Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ДИХАННЯ
Мета Вивчити тривалість затримки дихан­ня і проаналізувати механізми її регуляції. Провести деякі функціональні дихальні проби.

 

Прилади та матеріали. Секундомір.

Об’єкт дослідження Людина.

 

Питання для теоретичної підготовки Нервова та гу­моральна регуляція дихання. Дихальний центр, його структура, локалізація, зв'язок з дихальною мускулату­рою. Залежність діяльності дихального центру і вентиля­ції легенів від напруги СО2 в крові. Шляхи впливу СО2 і нестачі О2 на діяльність дихального центру. Механізм виникнення першого вдиху новонародженого. Захисні ре­флекси дихального апарату, їхній механізм.

 

Завдання 1 Затримка дихання.

Визначити тривалість затримки дихання при різних пробах:

Проба Штанге з максимальною затримкою дихання на вдиху. Після нормального вдиху і видиху зробити гли­бокий вдих і на висоті його затримати дихання, затулив­ши собі носа. Повторити 3—4 рази. Записати результати, обчислити середнє значення.

Проба Генча з максимальною затримкою дихання на видиху. Зробити видих, затримати дихання. Повтори­ти 3—4 рази. Записати результати.

Проба з затримкою дихання після глибокого вдиху, зробленого після гіпервентиляції. Після 20 с посиленого дихання (дихати максимально глибоко і часто) зробити глибокий вдих і затримати дихання. Записати результати.

Проба з затримкою дихання після вдихання повіт­ря з підвищеним вмістом СО2. Досліджуваний дихає про­тягом 1 хв повітрям із дзвона спірометра (робота вико­нується на спірографі з виключеним поглиначем СО2). Після цього визначити тривалість затримки дихання на вдиху. Записати результати.

Вплив тренування на тривалість затримки дихання.На основі даних, одержаних при виконанні п. 1 і 2 побудувати графік, що показує залежність тривалості затримки дихання від номера вимірювання. З'ясуйте, чи довго триває покращання результатів.

 

Завдання 2. Визначення індексу Скібінської.

Для розрахунку цього індексу потрібно визначити частоту серцевих скорочень (ЧСС) за хвилину.

ІС = ЖЕЛ(мл)·10ˉ²·ЗД(с)

ЧСС

Де: ЗД – затримка лихання по Штанге;

ЧСС - частота серцевих скорочень (ЧСС) за хвилину.

Оцінювання: до 5 – низький;

5-10 – нижче середнього;

♀10-20 та ♂10-30 – середні;

♀20-40 та ♂30-60 – вище середнього;

♀›40 та ♂›60 – високі.

 

Завдання 3 Проба Сєркіна.

Функціональна дихальна проба з максимальною затримкою дихання до та після 10 присідань.

1. У стані спокою визначити затримку дихання на вдиху сидячи.

2. Зробити 10 присідань протягом 30с та знову визначити затримку.

3. Після одного вдиху знову визначають затримку дихання.

Суттєве скорочення часу свідчить про погіршення функції дихання (табл.8 ).

 

Таблиця 8. Показники проби Сєркіна у різних категорій людей.

Досліджувані Час затримки
Здоровий тренований 30 та ↓
Здоровий нетренований 40 – 55 15 – 25 35 – 65
Із прихованим недоліком 20 – 35 12 та ↓ 24 та ↓

 

Завдання 4. Визначення рухливості грудної клітини.

У досліджуваного визначають окружнисть грудної клітини при максимальному вдиху ти максимальному видиху. Дослідник проводить сантиметрову стрічку безпосередньо через пахви; при цьому досліджуваний повинен тримати руки “по швам”.

У здорових молодих чоловіків різниця між окружністю грудної клітини у положенні вдиху та видиху повинна складати 7 – 9см, а у жінок – 5 – 8см.

 

Завдання 5. Перкусія грудної клітини.

За допомогою цього метода (перкусія означає вистукування ) можна визначити нижню межу легенів. Нижче цієї межи звук буде глухим, що пов’язане із затуханням звукових коливань у тканинах органів черевної порожнини. Вище межі легенів, тобто над насиченою повітрям легеневою тканиною, перкуторний звук буде більш ясним. Таким чином можна визначити межу легенів при максимальному вдиху та видиху.

У здорових молодих людей ця межа на максимальному вдиху повинна бути як мінімум на три міжреберних проміжки нижче, ніж при максимальному видиху.

 

Питання для самопідготовки та контролю

1. Регуляція дихання.

2. Які фактори впливають на регуляцію дихання?

3. Які механізми регуляції забезпечу­ють затримку дихання різної тривалості у людини?

4. На питання “у чому полягає функція дихального цєнтра?” деякі студенти відповідають, що “він надсилає імпульси до легенів”. Це, звичайно, не вірно. Дихальний центр надсилає імпульси у дихальні м’язи – диафрагму та міжреберні м’язи. А чи вірно ствердження – “дихальний центр пов’язаний із легенями”?

5. Якщо у новонародженого при перев’язці пуповини затягувати лігатуру дуже повільно, то першей вдих може не відбутися і дитина загине. Чому?

6. Чемпіони по пірнанню у воду занурюються на глибину до 100м без акваланга та повертаються на поверхню за 4-5 хвилини. Чому у них не виникає кесонна хвороба?

7. Відомі паталогічні стани, пов’язані з погіршенням дифузії О через альвеолярно-капілярну мембрану. Чому цього не спостерігається у відношенні до дифузії СО ?

8. У здорового мешканця гірського району виявлено підвищений вміст еритроцитів у крові. Чи можете ви сказати, на якій приблизно висоті знаходиться цей район?Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 2718. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия