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Supply Chain Cockpit (Центр управління логістичними ланцюжками)
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Можливість оброблення великих обсягів інформації, що відноситься до бізнесу і прийняття рішень, в рамках єдиної графічної моделі логістичного ланцюжка. Швидке переміщення по моделі мережі постачання, а також отримання детальних відомостей про будь-яку точку або компонент, здійснюється за допомогою легких у використанні інструментів (формування кадрів, зміна масштабу, виведення даних по окремих позиціях, різні способи подання карти тощо).

У складі модуля також новітній засіб Alert Monitor (Монітор попереджень), призначений для постійного спостереження за подіями, що входять в логістичні ланцюжки, і завчасної видачі попереджень про можливі проблеми. Важливо, що повідомлення про проблеми, попередження, а також керовані потоком операцій повідомлення електронної пошти, активуються автоматично. Цим процесом керує цілий ряд тригерів подій і умов виникнення попереджень.

Demand Planning (Планування попиту).

Набір високопродуктивних засобів для покращеного планування і прогнозування, що дозволяють досягти необхідної швидкості реакції на стрибкоподібні зміни попиту і забезпечити можливість отримання прогнозів з високою мірою вірогідності. При використанні Demand Planning компанія одержує перевагу за рахунок більшої точності стратегічного планування та управління активами. Компонент Demand Planning дозволяє фахівцям з планування об'єднувати прогнози, отримані на основі інформації про продажі, клієнтів або партнерів і "історичні" відомості (наприклад, замовлення клієнтів, відомості про постачання, інформація електронних касових терміналів). Розрахунок прогнозованих значень виконується автоматично на основі сучасних математико-статистичних методів. Крім цього, фахівцям з планування надаються спеціальні інструменти, що дозволяють враховувати вплив на попит різних факторів: причинних, рекламних, життєвих циклів продуктів, і навіть збитки, що можуть завдати нові продукти збуту вже існуючій на ринку продукції. Все це дозволяє створювати більш достовірні плани збуту.

Використання вдосконаленої технології зберігання інформації (у вигляді "інфо-кубів") і гнучкої графічної підтримки забезпечує відображення даних з будь-яким необхідним ступенем деталізації. Завдяки інтеграції з Business Information Warehouse (Сховищем бізнес-інформації) аналіз даних і складання звітів можуть бути виконані із застосуванням ускладнених методів підвищеної точності, що було неможливо при використанні більш ранніх систем.

Supply Network Planning & Deployment (Планування і розгортання мереж логістичних ланцюжків).

Компонент Planning (Планування) служить для планування процесів закупівлі, виробництва, розподілу та перевезень в рамках єдиної глобальної моделі. При плануванні з використанням даного компоненту відбувається побудова моделі всієї логістичної мережі з подальшим застосуванням до неї удосконалених методів оптимізації, заснованих на заданих обмеженнях, а також виконанням над моделлю експериментів типу "що, якщо". Метою планування вважається синхронізація всіх дій і складання плану переміщення товарів по логістичному ланцюжку. В підсумковому плані вказуються найкращі рішення в таких областях, як продаж, виробництво і розподіл, що дозволяє підвищити рентабельність компанії, зменшити час реакції на зміни ситуації і знизити загальні витрати, пов'язані з логістичними ланцюжками.

Компонент Deployment (Розгортання) призначений для підтримки динамічного прийняття рішень з питань, пов'язаних з термінами і способами відправки товару клієнтам, в центри розподілу і на рахунки керованих постачальниками запасів. При оптимізуючому плануванні можуть бути враховані задані обмеження (наприклад, граничний обсяг перевезень) і бізнес-правила (наприклад, прагнення до максимального зниження витрат, пріоритет будь-якої категорії замовлень, дотримання певної стратегії поповнення запасу). Крім цього, Розгортання дозволяє найбільш ефективно використовувати наявний транспорт за рахунок оптимального планування перевезень.

Використання планів оптимального розгортання не тільки дозволяє прискорити виконання замовлень, але і підвищує загальний рівень обслуговування клієнтів і забезпечує зменшення обсягу необхідних складських запасів.

4. Production Planning & Detailed Scheduling (Планування виробництва і точне календарне планування).

Компонент "Планування виробництва / Точне календарне планування" надає фахівцям з планування набір вдосконалених інструментів і методів, що забезпечують створення та оптимізацію календарних планів виробництва.

У його складі як прості у використанні функції для роботи з графічними планувальними таблицями, так і потужні засоби для оптимізації на основі заданих обмежень. Таким чином, фахівці отримують у своє розпорядження широкий набір можливостей з планування (складання планів з участю одного або декількох виробничих підприємств, одночасна перевірка наявності потужностей і матеріалу, функції для постановки різних експериментів, динамічні відомості розмітки потреб тощо).

За допомогою динамічних відомостей розмітки потреб і операції поширення змін на кілька рівнів моделі спеціаліст-планувальник може внести зміни у графік виробництва і відразу ж побачити, як цей вплив позначиться на інших процесах. Крім того, остаточний розподіл ресурсів і побудова послідовності дій може бути виконаний або вручну, або із застосуванням потужних оптимізуючих алгоритмів, що забезпечує створення найбільш вигідного в даних умовах плану.

Оптимальні виробничі плани сприяють підвищенню якості обслуговування клієнтів і підвищенню рентабельності активів завдяки усуненню затримок, більш ефективному використанню ресурсів і зменшенню обсягу незавершеного виробництва.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 528. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия