Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фізичні величини і класифікаційні показники ґрунтів
 

Характеристика, розмірність Визначення характеристик Позначення, формула
Питома вага часток ґрунту, н/см3 Відношення ваги сухого ґрунту до об‘єму його твердої частини   γs
  Питома вага ґрунту, н/см3 Відношення ваги ґрунту непорушеної структури (включаючи вагу води в його порах) до займаного цим ґрунтом об‘єму   γ
Вологість Відношення ваги води, що утримується в ґрунті, до ваги сухого ґрунту ω
Питома вага сухого ґрунту, н/см3 Відношення ваги сухого ґрунту до об‘єму ґрунту непорушеної структури, (включаючи об‘єм пор)   γd = γ/(1+ω)
Пористість Відношення обсягу пір до обсягу всього ґрунту, включаючи пори n = 1-γds
Коефіцієнт пористості Відношення об‘єму пор до об‘єму твердої частини кістяка ґрунту e = n/(1-n) = = (γs/γ)·(ω+1)-1
Відносна вологість (ступінь вологості) Відношення об‘єму води до об‘єму пор ґрунту – ступінь заповнення пор водою (γω – питома вага води, н/см3)   Sr = ω·γs/e·γω
Повна вологоємність Вологість ґрунту, що відповідає повному заповненню пор водою ωmax = e·γωs
Природна вологість Вологість ґрунту в природному стані ωο
Гігроскопічна вологість Вологість повітряно-сухого ґрунту ωr
Максимальна молекулярна вологоємність Вологість ґрунту при максимальній товщині плівок зв'язаної води ωm
Об'ємна вологість Відношення об‘єму води, що утримується в ґрунті, до загального об‘єму ґрунту ωυ = ω·γs
Коефіцієнт водовіддачі Відношення об‘єму вільно витікаючої (або що добувається) із ґрунту води (при повному заповненні пор водою) до об‘єму всього ґрунту     μ = γs·(ωυm) = = e·γωm·γs
продовження додатку 1
Недостаток насичення Відношення об‘єму пор, не заповнених водою, до загального об‘єму ґрунту μ´ = γs·(ωmaxo)
Коефіцієнт (ступінь) розм‘як-шення у воді Відношення тимчасових опорів одноосьовому стискові у водонасиченому і в повітряно-сухому станах   ksaf = Rc/Rs
Ступінь вивітрюванності скельного ґрунту Відношення питомої ваги вивітрюванного і невивітрюванного зразків того самого ґрунту   ks = γm
Зерновій (гранулометричний) склад Розподіл по фракціях усіх часток, що містяться в ґрунті, з визначенням їхнього відносного змісту   —
Ефективні діаметри Діаметр, менше якого містяться в ґрунті (по вазі) відповідно 60 або 10% часток d60, d10
Ступінь неоднорідності Відношення ефективних діаметрів cu = d60/d10
Вологість на границі текучості Вологість, при якій зв’язний ґрунт переходить із пластичного стану в текучій і навпаки   ωL
Вологість на границі пластичності (розкочування) Вологість, при якій зв’язний ґрунт переходить із твердого стану в пластичний і навпаки   ωP
Число пластичності Різниця вологостей на границях текучості і пластичності IP = ωLP
Показник консистенції (текучості) Показник стану ґрунту порушеної структури IL = (ωoP)/IP
Коефіцієнт пористості ґрунту порушеної структури Коефіцієнт пористості ґрунту порушеної структури, що відповідає вологості на границі текучості eL = ωL·γsω
Показник просадочності Емпіричний показник для попереднього віднесення ґрунтів до просідаючих або набухаючих   П = (eL-e)/(1+e)
Коефіцієнт вивітрювання великоуламкових ґрунтів ko – відношення ваги часток розміром менш 2 мм до ваги часток розміром більш 2 мм до іспиту на стирання; k1 – те ж, після іспиту на стирання   ks = (k1-ko)/k1

 

 

Додаток 2

Таблиця співвідношення з одиницями СІ

Фізична величина Перевод одиниць з технічної системи в СІ Перевод одиниць з СІ в технічну систему
Сила 1 кг = 10 Н 1т = 9,8·103Н = 10 кН 1 Н = 0,1 кг 1кН = 0,1 т
Тиск 1 кг/см2 = 0,1 МПа = 100кПа 1 т/м2 = 0,01 МПа = 10 кПа 1 кг/см2 = 100 кН/м2 1 Па = 1 Н/м2 1 МПа = 10 кг/см2 = 100 т/м2 1 кПа = 0,01 кг/см2 1 кН = 1000 Н/м2 = 0,1 Н/см2 = 0,01 кг/см2
Навантаження на одиницю довжини 1 т/м = 10 кН/м = 100 Н/см 1 кг/см = 10 Н/см 1 кН/м = 0,1 т/м 1 Н/см = 0,1 кг/м
Лінійне навантаження 1 кг/м = 10 Н/м 1 Н/м = 0,1 кг/м
Поверхневе навантаження 1 кг/м2 = 10 Н/м2 1 Н/м2 = 0,1 кг/м2
Питома вага 1 г/см3 = 1т/м3 = 10 кН/м3 = 0,01 Н/см3 = 10 мН/см3 = 0,01 МН/м3 1 кН/м3 = 0,1 т/м3 = 0,1 г/см3 1 мН/см3 = 0,1 г/см3
Механічне напруження 1 кг/мм2 = 9,8·106 Па = 107 Па = 10 МПа 1 МПа = 0,1 кг/мм2
Модуль об´ємного стиску 1 кг/см2 = 9,8·104 Па = 105 Па = 0,1 МПа 1 МПа = 10 кг/см2
Момент сили 1 кг·м = 9,8 Н·м = 10 Н·м 1 Н·м = 0,1 кг·м

 

 


Література

 

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.  
ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений.  
ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.  
ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.  
ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.  
ГОСТ 24143-80 (1987) Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки.  
ГОСТ 25100-95 Грунти. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.  
Ломтадзе В.Д. Физико-механические свойства горнах пород. Методы лабораторных исследований: Учебное пособие для вузов.–2-е узд., перераб. и доп. — Л.: Недра, 1990. — 328 с.  
Слюсаренко С.А. Механика грунтов: Лабороторные работы. — Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982. — 87 с.  
Чаповский Е.Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов. М., Недра, 1975. —203 с.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 374. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия